• Tartalom

22/2004. (V. 18.) IM rendelet

22/2004. (V. 18.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet, valamint a bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 395. §-ának (3) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 604. §-a (2) bekezdésének o) pontjában, továbbá az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal (OIT) egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–17. §1

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)–(3)2

Melléklet a 22/2004. (V. 18.) IM rendelethez3

1

Az 1–17. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 44. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 18. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 44. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 44. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére