• Tartalom

2003. évi LXII. törvény

2003. évi LXII. törvény

a gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék adó- és köztehermentességéről1

2007.07.01.

1. § A 2000. január 1-je és 2002. március 7-e között gyermekgondozási segélyben részesült személyek számára a nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítéséről szóló 26/1979. (VII. 21.) MT rendelet 20. §-a, illetve a gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék kifizetésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján utólagosan folyósított jövedelempótlék nem minősül jövedelemnek, ezért mentes a személyi jövedelemadó és minden egyéb közteher alól.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2003. január 1-jét követően folyósított, az 1. § szerinti jövedelempótlékra kell alkalmazni.

(2)2

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. szeptember 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. szeptember 23.

2

A 2. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 612. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére