• Tartalom

23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet

az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről1

2008.12.18.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott intézmények jogosultak iskolarendszeren kívüli szakképzésben az ott meghatározott szakképesítés esetében és régióban szakmai vizsga szervezésére.

(2) A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények kizárólag az e rendelet 2. számú mellékletében régiónként is meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosultak.

(3)2 Az Szt. 6. §-ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet valamennyi szakképesítés és régió esetében jogosult az informatikáért felelős miniszter, a közigazgatási informatikáért felelős miniszter, valamint az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, mint szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére.

(4)3 A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. június 30-ig érvényes.

(5)4 A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság az 1. melléklet 25. pontja, 61–79. pontjai, valamint a 41. pont tekintetében a Dél-Alföldi, a Dél-Dunántúli, az Észak-Alföldi, a Közép-Dunántúli, a Közép-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli régiók vonatkozásában 2010. június 30-ig érvényes.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)5

1. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelethez6

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények a szakképesítés
és a régió feltüntetésével

Sor-
szám

Vizsgaszervező intézmény

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése

Régió

1.

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység
megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Alföldi
Dél-Dunántúli
Észak-Alföldi
Észak-Magyarországi
Közép-Dunántúli
Közép-Magyarországi
Nyugat-Dunántúli

2.

AlbasoftTraining Oktatóközpont Kft.
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 101.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység
megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Közép-Dunántúli

3.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola
3530 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán u. 10.

54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység
megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Magyarországi

4.

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
1091 Budapest, Üllői út 45.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Közép-Magyarországi

5.

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54–56.

52 4641 03

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető

Észak-Magyarországi

6.

BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

7.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
1149 Budapest, Buzogány u. 10–12.

54 4641 01
54 4641 02
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Magyarországi
Közép-Magyarországi
Nyugat-Dunántúli

8.

Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ
1097 Budapest, Gyáli út 33–35.

54 4641 07
54 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

9.

CONTROLL Training Számítástechnikai Továbbképző Központ Kft.
1027 Budapest, Csalogány u. 23.

54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

10.

Csány László Közgazdasági Szakközépiskola
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 6.

52 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Nyugat-Dunántúli

11.

Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium
1211 Budapest, Posztógyár u. 10.

54 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Közép-Magyarországi

12.

CSÚCS ’91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja út 12.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Dunántúli
Közép-Dunántúli
Közép-Magyarországi

13.

Debreceni Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

52 4641 02
51 5223 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus II.
Informatikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Alföldi
Észak-Alföldi

14.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola
2401 Dunaújváros, Vasmű tér 1–2.

54 4641 07
31 4641 01
54 4641 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Dunántúli

15.

Észak-Magyarországi Regionális Munkaerő-
fejlesztési és Átképző Központ 3518 Miskolc, Erenyő u.1.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Észak-Magyarországi

16.

Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

54 4641 03
54 8409 01
52 4641 03
33 4641 01

Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Magyarországi

17.

Fény-Szoft Számítástechnikai Kft.
9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Nyugat-Dunántúli

18.

Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
6724 Szeged, Mars tér 14.

31 4641 01
54 4641 03
52 4641 03
33 4641 01

Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Alföldi

19.

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola
5601 Békéscsaba, Kazinczy u.7.

54 4641 02
51 5223 03
54 4641 03
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Alföldi

20.

Gépipari Tudományos Egyesület
1027 Budapest, Fő u. 68.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Alföldi
Közép-Magyarországi

21.

Graf-Get Számitástechnikai Kft.
9026 Győr, Kertész u. 54.

54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Nyugat-Dunántúli

22.

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola
9021 Győr, Szent István út 7.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Nyugat-Dunántúli

23.

Kaposvári Egyetem
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

52 4641 02
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Dunántúli

24.

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium
1138 Budapest, Váci út 107.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

25.

Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő
és -Képző Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.

54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
54 4641 03
51 5223 07
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai műszerész
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Alföldi

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

26.

KOCSIS Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
51 5223 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Informatikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Dunántúli

27.

Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
6723 Szeged, József A. sgt. 122–126.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Alföldi

28.

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.

33 4641 01

Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

29.

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

54 4641 01
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi
Dél-Dunántúli
Észak-Magyarországi
Észak-Alföldi
Dél-Alföldi

30.

Magyar Posta Rt. Oktatási Központ
1101 Budapest, Üllői út 114–116.

52 7026 02

Postai üzleti asszisztens

Dél-Dunántúli
Észak-Alföldi
Közép-Magyarországi

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

31.

Magyar Államvasutak Rt.
1062 Budapest, Andrássy út 73–75.

54 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

32.

Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium
1118 Budapest, Rétköz u. 39.

52 4641 03

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető

Közép-Magyarországi

33.

Mechwart András Gépipar és Informatikai Középiskola
4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.

54 4641 07
54 4641 01
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Alföldi

34.

MICRO–2000 Oktatási, Szolgáltatási és Kereskedelmi Kft.
1091 Budapest, Üllői út 197–199.

54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

35.

Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskola
2800 Tatabánya, Béke u. 8.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Dunántúli

36.

Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata
1133 Budapest, Vág u. 12–14.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

37.

„NET-INFO” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4225 Debrecen, Sillye Gábor u. 67.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Észak-Alföldi

38.

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Rt.
1143 Budapest, Gizella út 42–44.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Közép-Magyarországi

39.

Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Észak-Alföldi
Észak-Magyarországi

40.

Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő
és Képző Központ
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13.

54 4641 01
52 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Alföldi

41.

OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 1.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Alföldi
Dél-Dunántúli
Észak-Alföldi
Észak-Magyarországi
Közép-Dunántúli
Közép-Magyarországi
Nyugat-Dunántúli

42.

OKTÁV Továbbképző Központ Rt.
2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35–39.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Dunántúli
Észak-Alföldi
Észak-Magyarországi
Közép-Dunántúli
Közép-Magyarországi
Nyugat-Dunántúli

43.

OKTKER-NODUS Kiadó Kft.
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.

54 4641 01
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Dunántúli

44.

Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő
és Képző Központ
7634 Pécs, Bázis u. 30.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Dunántúli

45.

PENTA UNIO Oktatási Centrum Kft.
7622 Pécs, Czinderi u. 6.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Dunántúli

46.

Székesfehérvári Regionális Munkaerőfejlesztő
és Képző Központ
8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 123.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Dunántúli
Közép-Dunántúli

47.

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
2400 Dunaújváros, Római krt. 47–49.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Dunántúli

48.

Ságvári Endre Gimnázium
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Magyarországi

49.

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakközépiskola
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Számítógép-kezelő (-használó)

Nyugat-Dunántúli

50.

J. L. Seagull Alapítványi Középiskola
3100 Salgótarján, Meredek út 9.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Magyarországi

51.

SOTER-LINE Oktatási, Továbbképző
és Szolgáltató Kft.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Közép-Magyarországi

52.

Szakmai Továbbképző, Átképző
és Vállalkozástámogató Rt.
1149 Budapest, Angol u. 36.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
51 5223 07
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Alföldi
Dél-Dunántúli
Észak-Alföldi
Észak-Magyarországi
Közép-Dunántúli
Közép-Magyarországi
Nyugat-Dunántúli

53.

SZÁMALK Szakközépiskola
1139 Budapest, Frangepán u. 56.

54 4641 01
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Közép-Magyarországi

54.

Szintézis Felnőttképzési Központ Oktatói Munkaközösség
6100 Kiskunfélegyháza, Nyíl u. 37.

54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Alföldi

55.

Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő
és Képző Központ
9700 Szombathely, Akacs M. u. 1–3.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
54 4641 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai műszerész
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Nyugat-Dunántúli

56.

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Alföldi

57.

Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.

31 4641 01
54 4641 03
34 4641 01
52 4641 03
33 4641 01

Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
PLC-programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Alföldi

58.

Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola
6722 Szeged, Gutenberg u. 11.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Alföldi

59.

Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Dunántúli
Közép-Dunántúli
Nyugat-Dunántúli

60.

VOFA Tanácsadó és Szervező Kft.
1074 Budapest, Csengery u. 11.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

61.

Kereskedők, Vállalkozók
Békés Megyei Szervezete

54 8409 01
33 4641 01

Multimédia-fejlesztő
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Alföldi

62.

Károly Róbert Főiskola
Felnőttképzési Osztály
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

54 4641 01
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Magyarországi

63.

sPrinter Stúdió Kft.
3300 Eger, Széchenyi u. 58.

54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai műszerész
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Magyarországi

64.

Szolnoki Főiskola
5000 Szolnok, Ady Endre út 9.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai programozó

Észak-Alföldi

65.

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Alföldi

66.

Békéscsabai Regionális Képző Központ
5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Dél-Alföldi

67.

Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola
2900 Komárom, Frigyes tér 2–3.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Dunántúli

68.

Neumann János Középiskola és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai programozó
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

Észak-Magyarországi

69.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Nyugat-Dunántúl

70.

SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt.
1115 Budapest, Etele út 68.

52 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
54 4641 03
54 4641 02
54 4641 01
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Informatikus (Rendszerinformatikus)
Információrendszer-szervező
Gazdasági informatikus I.
Számítógép-kezelő (-használó)

Közép-Magyarországi

71.

Székács Elemér Szakközépiskola
5200 Törökszentmiklós,
Almásy út 50.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

Észak-Alföldi

72.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Magyarországi

73.

INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
3561 Felsőzsolca, Bartók Béla u. 53.

33 4641 01

Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Magyarországi

74.

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

Dél-Alföldi
Észak-Alföldi
Dél-Dunántúli
Nyugat-Dunántúli
Közép-Magyarországi
Közép-Dunántúli
Észak-Magyarországi

75.

Galamb József Szakközépiskola
6900 Makó, Szép u. 2–4.

33 4641 01
52 4641 03
31 4641 01
52 4641 05
54 4641 03
54 4641 04

Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikai hálózattelepítő  és üzemeltető
Informatikus (rendszerinformatikus)
Számítástechnikai programozó

Dél-Alföldi

76.

TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola
3200 Gyöngyös,
Kőrösi Csoma S. u. 9.

31 4641 01
52 4641 05
33 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
54 4641 03
54 4641 04
54 4641 05
54 8409 01
54 8409 01

Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus II.
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítógéprendszer-programozó
Multimédia-fejlesztő

Észak-Magyarországi
Észak-Alföldi

77.

SZÉV Számítástechnikai
és Oktatási Kft.
3530 Miskolc, Görgey u. 24.

54 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

Észak-Magyarországi

78.

Veress Ferenc Szakképző Iskola
4220 Hajdúböszörmény,
Enyingi T. B. u. 5/A

33 4641 01
52 4641 03
54 4641 01

Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Gazdasági informatikus I.

Észak-Alföldi

79.

Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium
7400 Kaposvár, Pázmány P.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
31 4641 01
52 4641 05
54 4641 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

Dél-Dunántúli

2. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelethez7

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére – régiók szerint – feljogosított intézmények a szakképesítések feltüntetésével
I. Dél-Alföld régió

Sor-
szám

Vizsgaszervező intézmény neve, címe

Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése

1.

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

2.

Debreceni Regionális Munkaerő-fejlesztő
és -Képző Központ
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

52 4641 02
51 5223 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus II.
Informatikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

3.

Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
6724 Szeged, Mars tér 14.

31 4641 01
54 4641 03
52 4641 03
33 4641 01

Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

4.

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola
5601 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.

54 4641 02
51 5223 03
54 4641 03
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

5.

Gépipari Tudományos Egyesület
1027 Budapest, Fő u. 68.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

6.

Kecskeméti Regionális Munkaerő-fejlesztő
és -Képző Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.

54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
54 4641 03
51 5223 07
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai műszerész
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

7.

Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
6723 Szeged, József A. sgt. 122–126.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

8.

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

54 4641 01
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

9.

Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalkozástámogató Rt.
1149 Budapest, Angol u. 36.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
51 5223 07
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

10.

Szintézis Felnőttképzési Központ Oktatói Munkaközösség
6100 Kiskunfélegyháza, Nyíl u. 37.

54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

11.

Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.

31 4641 01
54 4641 03
34 4641 01
52 4641 03
33 4641 01

Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
PLC-programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

12.

Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola
6722 Szeged, Gutenberg u. 11.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

13.

Kereskedők, Vállalkozók
Békés Megyei Szervezete

54 8409 01
33 4641 01

Multimédia-fejlesztő
Számítógép-kezelő (-használó)

14.

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

15.

Békéscsabai Regionális Képző Központ
5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

16.

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,
Oktató és Kiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

17.

Galamb József Szakközépiskola
6900 Makó, Szép u. 2–4.

33 4641 01
52 4641 03
31 4641 01
52 4641 05
54 4641 03
54 4641 04

Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
Informatikus (rendszerinformatikus)
Számítástechnikai programozó

18.

OK-TAT-60 Oktatási,
Szervezési és Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács u. 9

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítástechnikai programozó

II. Dél-Dunántúl régió

Sor-
szám

Vizsgaszervező intézmény neve, címe

Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése

1.

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

2.

CSÚCS ′91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja út 12.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

3.

Kaposvári Egyetem
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

52 4641 02
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

4.

KOCSIS Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
51 5223 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Informatikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

5.

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

54 4641 01
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

6.

Magyar Posta Rt. Oktatási Központ
1101 Budapest, Üllői út 114–116.

52 7026 02

Postai üzleti asszisztens

7.

OKTÁV Továbbképző Központ Rt.
2509 Esztergom-kertváros,
Wesselényi u. 35–39.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

8.

Pécsi Regionális Munkaerő-fejlesztő és -Képző Központ
7634 Pécs, Bázis u. 30.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

9.

PENTA UNIO Oktatási Centrum Kft.
7622 Pécs, Czinderi u. 6.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

10.

Székesfehérvári Regionális Munkaerő-fejlesztő
és -Képző Központ
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

11.

Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalkozástámogató Rt.
1149 Budapest, Angol u. 36.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
51 5223 07
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

12.

Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

13.

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,
Oktató és Kiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

14.

OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési
és Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítástechnikai programozó

15.

Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium
7400 Kaposvár, Pázmány P.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
31 4641 01
52 4641 05
54 4641 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

III. Észak-Alföld régió

Sor-
szám

Vizsgaszervező intézmény neve, címe

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése

1.

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

2.

Debreceni Regionális Munkaerő-fejlesztő
és -Képző Központ
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

52 4641 02
51 5223 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus II.
Informatikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

3.

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

54 4641 01
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

4.

Magyar Posta Rt. Oktatási Központ
1101 Budapest, Üllői út 114–116.

52 7026 02

Postai üzleti asszisztens

5.

Mechwart András Gépipar és Informatikai Középiskola
4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.

54 4641 07
54 4641 01
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

6.

„NET-INFO” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4225 Debrecen, Sillye Gábor u. 67.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

7.

Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

8.

Nyíregyházi Regionális Munkaerő-fejlesztő
és -Képző Központ
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13.

54 4641 01
52 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

9.

OKTÁV Továbbképző Központ Rt.
2509 Esztergom-kertváros,
Wesselényi u. 35–39.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

10.

Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalkozástámogató Rt.
1149 Budapest, Angol u. 36.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
51 5223 07
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

11.

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

12.

Szolnoki Főiskola
5000 Szolnok, Ady Endre út 9.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai programozó

13.

Székács Elemér Szakközépiskola
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

14.

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,
Oktató és Kiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

15.

TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma S. u. 9.

31 4641 01
52 4641 05
33 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
54 4641 03
54 4641 04
54 4641 05
54 8409 01

Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus II.
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítógéprendszer-programozó
Multimédia-fejlesztő

16.

OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési
és Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítástechnikai programozó

17.

Veress Ferenc Szakképző Iskola
4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/A

33 4641 01
52 4641 03
54 4641 01

Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Gazdasági informatikus I.

IV. Észak-Magyarország régió

Sor-
szám

Vizsgaszervező intézmény neve, címe

Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése

1.

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

2.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.

54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

3.

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola
3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54–56.

52 4641 03

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető

4.

Budapesti Gazdasági Főiskola
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
1149 Budapest, Buzogány u. 10–12.

54 4641 01
54 4641 02
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

5.

Észak-Magyarországi Regionális Munkaerő-
fejlesztési és Átképző Központ
3518 Miskolc, Erenyő u. 1.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

6.

Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

54 4641 03
54 8409 01
52 4641 03
33 4641 01

Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

7.

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

54 4641 01
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

8.

Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

9.

OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 1.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

10.

OKTÁV Továbbképző Központ Rt.
2509 Esztergom-kertváros,
Wesselényi u. 35–39.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

11.

Ságvári Endre Gimnázium
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

12.

J. L. Seagull Alapítványi Középiskola
3100 Salgótarján, Meredek út 9.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

13.

Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalkozástámogató Rt.
1149 Budapest, Angol u. 36.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
51 5223 07
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

14.

Károly Róbert Főiskola
Felnőttképzési Osztály
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

54 4641 01
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

15.

sPrinter Stúdió Kft.
3300 Eger, Széchenyi u. 58.

54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai műszerész
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

16.

Neumann János Középiskola és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 04
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai programozó
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

17.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

18.

INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
3561 Felsőzsolca, Bartók Béla u. 53.

33 4641 01

Számítógép-kezelő (-használó)

19.

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,
Oktató és Kiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

20.

TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma S. u. 9.

31 4641 01
52 4641 05
33 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
54 4641 03
54 4641 04
54 4641 05
54 8409 01

Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus II.
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítógéprendszer-programozó
Multimédia-fejlesztő

21.

SZÉV Számítástechnikai és Oktatási Kft.
3530 Miskolc, Görgey u. 24.

54 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

V. Közép-Dunántúl régió

Sor-
szám

Vizsgaszervező intézmény neve, címe

Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése

1.

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

2.

AlbasoftTraining Oktatóközpont Kft.
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 101.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

3.

CSÚCS ′91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja út 12.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

4.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola
2401 Dunaújváros, Vasmű tér 1–2.

54 4641 07
31 4641 01
54 4641 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

5.

Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskola
2800 Tatabánya, Béke u. 8.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

6.

OKTÁV Továbbképző Központ Rt.
2509 Esztergom-kertváros,
Wesselényi u. 35–39.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

7.

OKTKER-NODUS Kiadó Kft.
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.

54 4641 01
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

8.

Székesfehérvári Regionális Munkaerő-fejlesztő
és -Képző Központ
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

9.

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium
2400 Dunaújváros, Római krt. 47–49.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

10.

Szakmai Továbbképző, Átképző
és Vállalkozástámogató Rt.
1149 Budapest, Angol u. 36.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
51 5223 07
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

11.

Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

12.

Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola
2900 Komárom, Frigyes tér 2–3.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

13.

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,
Oktató és Kiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

14.

OK-TAT-60 Oktatási,
Szervezési és Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítástechnikai programozó

VI. Közép-Magyarország régió

Sor-
szám

Vizsgaszervező intézmény neve, címe

Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése

1.

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

2.

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.
1091 Budapest, Üllői út 45.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

3.

BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.

54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

4.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
1149 Budapest, Buzogány u. 10–12.

54 4641 01
54 4641 02
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

5.

Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ
1097 Budapest, Gyáli út 33–35.

54 4641 07
54 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

6.

CONTROLLTraining Számítástechnikai Továbbképző Központ Kft.
1027 Budapest, Csalogány u. 23.

54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

7.

Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium
1211 Budapest, Posztógyár u. 10.

54 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

8.

CSÚCS ′91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja út 12.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

9.

Gépipari Tudományos Egyesület
1027 Budapest, Fő u. 68.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

10.

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium
1138 Budapest, Váci út 107.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

11.

Kecskeméti Regionális Munkaerő-fejlesztő
és -Képző Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

12.

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.

33 4641 01

Számítógép-kezelő (-használó)

13.

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ
1139 Budapest, Hajdú u. 18–24.

54 4641 01
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

14.

Magyar Posta Rt. Oktatási Központ
1101 Budapest, Üllői út 114–116.

52 7026 02
52 4641 03
33 4641 01

Postai üzleti asszisztens
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

15.

Magyar Államvasutak Rt.
1062 Budapest, Andrássy út 73–75.

54 4641 01
52 4641 02
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

16.

Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium
1118 Budapest, Rétköz u. 39.

52 4641 03

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető

17.

MICRO–2000 Oktatási, Szolgáltatási és Kereskedelmi Kft.
1091 Budapest, Üllői út 197–199.

54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

18.

Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata
1133 Budapest, Vág u. 12–14.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

19.

NOMINA 3P Oktatásszervező
és Szolgáltató Rt.
1143 Budapest, Gizella út 42–44.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

20.

OKTÁV Továbbképző Központ Rt.
2509 Esztergom-kertváros,
Wesselényi u. 35–39.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

21.

Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalkozástámogató Rt.
1149 Budapest, Angol u. 36.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
51 5223 07
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

22.

SOTER-LINE Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

23.

SZÁMALK Szakközépiskola
1139 Budapest, Frangepán u. 56.

54 4641 01
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

24.

VOFA Tanácsadó és Szervező Kft.
1074 Budapest, Csengery u. 11.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

25.

SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt.
1115 Budapest, Etele út 68.

52 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
54 4641 03
54 4641 02
54 4641 01
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Informatikus (Rendszerinformatikus)
Információrendszer-szervező
Gazdasági informatikus I.
Számítógép-kezelő (-használó)

26.

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,
Oktató és Kiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

27.

OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési
és Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítástechnikai programozó

VII. Nyugat-Dunántúl régió

Sor-
szám

Vizsgaszervező intézmény neve, címe

Szakképesítés OKJ azonosító száma, megnevezése

1.

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

2.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
1149 Budapest, Buzogány u. 10–12.

54 4641 01
54 4641 02
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

3.

Csány László Közgazdasági Szakközépiskola
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 6.

52 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

4.

Fény-Szoft Számítástechnikai Kft.
9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

5.

Graf-Get Számítástechnikai Kft.
9026 Győr, Kertész u. 54.

54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

6.

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola
9021 Győr, Szent István út 7.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

7.

OKTÁV Továbbképző Központ Rt.
2509 Esztergom-kertváros,
Wesselényi u. 35–39.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
54 4641 03
54 8409 01
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

8.

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakközépiskola
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Számítógép-kezelő (-használó)

9.

Szakmai Továbbképző, Átképző és Vállalkozástámogató Rt.
1149 Budapest, Angol u. 36.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
51 5223 03
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
51 5223 07
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01
54 4641 05

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai műszerész
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítógéprendszer-programozó

10.

Szombathelyi Regionális Munkaerő-fejlesztő
és -Képző Központ
9700 Szombathely, Akacs M. u. 1–3.

54 4641 07
54 4641 01
52 4641 02
51 5223 03
54 4641 03
34 4641 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Informatikai műszerész
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
PLC-programozó
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

11.

Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

54 4641 01
52 4641 02
54 4641 02
31 4641 01
54 4641 03
54 8409 01
54 4641 04
52 4641 03
33 4641 01

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Információrendszer-szervező
Informatikai hálózatirendszer-telepítő
Informatikus (a tevékenység megjelölésével)
Multimédia-fejlesztő
Számítástechnikai programozó
Számítástechnikaiszoftver-üzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont
9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.

52 4641 03
33 4641 01

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)

13.

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó,
Oktató és Kiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.

52 4641 03
33 4641 01
54 4641 01
52 4641 02

Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítógép-kezelő (-használó)
Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.

14.

OK-TAT-60 Oktatási, Szervezési
és Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.

54 4641 01
52 4641 02
33 4641 01
52 4641 03
54 4641 04

Gazdasági informatikus I.
Gazdasági informatikus II.
Számítógép-kezelő (-használó)
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítástechnikai programozó

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 146. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 2/2008. (VI. 30.) MeHVM–KHEM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 2/2008. (VI. 30.) MeHVM–KHEM együttes rendelet 1. §-ával megállapított és a 8/2008. (XII. 17.) MeHVM–KHEM együttes rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 8/2006. (V. 17.) IHM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 21. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. számú melléklet a 8/2006. (V. 17.) IHM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 2. számú melléklet a 8/2006. (V. 17.) IHM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére