• Tartalom

10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet

10/2004. (XII. 15.) EüM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–18. §1

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)–(4)2

(5) E rendelet rendelkezéseit – a (6) bekezdésben foglalt kivételekkel – a rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(6) E rendelet 9. §-ával megállapított R.3 14. § i)–l) pontját, 15. §-ával megállapított R. 21. §-át, valamint az 1. számú mellékletét a folyamatban lévő kérelmekre, eljárásokra is alkalmazni kell.

(7)4

1–2. számú melléklet a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelethez5

3/a–3/b. számú melléklet a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelethez6

4/a–4/b. számú melléklet a 10/2004. (XII. 15.) EüM rendelethez7

1

Az 1–18. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 134. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 19. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 134. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az R. megjelölésen a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendeletet értendő.

4

A 19. § (7) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 134. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 134. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3/a–3/b. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 134. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4/a–4/b. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 134. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére