• Tartalom

36/2003. (VII. 29.) BM rendelet

36/2003. (VII. 29.) BM rendelet

a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. (IX. 16.) BM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítom:

1. §2

2. § A polgári védelmi kirendeltség feladatai ellátása érdekében polgári védelmi irodát működtet az 1 index-szel jelzett településeken.

3. §3 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(8)4

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 97. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § a Magyar Közlöny 2003. évi 99. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

4

A 3. § (2)–(8) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 97. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére