• Tartalom

26/2004. (VII. 26.) IM rendelet

26/2004. (VII. 26.) IM rendelet

a közjegyzőkre vonatkozó egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

2008.05.16.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 166/A. §-ának (1) bekezdésében és 183. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–2. §1

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)2 A közjegyző az általa 2004. január 1-je és július 1-je között készített közjegyzői okiratot és jegyzőkönyvi tanúsítványt, valamint a 2004. július 1-je előtt archivált nemperes eljárásban hozott jogerős határozatot e rendelet hatálybalépését követően a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus úton vezetett levéltárának (a továbbiakban: elektronikus levéltár) a közjegyző irodai alkalmazásában tárolja vagy azt külön adathordozóra menti, és a Küsz. 21. §-ának (7) bekezdésében írt módon őrzi.

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 40. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (2) bekezdésének második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 40. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére