• Tartalom

24/2004. (IV. 23.) PM rendelet

24/2004. (IV. 23.) PM rendelet

a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról1

2010.05.15.

A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény (a továbbiakban: VPtv.) 43. §-ának a), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

2 I. A VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG SZERVEINEK ILLETÉKESSÉGE

Általános illetékességek3

1. §4

2. §5

3. §6 Az országos parancsnokság illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területére.

4. §7 A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel rendelkező középfokú szerveinek illetékessége:

a) a Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye közigazgatási területére,

b) a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,

c) a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Magyarországi Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed Heves megye, Nógrád megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére,

d) a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Dunántúli Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére,

e)8 a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokságának illetékessége

ea) a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: VPKr.) 5. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a Magyar Köztársaság területére,

eb) egyéb feladatai tekintetében a h) pontban foglaltak kivételével Budapest és Pest megye közigazgatási területére

terjed ki,

f) a Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-Dunántúli Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye közigazgatási területére,

g) a Vám- és Pénzügyőrség Dél-Dunántúli Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye közigazgatási területére,

h)9 a Vám- és Pénzügyőrség Központi Repülőtéri Parancsnokságának illetékessége kiterjed légi forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére, valamint a következő helyekre: Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lőrinci út 59–61., helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43; Airport City, 2220 Vecsés, helyrajzi szám: Vecsés 6030/9–12; 1097 Budapest, Fehérakác u. 3. helyrajzi szám: 38236/723; illetve 1097 Budapest, Ecseri u. 14–16. helyrajzi szám: 38236/575.

i) a Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnokságának illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területére,

j) a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának illetékessége a jogszabályban meghatározott bűncselekmények esetén a Magyar Köztársaság területére terjed ki,

k) Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Budapest és Pest megye közigazgatási területére,

l) Vám- és Pénzügyőrség Észak-Magyarországi Regionális Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Heves megye, Nógrád megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére,

m) Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,

n) Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye közigazgatási területére,

o) Vám- és Pénzügyőrség Közép-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére,

p) Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye közigazgatási területére,

q) Vám- és Pénzügyőrség Dél-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye közigazgatási területére,

r) a Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnokságának illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területére,

s) a Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnokságának illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területére,

t) a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézetének illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területére,

u)10 a Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területére.

4/A. §11

5–11. §12

12. §13

13. §14 (1)15 A Vám- és Pénzügyőrségnek a VPKr. 14. § (1) bekezdése szerinti vám- és pénzügyőri hivatalai és – a mélységi ellenőrzési tevékenység kivételével – az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatalok illetékességét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2)16 A VPKr. 14. §-ának (2) bekezdése szerinti alsó fokú szervek illetékességét – a VPKr. 14. §-a (4) bekezdésének f) pontában foglalt szerv kivételével – a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3)17 A Vám- és Pénzügyőrség regionális ellenőrzési központjainak illetékessége a következő:

a) Regionális Ellenőrzési Központ Kecskemét, illetékessége kiterjed Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye közigazgatási területére,

b) Regionális Ellenőrzési Központ Pécs, illetékessége kiterjed Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye közigazgatási területére,

c) Regionális Ellenőrzési Központ Nyíregyháza, illetékessége kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,

d) Regionális Ellenőrzési Központ Miskolc, illetékessége kiterjed Heves megye, Nógrád megye és Borsod- Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére,

e) Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár, illetékessége kiterjed Veszprém megye, Fejér megye és Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére,

f) Regionális Ellenőrzési Központ Budapest, illetékessége kiterjed Budapest és Pest megye közigazgatási területére, illetve a VPKr. 15. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárások tekintetében a Magyar Köztársaság területére,

g) Regionális Ellenőrzési Központ Győr, illetékessége kiterjed Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye közigazgatási területére.

Különös illetékességek

13/A. §18 (1)19 Az áruk vámeljárás alá vonására – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az a vám- és pénzügyőri hivatal illetékes, amelynek az illetékességi területén az árukat vámeljárás alá bejelentik.

(2)20 Vámügyekben az engedélyezési eljárás lefolytatására – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal, illetve az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékes, amelynek az illetékességi területén a kérelmezett tevékenységet gyakorolni kívánják.

(3)21 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 4. számú mellékletében meghatározott engedélyezési feladatokat az adóraktár működési helye szerint illetékes, megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal és az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, illetve az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal látja el. Az adóraktár felügyeletét az a vámigazgatási ügyekben illetékes vám- és pénzügyőri hivatal látja el, amelynek illetékességi területén az adóraktár található.

(4)22 A vámszabad területen történő ellenőrzéseket, valamint az ilyen területen épületek, építmények építésének, illetve az épületek szerkezetét jelentősen megváltoztató munkálatoknak az engedélyezését az a vám- és pénzügyőri hivatal végzi, amelynek az illetékességi területén a vámszabad terület található.

(5)23 A vámösszegek megállapítása, valamint azok beszedése, könyvelése annak a vám- és pénzügyőri hivatalnak a feladata, amelynek illetékességi területén a vámtartozás keletkezett vagy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK vámkódex) 215. cikke alapján keletkezettnek kell tekinteni.

(6)24 A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 1. §-a (3) bekezdésének 7. pontjában foglalt utólagos ellenőrzést a személy székhelye, telephelye, könyvelési helye szerint illetékes regionális ellenőrzési központ végzi.

13/B. §25 Az AEO-tanúsítványok kiadásával kapcsolatos eljárást, illetve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló, 1993. július 2-i 2454/1993/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) 14g–14k. cikke szerinti feltételek vizsgálatát a kérelmező székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes regionális ellenőrzési központ folytatja le.

14. §26 A külföldön működő magyar vám- és pénzügyőri hivatalok, illetőleg a Magyar Köztársaság területén működő külföldi vámhivatalok illetékességére a vonatkozó nemzetközi egyezmény rendelkezései az irányadóak.

15. § (1)27 A Magyar Köztársaság területén működő harmadik országok diplomáciai és konzuli képviseletei, a nemzetközi szervezetek, továbbá ezek személyzetének tagjai és családtagjai használatára érkező, illetőleg általuk külföldi rendeltetéssel feladott áruk tekintetében – amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy a címzett, illetve a feladó az említett személyi körbe tartozik – a területileg illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, a budapesti és Pest megyei székhelyű (lakhelyű, telephelyű) személyek, szervezetek, képviseletek esetében a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal, légi forgalomban érkező és kiküldésre kerülő áruk esetében székhelytől, telephelytől függetlenül az 1. és 2. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal az illetékes.

(2)28 Az állandó tartózkodási helyüket harmadik országból a Közösség vámterületére áthelyező természetes személyek részére szabad forgalomba bocsátás vámeljárás lefolytatására a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapesten és Pest megyében a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Magyar Honvédség Pápa Bázis Repülőterén dolgozó személyzet tekintetében a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pápa az illetékes.

(3)29 Természetes személyek által harmadik országból behozott gépjárművek vámkezelésére a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapesten és Pest megyében a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Magyar Honvédség Pápa Bázis Repülőterén dolgozó EU tagországain kívüli állampolgárok tekintetében a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pápa az illetékes.

(4)30 Amennyiben nemzetközi egyezmény eltérően nem rendelkezik az EU tagországain kívüli állampolgár által hat hónapot meghaladó időtartamra behozott gépjármű ideiglenes behozatal vámeljárás lefolytatására a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapesten és Pest megyében a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Magyar Honvédség Pápa Bázis Repülőterén dolgozó személyzet tekintetében a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pápa az illetékes.

16. § (1)31 A büntetőeljárás, illetve a szabálysértési eljárás megállapítása szerint jogellenesen forgalomba került áruk után a vám és nem közösségi adók, díjak és egyéb költségek kiszabására és beszedésére a határozatot vagy az ítéletet hozó bíróság vagy hatóság székhelye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapesten és Pest megyében a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal az illetékes.

(2)32 A légitársaságok részére légi forgalomban érkező és az azok részére feladott árukkal kapcsolatos vámeljárások lefolytatására a repülőtér felügyeletét ellátó vám- és pénzügyőri hivatal az illetékes.

(3)33 Ideiglenes behozatali vagy aktív feldolgozás vámeljárás alatt álló áru szabad forgalomba bocsátás vámeljárásra – a szakosított vámkezelő helyen vámeljárás alá vonásra kerülő, valamint az ATA igazolvánnyal vámkezelt termékek kivételével – az a vám- és pénzügyőri hivatal illetékes, ahol az árut a fenti vámeljárások alá vonták.

(4)34

(5)35 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényben a vámhatóság számára meghatározott hitelezői feladatok elvégzésére a megyeszékhelyen működő, Budapest és Pest megye közigazgatási területén a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékes.

(6)36 A jövedéki és energiaadó ügyben érintett személyek részére a vámazonosító számot az eljárás lefolytatására illetékes vámszerv adja ki. Környezetvédelmi termékdíj ügyben a vámazonosító számot kérelemre bármely vám- és pénzügyőri hivatal, megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, regionális ellenőrzési központ, illetve hivatalból az eljárás lefolytatására illetékes vámszerv adja ki.

(7)37 Meghatározott célú felhasználás szabadforgalomba bocsátásra vonatkozó – az EK végrehajtási rendelet 292. cikkének (1) bekezdése szerinti – írásbeli engedélyt a feldolgozás helye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, illetve az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal adhat ki. Meghatározott célú felhasználás szabadforgalomba bocsátásra vonatkozó – az EK végrehajtási rendelet 292. cikkének (3) bekezdése szerinti – egyszerű írásbeli engedély megadására az a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal illetékes, amelynek illetékességi területén az árut vámeljárás alá bejelentik.

(8)38 Az áru közösségi helyzetének igazolására az áru bemutatási helye szerint illetékes vám- és pénzügyőri hivatal jogosult.

(9)39 Az egyszerűsített vámeljárások engedélyezésére – kivéve, ha azt a gazdasági vámeljárások engedélyezésére benyújtott kérelemben kérik, illetve a hiányos árunyilatkozattal kért egyszerűsített eljárás kivételével – a kérelmező könyvelési helye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, illetve az 1. számú Repülőtéri Vámhivatal jogosult.

(10)40 Az államháztartási bevételi számlára történő előírás nélküli téves befizetés kérelemre történő visszautalására a befizető székhelye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, magyarországi székhely hiányában a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékes.

(11)41 A Vtv. 48. §-ának (2)–(5) bekezdésében meghatározott biztosíték nyújtási mentességet a mentességre jogosult székhelye, magyarországi székhely hiányában a telephelye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal és az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, illetve az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal állapítja meg.

(12)42 A Vtv. 1. § (3) bekezdés 3. pontjában meghatározott – megbízható vámadós jogálláshoz kapcsolódó – feltételek fennállását a kérelmező székhelye, magyarországi székhely hiányában a telephelye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, illetve az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal állapítja meg és ellenőrzi, valamint rögzíti a vámhatóság informatikai rendszerében.

(13)43

(14)44 A tranzitterület – Vtv. 14. §-a (7) bekezdésben említett – felügyeletét és a belépési engedélyek érvényesítését a nemzetközi közforgalmú repülőtér helye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapesten a 2. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal látja el.

(15)45 A Vtv. 38. §-ának b) pontja szerinti írásbeli árunyilatkozat benyújtása alóli könnyítést a személyek lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal engedélyezi.

(16)46 A Vtv. 59. §-ának (1) bekezdése szerinti visszatérítésre vagy a tartozás elengedésére az EK vámkódex 236–239. cikke értelmében az a vám- és pénzügyőri hivatal illetékes, amelynek területén a visszatérítendő vagy elengedésre kerülő összeg könyv szerinti nyilvántartásba vétele történt. Amennyiben a visszatérítésre vagy a tartozás elengedésére a könyv szerinti utólagos nyilvántartásba vétellel összhangban kerül sor, a visszatérítésre vagy a tartozás elengedésére az a vám- és pénzügyőri hivatal illetékes, amelyik a könyv szerinti utólagos nyilvántartásba vételt végzi.

(17)47 A VPKr. 15. § (1) bekezdés l) pontja szerinti feladatok végrehajtására elsőfokú adóhatósági jogkörben illetékes vámszervek a következők:

a)48 Pest megye és Budapest közigazgatási területét kivéve a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatalok, továbbá a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Baja, a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Esztergom, a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pápa és a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Sopron,

b)49 Pest megye és Budapest közigazgatási területén a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal és az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal,

c)50 a Magyar Honvédség Pápa Bázis Repülőterén dolgozó EU tagországain kívüli állampolgárok tekintetében a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pápa,

d)51 a regisztrációs adó különös szabályok szerint történő megállapítása, beszedése és ellenőrzése tekintetében

da) ha a kérelmező lakóhelye vagy székhelye Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén található, a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba,

db) ha a kérelmező lakóhelye vagy székhelye Budapest, Baranya megye, Fejér megye, Heves megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye vagy Tolna megye területén található, a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tatabánya, vagy

dc) ha a kérelmező lakóhelye vagy székhelye Győr-Moson-Sopron megye, Somogy megye, Vas megye, Veszprém megye vagy Zala megye területén található, a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely.

(18)52 A (17) bekezdéstől eltérően a regisztrációsadó-visszatérítési eljárásban a regisztrációs adó megállapítására irányuló eljárást lefolytató szerv jár el.

(19)53 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvényben foglalt adóztatási, nyilvántartásba vételi feladatok végrehajtására a gazdálkodó székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes regionális ellenőrzési központ jár el, a hatósági felügyelet keretében történő hatósági ellenőrzés végrehajtására a gazdálkodó székhelye, telephelye szerinti vám- és pénzügyőri hivatal, míg Budapesten és Pest megyében a 2. számú mellékletben kijelölt hivatal illetékes.

(20)54 A környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett külföldi vállalkozás esetében a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység bejelentése, a termékdíj bevallása, befizetése, kiszabása, visszaigénylése, ellenőrzése során a pénzügyi képviselő székhelye szerinti regionális ellenőrzési központ, pénzügyi képviselő hiányában a Regionális Ellenőrzési Központ Budapest illetékes.

(21)55 A VPKr. 15. § (1) bekezdés r) pontja szerinti fémkereskedelmi hatósági feladatok tekintetében Budapest és Pest megye közigazgatási területén a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékes.

16/A. §56 (1)57 A VPKr. 16. § (1) bekezdése szerinti ügyben az eljárásra az adóraktárnak, az adómentes felhasználó üzemének, a felhasználói engedélyes telephelyének, a kereskedő üzletének, raktárának, a postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesítőhelyének, a futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató telephelyének fekvése, az egyéb személy jogosulatlan tevékenységének helye szerinti vámhatóság az illetékes.

(2) A VPKr. 16. § (2) bekezdése szerinti ügyben az eljárásra

a) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet székhelye,

b) székhellyel nem rendelkező vállalkozó esetében a telephely, több telephely esetén az elsőként bejelentett telephely,

c) telephellyel sem rendelkező személy esetén a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely

szerinti vámhatóság az illetékes.

(3) Ismeretlen személy jövedéki ügyében eljárásra az a vámhatóság illetékes, amely az ügyben az első intézkedést tette.

(4) A jövedéki adóügyben eljáró vámhatóság az országos parancsnok utasítására (engedélyével) ellenőrzést az illetékességi területén kívül is végezhet.

17. §58 (1)59 Vámraktár engedélyezésére, amennyiben a számviteli nyilvántartás magában foglalja a raktárnyilvántartást is, a kérelmező számviteli nyilvántartásának helye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, illetve az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal rendelkezik hatáskörrel.

(2)60 Ha a számviteli nyilvántartás a raktárnyilvántartást nem foglalja magában, vagy a kérelmező számviteli nyilvántartása nem Magyarországon található, és a raktározás kizárólag Magyarországon történik, továbbá az egyedi engedélyezés esete nem áll fenn, a vámraktár engedélyezésére a raktárnyilvántartás vezetésének helye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, illetve az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal rendelkezik hatáskörrel. Ha egy engedélyben több telephelyet kívánnak vámraktárként engedélyeztetni, az illetékességet az összesített adatokat tartalmazó – de minden engedélyeztetni kívánt telephelyen hozzáférhető – központi nyilvántartás vezetésének helye szerint kell megállapítani.

(3)61 Az egységes engedélyek kiadására a kérelmező könyvelési helye szerint illetékes megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, illetve az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal jogosult.

17/A. §62

17/B. §63

18. §64 (1) Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 21.) KöViM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) 4. §-a szerinti feladat ellátására a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatalok, valamint Pest megyében a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal, Budapesten a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal rendelkeznek illetékességgel.

(2) A TIR rendelet 7. §-a szerinti feladat ellátására a nemzetközi áruforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken, illetőleg az ország belterületén működő valamennyi vám- és pénzügyőri hivatal jogosult.

19. §65 A Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékes a katonai vámügyi szerv által Budapesten és Pest megyében indított eljárásokban.

20. §66 A postaforgalomra vonatkozó illetékességi szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

II. KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL ÉS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

21. § (1) A Vám- és Pénzügyőrségnek a titkos információgyűjtés folytatására felhatalmazott szerve e rendeletben foglaltak szerint kérheti a VPtv. 31. §-ban foglalt bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtési eszközök és módszerek (a továbbiakban: különleges eszközök) alkalmazásának bírói engedélyezését.

(2) A felhatalmazott szerv vezetője a kérelmet írásban, a nyomozó hatóság székhelye szerint illetékes helyi bíróság – a megyei (fővárosi) bíróság elnöke által kijelölt – bírájánál (a továbbiakban: bíró) terjeszti elő.

(3) A kérelem indokolásában a VPtv. 32. §-ának (2) bekezdésében foglaltakon kívül ki kell térni:

a) az alkalmazás alapjául szolgáló bűncselekmény gyanújára okot adó tényállásra, valamint annak a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti minősítésére,

b) arra a körülményre, hogy a bűncselekményt a nemzetközi bűnüldözéssel kapcsolatba hozhatóan, illetve sorozatban, vagy szervezetten követték-e el,

c) a kérelem elbírálása szempontjából fontos egyéb körülményekre, továbbá

d) a sürgősségi elrendelés esetén ennek okára és az elrendelés időpontjára.

(4) A kérelmet három számozott példányban kell elkészíteni, és ezeket a titkos ügykezelés szabályai szerint kell a bírónak megküldeni. Az elbírálás után a kérelemből két példányt az előterjesztő részére kell megküldeni.

22. § (1) Az alkalmazásra vagy alkalmazás meghosszabbítására irányuló kérelmet az alkalmazás javasolt időpontja, illetve az engedély lejárta előtt legalább 72 órával kell benyújtani.

(2) A különleges eszközök alkalmazásával rögzített információk megsemmisítését a VPtv. előírásai és a titkos ügykezelés szabályai szerint kell végrehajtani.

23. § Amennyiben a bíró a különleges eszköz alkalmazása iránti kérelmet elutasítja, de olyan új tény merül fel, amely a különleges eszköz alkalmazását szükségessé teszi, újabb kérelem terjeszthető elő.

24. § Az engedélyt kérő szerv vezetője az engedélyt tartalmazó végzés, a kérelem és a szolgálati jegy egy példányának, sürgősségi elrendelés esetén az elrendelő határozat és a szolgálati jegy egy példányának megküldésével intézkedik a feladat végrehajtására kijelölt szervezetnél a különleges eszköz alkalmazására.

III. A VÁMINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

25. § (1) A vám és a – Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe utalt – mezőgazdasági ügyekre vonatkozó jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében a Vám- és Pénzügyőrségnek a tagállami vámhatóságokkal és az Európai Bizottsággal való együttműködésére az egyes tagállamok, továbbá a tagállamok és a Bizottság közötti hivatalos segítségre a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK rendeletben, valamint az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló nemzetközi Egyezményben (a továbbiakban: CIS) foglaltak az irányadók.

(2) A váminformációs rendszerrel kapcsolatos részletszabályokat az Európai Unió Csalásellenes Hivatal által 2002. október 29-én kiadott Váminformációs Rendszer Műveleti Eljárások Kézikönyve (a továbbiakban: Kézikönyv) tartalmazza, amelynek alkalmazására vonatkozó feltételeket az országos parancsnok állapítja meg.

26. § (1) A Kézikönyvben meghatározott regisztrált felhasználókat, kiemelt felhasználókat, továbbá a CIS rendszer üzemelését biztosító terminálok fizikai elhelyezését az országos parancsnok jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben említett kiemelt felhasználók:

a) Váminformációs Rendszer összekötő tiszt,

b) engedélyező,

c) informatikai menedzser,

d) Váminformációs Rendszer koordinátor.

(3) A CIS rendszer alkalmazása során felmerülő problémák – beleértve a szoftver, hardver és az adatátviteli problémákat is – első szintű megoldási helye a Vám- és Pénzügyőrség CIS ,,Szakmai, technikai segítségnyújtás''-a (Help Desk-je).

27. § (1) A váminformációs rendszerben minősített adatot továbbítani az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/A–I. §-aiban meghatározottak, továbbá a hivatkozott törvény 18. §-ának (3)–(6) bekezdésében foglaltak szerint lehet.

(2) A minősítési jelölés alkalmazása során a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak az irányadók.

(3) A váminformációs rendszerben vámtitkot a Vtv. 16. §-ának (6) bekezdése alapján lehet átadni.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet 5. §-a (1) bekezdésének e), f) és g) pontja, a 6. §-ának a) pontja, továbbá a 13. § (1) és (4) bekezdése 2004. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3)67 E rendelet 6. §-ának f)–h) pontja, valamint az 1. számú melléklete – a kelebiai Vámhivatal kivételével a külső határon működő vám- és pénzügyőri hivatalokra vonatkozó rendelkezések, továbbá a III. Mélységi ellenőrzés rész kivételével – 2004. augusztus 1-jén hatályát veszti.

(4) E rendelet 16. §-ának (6) bekezdése, valamint 17–19. §-ai, valamint a 30. §-ának (3) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba.

(5)68

(6)69

Módosuló jogszabályok

29. § (1)70

(2) Ahol az R.71 vagy jogszabály Egységes Vámárunyilatkozatot említ, azon Egységes Vámokmányt kell érteni.

(3)72

Átmeneti rendelkezések

30. § (1) A folyamatban lévő utólagos ellenőrzési ügyekben az eljárás megindításakor hatályos hatásköri és illetékességi szabályokat kell alkalmazni.

(2)73 A 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal végzi Magyarország európai uniós csatlakozása előtt az 1., 3., 5., 6., 10. számú, a szobi, a ceglédi, a váci, valamint a Buda-környéki Vámhivataloknál megindított vámigazgatási eljárások és vámeljárások tekintetében a jogorvoslati és utólagos eljárásokat (vámvisszatérítés, helyesbítés, elszámolás), illetve hatósági intézkedéseket.

(3)74 A személyek részére a vámazonosító szám (VPID) előzetes kiadását a kérelmező székhelye szerinti megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal végzi.

(4) A Vám- és Pénzügyőrség Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Központja hatáskörébe tartozó elévült vámtartozások törlésére a Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága jogosult.

31. § (1) Az Európai Unióhoz történő csatlakozás következtében a Vám- és Pénzügyőrség megszűnő szervei és azok jogutódjai:

a) Vámhivatal Nagyatád jogutódja Vámhivatal Kaposvár,

b) Vámhivatal Hódmezővásárhely és Vámhivatal Szentes jogutódja Vámhivatal Szeged,

c) Vámhivatal Jászberény jogutódja Vámhivatal Szolnok,

d) Vámhivatal Balassagyarmat jogutódja Vámhivatal Salgótarján,

e) Vámhivatal Bánréve és Vámhivatal Hidasnémeti jogutódja Vámhivatal Miskolc,

f) Vámhivatal Komárom jogutódja Vámhivatal Tatabánya,

g) Vámhivatal Pápa és Vámhivatal Tapolca jogutódja Vámhivatal Veszprém,

h) Vámhivatal Bajánsenye jogutódja Vámhivatal Szombathely,

i) Vámhivatal Vámosszabadi, Vámhivatal Kópháza, Vámhivatal Mosonmagyaróvár jogutódja Vámhivatal Győr.

(2) Az Európai Unióhoz történő csatlakozás következtében a Vám- és Pénzügyőrség megszűnő szervei helyébe átszervezés miatt a következő – azonos jogállású – szervek lépnek:

a) a 16. számú Vámhivatal jogutódja – a jövedéki és energia adóügy, valamint jövedéki engedélyezés kivételével – a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal,

b) az 1. számú Vámhivatal, a 3. számú Vámhivatal, a 10. számú Vámhivatal és vámigazgatási ügyekben a Vámhivatal Cegléd jogutódja a Dél-Pest térségi Fővámhivatal,

c) a Vámhivatal Cegléd jogutódja – vámigazgatási ügyek kivételével – Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal,

d) a 7. számú Vámhivatal, a 9. számú Vámhivatal valamint a 14. számú Vámhivatal jogutódja a Magánforgalmi Fővámhivatal,

e) a Buda-környéki Vámhivatal és az 5. számú Vámhivatal jogutódja a Buda-térségi Fővámhivatal,

f) a 6. számú Vámhivatal, a Vámhivatal Vác és a Vámhivatal Szob jogutódja az Észak-Pest térségi Fővámhivatal,

g) a Jövedéki Központ Kecskemét jogutódja – jövedéki és energia adóügy, valamint a jövedéki engedélyezés tekintetében – a Regionális Jövedéki Központ Kecskemét,

h) Jövedéki Központ Kecskemét jogutódja jövedéki ügyek tekintetében a Vámhivatal Kecskemét,

i) a 18. számú Vámhivatal jogutódja – jövedéki és energia adóügy, valamint a jövedéki engedélyezés kivételével – a 18. számú Fővámhivatal,

j) a 17. számú Vámhivatal jogutódja – az 5. § (2) bekezdésének e) pontja kivételével – a 17. számú Fővámhivatal.

(3) Az Európai Unióhoz történő csatlakozás következtében a megyeszékhelyi vámhivatalok, a 16. és a 18. számú Vámhivatal jogutódja jövedéki és energia adóügy, valamint a jövedéki engedélyezés tekintetében, a területileg illetékes regionális jövedéki központok.

(4) Az Európai Unióhoz történő csatlakozás következtében átszervezés útján – vámigazgatási ügyekben – a jogutód szervek a következők:

a) Vámhivatal Siófok jogutódja Vámhivatal Kaposvár,

b) Vámhivatal Kiskunhalas jogutódja Vámhivatal Kecskemét,

c) Vámhivatal Berettyóújfalu jogutódja Vámhivatal Debrecen,

d) Vámhivatal Mátészalka jogutódja Vámhivatal Nyíregyháza,

e) Vámhivatal Gyöngyös jogutódja Vámhivatal Eger,

f) Vámhivatal Sátoraljaújhely és Vámhivatal Tiszaújváros jogutódja Vámhivatal Miskolc.

32. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség 2004. augusztus 1-jével megszűnő szervei és azok jogutódjai:

a) Vámhivatal Orosháza jogutódja Fővámhivatal Békéscsaba,

b) Vámhivatal Kelebia jogutódja Vámhivatal Tompa,

c) Vámhivatal Baja, Kiskőrösi Jövedéki Hivatal, Vámhivatal Kiskunhalas jogutódja Fővámhivatal Kecskemét,

d) Vámhivatal Esztergom jogutódja Fővámhivatal Tatabánya,

e) Vámhivatal Dunaújváros jogutódja Fővámhivatal Székesfehérvár,

f) Vámhivatal Tiszaújváros, Szerencsi Jövedéki Hivatal és Vámhivatal Sátoraljaújhely jogutódja Fővámhivatal Miskolc,

g) Vámhivatal Gyöngyös jogutódja Fővámhivatal Eger,

h) Vámhivatal Berettyóújfalu jogutódja Fővámhivatal Debrecen,

i) Vámhivatal Kisvárda jogutódja Fővámhivatal Nyíregyháza,

j) Vámhivatal Mátészalka jogutódja Tiborszállás és Vállalj határátkelőhely kivételével Fővámhivatal Nyíregyháza,

k) Vámhivatal Mátészalka jogutódja Tiborszállás és Vállalj határátkelőhely tekintetében Vámhivatal Csengersima,

l) Vámhivatal Siófok jogutódja Fővámhivatal Kaposvár,

m) Vámhivatal Nagykanizsa és Vámhivatal Rédics jogutódja Fővámhivatal Zalaegerszeg,

n) Vámhivatal Sopron, Vámhivatal Hegyeshalom és Vámhivatal Rajka jogutódja Fővámhivatal Győr,

o) Vámhivatal Murakeresztúr jogutódja Vámhivatal Letenye,

p) Vámhivatal Szentgotthárd jogutódja Fővámhivatal Szombathely,

q) Bács-Kiskun megyei Nyomozó Hivatal, Békés megyei Nyomozó Hivatal és a Csongrád megyei Nyomozó Hivatal jogutódja a Vám- és Pénzügyőrség Dél- Alföldi Regionális Nyomozó Hivatala,

r) Baranya megyei Nyomozó Hivatal, Somogy megyei Nyomozó Hivatal és a Tolna megyei Nyomozó Hivatal jogutódja a Vám- és Pénzügyőrség Dél-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala,

s) Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nyomozó Hivatal, Hajdú-Bihar megyei Nyomozó Hivatal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyomozó Hivatal jogutódja a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Nyomozó Hivatala,

t) Heves megyei Nyomozó Hivatal, Nógrád megyei Nyomozó Hivatal és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyomozó Hivatal jogutódja a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Magyarországi Regionális Nyomozó Hivatala,

u) Veszprém megyei Nyomozó Hivatal, Fejér megyei Nyomozó Hivatal és a Komárom-Esztergom megyei Nyomozó Hivatal jogutódja a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala,

v) Győr-Moson-Sopron megyei Nyomozó Hivatal, Vas megyei Nyomozó Hivatal és a Zala megyei Nyomozó Hivatal jogutódja a Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala.

(2) 2004. augusztus 1-jétől a Vám- és Pénzügyőrség szervei helyébe átszervezés miatt a következő – azonos jogállású – szervek lépnek:

a) Vámhivatal Szeged jogutódja a Fővámhivatal Szeged,

b) Vámhivatal Békéscsaba jogutódja a Fővámhivatal Békéscsaba,

c) Vámhivatal Kecskemét jogutódja a Fővámhivatal Kecskemét,

d) Vámhivatal Székesfehérvár jogutódja a Fővámhivatal Székesfehérvár,

e) Vámhivatal Tatabánya jogutódja a Fővámhivatal Tatabánya,

f) Vámhivatal Veszprém jogutódja a Fővámhivatal Veszprém,

g) Vámhivatal Pécs jogutódja a Fővámhivatal Pécs,

h) Vámhivatal Szekszárd jogutódja a Fővámhivatal Szekszárd,

i) Vámhivatal Kaposvár jogutódja a Fővámhivatal Kaposvár,

j) Vámhivatal Miskolc jogutódja a Fővámhivatal Miskolc,

k) Vámhivatal Eger jogutódja a Fővámhivatal Eger,

l) Vámhivatal Salgótarján jogutódja a Fővámhivatal Salgótarján,

m) Vámhivatal Debrecen jogutódja a Fővámhivatal Debrecen,

n) Vámhivatal Nyíregyháza jogutódja a Fővámhivatal Nyíregyháza,

o) Vámhivatal Szolnok jogutódja a Fővámhivatal Szolnok,

p) Vámhivatal Szombathely jogutódja a Fővámhivatal Szombathely,

q) Vámhivatal Zalaegerszeg jogutódja a Fővámhivatal Zalaegerszeg,

r) Vámhivatal Győr jogutódja a Fővámhivatal Győr,

33. §75 Románia és Bulgária Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a Vám- és Pénzügyőrség 2007. január 1-jével megszűnő szervei és azok jogutódjai:

a) Vámhivatal Csengersima, jogutódja Fővámhivatal Nyíregyháza,

b) Vámhivatal Ártánd, jogutódja Fővámhivatal Debrecen,

c) Vámhivatal Nyírábrány, jogutódja Fővámhivatal Debrecen,

d) Vámhivatal Gyula, jogutódja Fővámhivatal Békéscsaba,

e) Vámhivatal Battonya, jogutódja Fővámhivatal Békéscsaba,

f) Vámhivatal Lökösháza, jogutódja Fővámhivatal Békéscsaba,

g) Vámhivatal Nagylak, jogutódja Fővámhivatal Szeged.

34. §76 A 16. § (17) bekezdés a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról szóló 10/2010. (III. 31.) PM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított d) pontját a 2010. március 31-ét követően indult vagy megismételt – a regisztrációs adó különös szabályok szerint történő megállapítására irányuló – eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 24/2004. (IV. 23.) PM rendelethez77

I.
a) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szeged illetékessége kiterjed Csongrád megye közigazgatási területére,
b) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba illetékessége kiterjed Békés megye, illetőleg a VPKr. 15. § (8) bekezdése tekintetében az egész ország közigazgatási területére,
c) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Kecskemét illetékessége – a d) és e) pont kivételével – kiterjed Bács-Kiskun megye közigazgatási területére,
d) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Kiskőrös illetékessége kiterjed az alábbi településekre:
Akasztó
Apostag
Bócsa
Csengőd
Dunaegyháza
Dunatetétlen
Dunavecse
Fülöpszállás
Harta
Imrehegy
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Páhi
Solt
Soltszentimre
Soltvadkert
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tabdi
Tass
Tázlár
Újsolt
e) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Baja illetékessége kiterjed az alábbi településekre:
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Baja
Balotaszállás
Bátmonostor
Bátya
Borota
Császártöltés
Csátalja
Csávoly
Csikéria
Csólyospálos
Dávod
Drágszél
Dunafalva
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dusnok
Érsekcsanád
Érsekhalma
Fajsz
Felsőszentiván
Foktő
Gara
Géderlak
Hajós
Harkakötöny
Hercegszántó
Homokmégy
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kalocsa
Katymár
Kelebia
Kéleshalom
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunbaja
Kunfehértó
Madaras
Mátételke
Mélykút
Miske
Móricgát
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Ordas
Öregcsertő
Pirtó
Rém
Sükösd
Szakmár
Szank
Szeremle
Tataháza
Tompa
Újtelek
Uszód
Vaskút
Zsana
f) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Székesfehérvár illetékessége kiterjed Fejér megye közigazgatási területére,
g) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tatabánya illetékessége – a h) pontban foglalt kivétellel – kiterjed Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére,
h) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Esztergom illetékessége kiterjed az alábbi településekre:
Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Gyermely
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Szomor
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
i) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Veszprém illetékessége – a j) pontban foglalt kivétellel – kiterjed Veszprém megye közigazgatási területére,
j) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pápa illetékessége kiterjed az alábbi településekre:
Ábrahámhegy
Adásztevel
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Bakonybél
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Balatonszepezd
Bazsi
Béb
Békás
Bodorfa
Csabrendek
Csót
Csögle
Dabronc
Dabrony
Dáka
Devecser
Doba
Döbrönte
Dörgicse
Egeralja
Egyházaskesző
Farkasgyepű
Ganna
Gecse
Gic
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Halimba
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefő
Homokbödöge
Hosztót
Iszkáz
Kamond
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Karakószörcsök
Kékkút
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kerta
Kisapáti
Kisberzseny
Kiscsősz
Kislőd
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Kővágóörs
Köveskál
Kup
Külsővat
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Lovászpatona
Magyargencs
Magyarpolány
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Megyer
Mezőlak
Mihályháza
Mindszentkálla
Monostorapáti
Monoszló
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagydém
Nagygyimót
Nagypirit
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Noszlop
Nyárád
Nyirád
Óbudavár
Oroszi
Öcs
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Pusztamiske
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Sümeg
Sümegprága
Szentantalfa
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szentjakabfa
Szigliget
Szőc
Tagyon
Takácsi
Taliándörögd
Tapolca
Tüskevár
Ugod
Ukk
Úrkút
Uzsa
Vanyola
Várkesző
Vaszar
Veszprémgalsa
Vid
Vigántpetend
Vinár
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár
Zánka
k) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Pécs illetékessége kiterjed Baranya megye közigazgatási területére, beleértve a Pécs-Pogány nemzetközi repülőtér területét is,
l) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szekszárd illetékessége kiterjed Tolna megye közigazgatási területére,
m) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Kaposvár illetékessége kiterjed Somogy megye közigazgatási területére,
n) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Miskolc illetékessége – az o) és p) pontokban foglalt kivétellel – kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére,
o) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Sátoraljaújhely illetékessége kiterjed az alábbi településekre:
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Alsóberecki
Alsódobsza
Alsóregmec
Arka
Aszaló
Baskó
Bekecs
Berzék
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Bózsva
Bőcs
Cigánd
Csobád
Csobaj
Dámóc
Encs
Erdőbénye
Erdőhorváti
Felsőberecki
Felsődobsza
Felsőregmec
Filkeháza
Fony
Forró
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Gadna
Garadna
Gesztely
Girincs
Golop
Gönc
Göncruszka
Györgytarló
Halmaj
Háromhuta
Hejce
Hercegkút
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkak
Hernádkércs
Hernádnémeti
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hidasnémeti
HollóházaInáncs
Karcsa
Karos
Kéked
Kenézlő
Kesznyéten
Kishuta
Kiskinizs
Kisrozvágy
Komlóska
Korlát
Kovácsvágás
Köröm
Lácacséke
Legyesbénye
Mád
Makkoshotyka
Megyaszó
Méra
Mezőzombor
Mikóháza
Mogyoróska
Monok
Nagyhuta
Nagykinizs
Nagyrozvágy
Novajidrány
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pányok
Pere
Prügy
Pusztafalu
Rátka
Regéc
Révleányvár
Ricse
Sajóhídvég
Sajóörös
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Sima
Sóstófalva
Szalaszend
Szegi
Szegilong
Szentistvánbaksa
Szerencs
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Telkibánya
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
Tolcsva
Tornyosnémeti
Újcsanálos
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Vilmány
Vilyvitány
Viss
Vizsoly
Zalkod
Zemplénagárd
Zsujta
p) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Eger illetékessége kiterjed Heves megye közigazgatási területére, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területén az alábbi településekre
Bogács
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Mezőkövesd
Szomolya
Tard
q) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Salgótarján illetékessége kiterjed Nógrád megye közigazgatási területére,
r) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Debrecen illetékessége kiterjed Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére, beleértve a Debrecen nemzetközi repülőtér területét is,
s) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Nyíregyháza illetékessége kiterjed – a t) és u) pontokban foglalt kivétellel – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,
t)78 Vám- és Pénzügyőri Hivatal Kisvárda illetékessége – vámigazgatási ügyekben Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Záhony, Zsurk kivételével – kiterjed az alábbi településekre:
Ajak
Anarcs
Aranyosapáti
Barabás
Benk
Beregdaróc
Beregsurány
Berkesz
Csaroda
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gégény
Gelénes
Gemzse
Gulács
Győröcske
Gyulaháza
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Kisvarsány
Komoró
Laskod
Lónya
Lövőpetri
Mándok
Márokpapi
Mátyus
Mezőladány
Nagyvarsány
Nyírkarász
Nyírlövő
Nyírmada
Nyírtass
Olcsva
Pap
Pátroha
Petneháza
Pusztadobos
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszamogyorós
Tiszaszalka
Tiszaszentmárton
Tiszavid
Tivadar
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Vámosatya
Vásárosnamény
Záhony
Zsurk
u) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Mátészalka illetékessége kiterjed az alábbi településekre:
Bátorliget
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Encsencs
Fábiánháza
Fehérgyarmat
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Géberjén
Győrtelek
Gyügye
Hermánszeg
Hodász
Jánkmajtis
Jármi
Kántorjánosi
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisléta
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kocsord
Komlódtótfalu
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Máriapócs
Mátészalka
Méhtelek
Mérk
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírkáta
Nyírlugos
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpilis
Nyírvasvári
Olcsvaapáti
Ópályi
Ököritófülpös
Ömböly
Őr
Panyola
Papos
Pátyod
Penészlek
Penyige
Piricse
Pócspetri
Porcsalma
Rápolt
Rohod
Rozsály
Sonkád
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szatmárcseke
Terem
Tiborszállás
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tyukod
Ura
Uszka
Vaja
Vállaj
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
v) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szolnok illetékessége kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területére,
w) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely illetékessége kiterjed Vas megye közigazgatási területére,
x) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Zalaegerszeg illetékessége kiterjed Zala megye közigazgatási területére, beleértve a Sármellék nemzetközi repülőtér területét is,
y) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Győr illetékessége – a z) pontban fogalt kivétellel – kiterjed Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területére,
z) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Sopron illetékessége kiterjed az alábbi településekre:
Ágfalva
Agyagosszergény
Babót
Cirák
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Dénesfa
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Gyóró
Harka
Hegykő
Hidegség
Himod
HövejIván
Kapuvár
Kisfalud
Kópháza
Lövő
Mihályi
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Osli
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Szárföld
Újkér
Und
Veszkény
Vitnyéd
Völcsej
Zsira
II.79
A Vám- és Pénzügyőrségnek az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatalainak illetékessége:
a) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Hercegszántó illetékessége a hercegszántói és a bácsalmási határátkelőhely területére terjed ki,
b) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Röszke illetékessége a röszkei közúti és vasúti és a tiszaszigeti határátkelőhely, valamint a Szegedi Nemzetközi Kikötő területére terjed ki,
c) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tompa illetékessége a tompai és a kelebiai vasúti határátkelőhely területére terjed ki,
d) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Beregsurány illetékessége a beregsurányi, a barabási és a lónyai határátkelőhely területére terjed ki,
e) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tiszabecs illetékessége a tiszabecsi határátkelőhely területére terjed ki,
f) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Záhony illetékessége a záhonyi közúti, a vasúti személyforgalmi határátkelőhely, valamint az eperjeskei vasúti határátkelőhely területére és vámigazgatási ügyekben a következő településekre terjed ki: Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Záhony, Zsurk,
g) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Mohács illetékessége a mohácsi vízi határátkelőhely területére terjed ki,
h) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Barcs illetékessége a barcsi határátkelőhely területére terjed ki,
i) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Drávaszabolcs illetékessége a drávaszabolcsi határátkelőhely, valamint a Drávaszabolcsi Nemzetközi Hajókikötő területére terjed ki,
j) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Gyékényes illetékessége a gyékényesi vasúti határátkelőhely és a berzencei határátkelőhely területére terjed ki,
k) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Udvar illetékessége az udvari és a beremendi határátkelőhely és a magyarbólyi vasúti határátkelőhely területére terjed ki,
l) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Letenye illetékessége a letenyei határátkelőhely és a murakeresztúri vasúti határátkelőhely területére terjed ki,
m) 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékessége szabálysértési ügyekben és vámigazgatási ügyekben – az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási és a jövedéki ügyek kivételével – a következő helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lőrinci út 59–61. (helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43); Airport City, 2220 Vecsés (helyrajzi szám: Vecsés 6030/9–12); 1097 Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám: 38236/723); és 1097 Budapest, Ecseri u. 14–16. (helyrajzi szám: 38236/575.) területére, és
n) 2. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékessége a szabálysértési ügyek, a VPKr. 16. § (1) bekezdése alapján hatáskörébe tartozó jövedéki ügyek és az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási ügyek tekintetében, továbbá a VPKr. 15. § (1) bekezdés m) pontja alapján hatáskörébe tartozó környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek vonatkozásában a következő helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér, Budapesti Nemzetközi Hajókikötő és légi forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére.

2. számú melléklet a 24/2004. (IV. 23.) PM rendelethez80

Vám és Pénzügyőrség budapesti és Pest megyei hivatalai
Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal
Illetékessége az adójeggyel, zárjeggyel kapcsolatos ügyekben – az adójegy és a zárjegy felhasználásának helyszíni ellenőrzése, elszámoltatása kivételével kiterjed a Magyar Köztársaság területére. Illetékessége a VPKr. 16. §-ának (1) bekezdése alapján hatáskörébe tartozó jövedéki ügyek, továbbá – a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér és a Budapesti Nemzetközi Hajókikötő illetékességi területe kivételével – a VPKr. 15. § (1) bekezdés m) pontja alapján hatáskörébe tartozó környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek vonatkozásában a következő településekre terjed ki:
Abony
Acsa
Albertirsa
Alsónémedi
Apaj
Áporka
Aszód
Bag
Bankháza
Bénye
Bernecebaráti
Budapest IV–X., XIII–XXI. és XXIII. kerülete
Bugyi
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Csévharaszt
Csomád
Csömör
Csővár
Dabas
Dánszentmiklós
Dány
Délegyháza
Domony
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunakeszi
Dunavarsány
Ecser
Erdőkertes
Farmos
Felsőnyárád
Felsőpakony
Fót
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Gomba
Göd
Gödöllő
Gyál
Gyón
Gyömrő
Hernád
Hévízgyörk
Iklad
Inárcs
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Isaszeg
Jászkarajenő
Kakucs
Kartal
Káva
Kemence
Kerepes
Kiskunlacháza
Kismaros
Kisnémedi
Kistarcsa
Kocsér
Kóka
Kosd
Kóspallag
Köröstetétlen
Letkés
Maglód
Majosháza
Márianosztra
Mende
Mikebuda
Mogyoród
Monor
Monorierdő
Nagybörzsöny
Nagykáta
Nagykőrös
Nagymaros
Nagytarcsa
Nyáregyháza
Nyársapát
Ócsa
Őrbottyán
Örkény
Pánd
Pécel
Penc
Perőcsény
Péteri
Pilis
Pusztavacs
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Sári
Sülysáp
Szada
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Szob
Szokolya
Sződ
Sződliget
Táborfalva
Taksony
Tápióbicske
Tápiógyörke
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tatárszentgyörgy
Tésa
Tóalmás
Törtel
Tura
Újhartyán
Újlengyel
Újszilvás
Úri
Üllő
Vác
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
Vácszentlászló
Valkó
Vámosmikola
Vasad
Vecsés
Veresegyház
Verőce
Verseg
Zebegény
Zsámbok
18. számú Vám- Pénzügyőri Hivatal
Illetékessége a VPKr. 16. §-ának (1) bekezdése alapján hatáskörébe tartozó jövedéki ügyek, továbbá a VPKr. 15. § (1) bekezdés m) pontja alapján hatáskörébe tartozó környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek vonatkozásában a következő településekre terjed ki:
Budapest I–III., XI–XII. és XXII. kerülete
Biatorbágy
Budajenő
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Csobánka
Diósd
Dunabogdány
Érd
Érdliget
Érd-Parkváros
Halásztelek
Herceghalom
Kisoroszi
Leányfalu
Lórév
Makád
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisliget
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisszentkereszt
Pilissztentlászló
Pilisvörösvár
Pócsmegyer
Pomáz
Pusztazámor
Ráckeve
Solymár
Sóskút
Százhalombatta
Szentendre
Szentistvántelep
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetmonostor
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalú
Tahi
Tahitótfalu
Tárnok
Telki
Tinnye
Tök
Tököl
Törökbálint
Üröm
Visegrád
Zsámbék
17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal
Illetékessége kiterjed Budapest és Pest megye közigazgatási területére, valamint a VPKr. 15. § (9) bekezdésében meghatározottak esetében a Magyar Köztársaság területére;
Buda térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal
Illetékessége vámigazgatási ügyekben a következő településekre terjed ki:
Budapest I–III., XI–XII. és XXII. kerülete
Biatorbágy
Budajenő
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Csobánka
Diósd
Dunabogdány
Érd
Érdliget
Érd-Parkváros
Herceghalom
Kisoroszi
Leányfalu
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisliget
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pilisvörösvár
Pócsmegyer
Pomáz
Pusztazámor
Solymár
Sóskút
Százhalombatta
Szentendre
Szentistvántelep
Szigetmonostor
Tahi
Tahitótfalu
Tárnok
Telki
Tinnye
Tök
Törökbálint
Üröm
Visegrád
Zsámbék
Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal
Illetékessége vámigazgatási ügyekben a következő településekre terjed ki:
Budapest IV–VIII., XIII–XV. kerülete
Acsa
Aszód
Bag
Bernecebaráti
Csomád
Csömör
Csővár
Dány
Domony
Dunakeszi
Erdőkertes
Fót
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Göd
Gödöllő
Hévízgyörk
Iklad
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Isaszeg
Kartal
Kemence
Kerepes
Kismaros
Kisnémedi
Kistarcsa
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Mogyoród
Nagybörzsöny
Nagymaros
Nagytarcsa
Őrbottyán
Penc
Perőcsény
Pécel
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szada
Szob
Szokolya
Sződ
Sződliget
Tésa
Tura
Valkó
Vámosmikola
Vác
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
Vácszentlászló
Veresegyház
Verőce
Verseg
Zsámbok
Zebegény
Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal
Illetékessége vámigazgatási ügyekben a következő településekre terjed ki:
Abony
Albertirsa
Alsónémedi
Alsópakony
Apaj
Áporka
Bánkháza
Bénye
Budapest IX–X., XVI–XX. és XXIII. kerülete
Budapest XXI. kerülete
Bugyi
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Csévharaszt
Dabas
Dánszentmiklós
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Ecser
Farmos
Felsőpakony
Gomba
Gyál
Gyón
Gyömrő
Halásztelek
Hernád
Inárcs
Jászkarajenő
Kakucs
Káva
Kiskunlacháza
Kocsér
Kóka
Kőröstetétlen
Lórév
Maglód
Majosháza
Makád
Mende
Mikebuda
Monor
Monorierdő
Nagykáta
Nagykőrös
Nyáregyháza
Nyársapát
Ócsa
Örkény
Pánd
Péteri
Pilis
Pusztavacs
Ráckeve
Sári
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Táborfalva
Taksony
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tatárszentgyörgy
Tóalmás
Tököl
Törtel
Újhartyán
Újlengyel
Újszilvás
Úri
Üllő
Vasad
Vecsés
Vámáruraktár
Illetékessége a Magyar Köztársaság területére terjed ki.

3. számú melléklet a 24/2004 (IV. 23.) PM rendelethez81

1

A rendeletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az I. fejezet címe a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. §-t megelőző alcím a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. §-t a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 2. §-t az azt megelőző alcímet a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. § (2) bekezdése a §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. § (2) bekezdése a §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § e) pontja a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § h) pontja a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § u) pontja a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5–11. §-t a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 12. §-t és az azt megelőző alcímet a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 13. § a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. § (2) bekezdése a §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte.

15

A 13. § (1) bekezdése a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

16

A 13. § (2) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

17

A 13. § (3) bekezdése a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

18

A 13/A. §-t a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 6. §-a iktatta be.

19

A 13/A. § (1) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

A 13/A. § (2) bekezdése a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 13/A. § új (3) bekezdését a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 14. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(4) bekezdésének számozását (4)–(5) bekezdésre változtatva. A (3) bekezdés a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 13/A. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 14. §-a (4) bekezdésre változtatta, szövege a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 13/A. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 14. §-a (5) bekezdésre változtatta, szövege a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

A 13/A. § (6) bekezdését a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 12. §-a iktatta be.

25

A 13/B. §-t a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

26

A 14. § a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

27

A 15. § (1) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (5), (9) és (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

28

A 15. § (2) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

29

A 15. § (3) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

30

A 15. § (4) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

31

A 16. § (1) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (5) és (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

32

A 16. § (2) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

33

A 16. § (3) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

34

A 16. § (4) bekezdését a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35

A 16. § (5) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 16. § (6) bekezdése a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (1) és (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

A 16. § (8) bekezdése a 34/2004. (VI. 23.) PM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 16. § (9) bekezdése a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (5) és (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

A 16. § (10) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (5) és (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

41

A 16. § (11) bekezdését a 21/2005. (VI. 23.) PM rendelet 8. §-a iktatta be, szövegét a 48/2005. (XII. 27.) PM rendelet 5. § (3) bekezdése állapította meg és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (5), (11)–(12) és (16) bekezdése szerint módosított szöveg.

42

A 16. § (12) bekezdését a 48/2005. (XII. 27.) PM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 16. § (13) bekezdését a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 44. § (2) bekezdése.

44

A 16. § (14) bekezdését a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (5) és (13) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

A 16. § (15) bekezdését a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

46

A 16. § (16) bekezdését a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

47

A 16. § (17) bekezdését a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 6/2008. (III. 28.) PM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 16. § (17) bekezdés a) pontja a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 16. § (17) bekezdés b) pontja a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

50

A 16. § (17) bekezdés c) pontja a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 16. § (17) bekezdés d) pontját a 10/2010. (III. 31.) PM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

52

A 16. § új (18) bekezdését a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (18)–(19) bekezdés számozását (19)–(20) bekezdésre változtatta.

53

A 16. § (18) bekezdését a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 16. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. § eredeti (18) bekezdésének számozását (19) bekezdésre változtatta a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 10. § (3) bekezdése.

54

A 16. § (19) bekezdését a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. § (4) bekezdése iktatta be, számozását (20) bekezdésre változtatta a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 10. § (3) bekezdése.

55

A 16. § (21) bekezdését a 45/2009. (XII. 30.) PM rendelet 2. §-a iktatta be.

56

A 16/A. §-t a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 8. §-a iktatta be.

57

A 16/A. § (1) bekezdése a 48/2007. (XII. 29.) PM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

58

A 17. § a 48/2005. (XII. 27.) PM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

59

A 17. § (1) bekezdése a 22/2006. (IX. 15.) PM rendelet 6. §-ával megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (5) és (14) bekezdése szerint módosított szöveg.

60

A 17. § (2) bekezdése a 22/2006. (IX. 15.) PM rendelet 6. §-ával megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (5) és (14) bekezdése szerint módosított szöveg.

61

A 17. § (3) bekezdése a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

62

A 17/A. §-t a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 9. §-a iktatta be, a 17/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 44. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

64

A 18. §-t a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 44. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 12. §-a iktatta be.

65

A 19. §-t a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 44. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 45/2009. (XII. 30.) PM rendelet 3. §-a iktatta be.

66

A 20. § a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

67

A 28. § (3) bekezdése a 37/2004. (VIII. 11.) PM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított és a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

68

A 28. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 88. pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 28. § (6) bekezdését a 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 90. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

70

A 29. § (1) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 88. pontja hatályon kívül helyezte.

71

A R. megjelölésen a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet értendő.

72

A 29. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 88. pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 30. § (2) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

74

A 30. § (3) bekezdése a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 28. § (5) és (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

75

A 33. §-t a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 12. §-a iktatta be.

77

Az 1. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

78

Az 1. számú melléklet I. pont t) alpontja a 10/2010. (III. 31.) PM rendelet 2. §-a, a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

79

Az 1. számú melléklet II. pontja a 20/2010. (V. 12.) PM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 3. számú mellékletet a 44/2008. (XII. 31.) PM rendelet 44. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére