• Tartalom

83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet

83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet

A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről1

2017.01.01.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §2 Az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós öko-címkével kapcsolatos feladatokat a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium – a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a miniszter által felkért Értékelő és Minősítő Bizottság közreműködésével – látja el.

2. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2)3 Ez a rendelet az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet címe a Magyar Közlöny 2003. évi 69. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére