• Tartalom

25/2004. (VI. 11.) BM rendelet

a többcélú kistérségi társulások létrehozását célzó modellkísérletek 2004. évi támogatásáról1

2004.06.19.

A többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A többcélú kistérségi társulások létrehozását célzó modellkísérletek támogatásának célja a kistérségi együttműködés továbbfejlesztését szolgáló mintaértékű kistérségi modellek kidolgozása, a modellkísérleti program eredményes végrehajtása, továbbfejlesztése és népszerűsítése.

2. § (1) A támogatás

a) a bajai modell kifejlesztésére irányuló,

b) a marcali kapcsolódó, illetve kontroll modell kifejlesztésére irányuló,

c) a makói mintakísérlet kifejlesztésére irányuló,

d) a miskolci „A nagyváros és térsége” modellprogram megvalósítására irányuló,

e) a tabi közoktatási integrált kistérségi mintakísérlet kialakítására irányuló,

f) a Zalaegerszeg–Gellénháza–Bak egységes integrált kistérségi önkormányzati költségvetési gazdálkodási modellprogram kialakítására irányuló

többcélú kistérségi társulási kísérletben részt vevő önkormányzat részére nyújtható. A támogatás címzettje a modellkísérletben részt vevő helyi önkormányzatok képviseletével megbízott helyi önkormányzat.

(2) A modellkísérletek első ütemben 30-30 millió forint támogatásban részesülnek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott modellkísérletek a 2004. évben rendelkezésre álló előirányzat függvényében további támogatásban részesülhetnek abban az esetben, ha vállalják a modellkísérleti program népszerűsítését, hatásvizsgálati elemzését, a szolgáltatás-szervezés fejlesztését, a kistérségi szolgáltatások bővítését, illetve az országosan adaptálható módszerek és eljárások közzétételét.

(4) A kistérségi modellkísérletben részt vevő önkormányzatok modellkísérleti megállapodást kötnek egymással. Abban az esetben, ha az önkormányzatok a Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott társulási megállapodással rendelkeznek, nem szükséges modellkísérleti megállapodást kötni.

(5) A modellkísérleti megállapodás tartalmára a Korm. rendelet 4. §-a (2) bekezdésének b), d), e) és f) pontjai az irányadóak.

(6) A modellkísérleti vagy társulási megállapodásokat legkésőbb 2004. június 30-ig kell megküldeni a Belügyminisztériumnak.

3. § A modellkísérleti vagy társulási megállapodás alapján a belügyminiszter a támogatás folyósításáról az első ütem tekintetében a megállapodás benyújtását követő harminc napon belül, a második ütem tekintetében legkésőbb 2004. szeptember 15-ig dönt.

4. § (1) A támogatás a Belügyminisztérium és a kistérségi modellkísérletben részt vevő önkormányzatok képviseletével megbízott helyi önkormányzattal kötött támogatási megállapodás alapján nyújtható.

(2) A támogatási megállapodás tartalmára a Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak az irányadóak.

5. § A támogatás felhasználására a Korm. rendelet 16. §-ában, 17. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, továbbá 20. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére