• Tartalom

2004. évi CXXIV. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–7. §2

8. § (1) Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Kjt. 91. §-a szerint a 2004. október 31-ig lejárt mandátum miatt, illetve a 2004. október 31-ét követően tartott közalkalmazotti tanács választások eredménye alapján 2005. március 31-ei hatállyal megállapított reprezentativitást irányadónak kell tekinteni az e törvény hatálybalépésekor működő közalkalmazotti tanács megszűnésének időpontjáig, de legkésőbb 2008. március 31-ig. A reprezentativitást 2005. március 31-ét követően minden harmadik év március 31-ével ismételten meg kell állapítani.

(3) Amennyiben a szakszervezet, szakszervezeti szövetség, illetve országos szakszervezeti konföderáció az e törvény 3. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel, a (2) bekezdésben meghatározott átmeneti időszakban is reprezentatívnak minősül.

(4)3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. december 21. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–7. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 733. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 733. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére