• Tartalom

140/2004. (IX. 30.) FVM rendelet

140/2004. (IX. 30.) FVM rendelet

egyes állategészségügyi intézetek megszüntetéséről1

2004.10.08.

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 26. §-a (1) bekezdésének k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 90. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő Debreceni Állategészségügyi Intézetet (4031 Debrecen, Bornemissza utca 3–5.) és Kaposvári Állategészségügyi Intézetet (7400 Kaposvár, Cseri utca 18.) feladataik más szervezetben történő hatékonyabb teljesítése érdekében az Áht. 90. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján e rendelet hatálybalépésének napjával megszüntetem.

2. § A Debreceni Állategészségügyi Intézet és a Kaposvári Állategészségügyi Intézet jogutódja az Országos Állategészségügyi Intézet.

3. § A megszűnő állategészségügyi intézetek alapfeladatait az Országos Állategészségügyi Intézet látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az állategészségügyi intézetek megszüntetéséről szóló 82/2000. (X. 13.) FVM rendelet, valamint az egyes állategészségügyi intézetek működési területének meghatározásáról szóló 30/2003. (III. 8.) FVM rendelet hatályát veszti.

1

A rendeletet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2014. december 17. napjával

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére