• Tartalom

2003. évi XXXI. törvény

2003. évi XXXI. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–7. §2

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)3

(3) A Tpvt. e törvénnyel megállapított 91/E. §-át a Gazdasági Versenyhivatal előtt e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9–10. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. május 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. június 3. Hatályon kívül helyezte a 2011: CCI. törvény 223. §-a 2012. január 1. napjával.

2

Az 1–7. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 592. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 592. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9–10. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 592. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére