• Tartalom

55/2003. (V. 20.) FVM rendelet

55/2003. (V. 20.) FVM rendelet

az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjakról szóló 56/1999. (VI. 16.) FVM rendelet módosításáról

2008.05.16.

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 106. §-a (1) bekezdésének 12. pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 56/1999. (VI. 16.) FVM rendeletet (a továbbiakban: R.) – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következők szerint módosítom:

1–5. §1

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

1–2. számú melléklet az 55/2003. (V. 20.) FVM rendelethez2

1

Az 1–5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 282. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 282. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére