• Tartalom

27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet

27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet

a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről1

2017.01.05.

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (11) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)2 E rendelet előírásait a Magyarországon forgalomba hozatalra szánt, a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre, azok összetételére és jelölésére kell alkalmazni.

(2)3 A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek olyan különlegesen összeállított élelmiszerek, amelyek az előállító útmutatása szerint alkalmazva helyettesítik a teljes napi étrendet.

(3)4 Ha e rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer előállítása, csomagolása, jelölése, forgalomba hozatala és reklámozása során a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

2. §5 A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer összetételének meg kell felelnie az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek.

3. §6 A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszert úgy kell forgalomba hozni, hogy valamennyi összetevőjét egy csomagolási egység tartalmazza.

4. § (1)7 A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer kizárólag ilyen megnevezéssel hozható kereskedelmi forgalomba.

(2)8 A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer jelölésének az élelmiszerek jelölésére vonatkozó általános előírásokon kívül tartalmaznia kell a következőket is:

a) a használati utasítás szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszer meghatározott mennyiségére vonatkozó energiatartalmat kJ-ban és kcal-ban, valamint a fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom mennyiségét számszerűleg kifejezve;

b) a használati utasítás szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszer meghatározott mennyiségében lévő, az 1. számú melléklet 5. pontjában felsorolt ásványi anyagok és vitaminok átlagos mennyiségét számszerűleg kifejezve;

c) szükség esetén útmutatót a megfelelő elkészítéshez, valamint figyelmeztetést az elkészítési útmutatóban leírtak betartásának fontosságára;

d) ha a gyártó utasításainak megfelelően alkalmazott termék napi 20 g-nál több poliol (cukoralkohol) fogyasztását eredményezi, akkor figyelmeztetést az élelmiszer esetleges hashajtó hatására;

e) figyelemfelhívást a megfelelő napi folyadékmennyiség fogyasztásának fontosságára;

f) annak feltüntetését, hogy az élelmiszer napi adagja megfelelő mennyiséget tartalmaz az alapvető tápanyagokból;

g) annak feltüntetését, hogy a termék orvosi tanács és felügyelet nélkül legfeljebb három hétig alkalmazható.

(3)9 A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer jelölése, reklámozása és megjelenítése semmilyen módon nem utalhat a használata révén elérhető testtömegcsökkenés mértékére.

5. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)10

(3)11 Ez a rendelet a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló, 1996. február 26-i 96/8/EK bizottsági irányelvnek, valamint az azt módosító 2007/29/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4)12 Ez a rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelethez

A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek összetételének alapvető követelményei13

Az előírások a fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, illetve a gyártó utasítása szerint fogyasztásra elkészített termékre vonatkoznak.

1. Energia

1.1.14 Az 1. § (2) bekezdése szerinti termék által biztosított teljes napi energiatartalom legalább 3360 kJ (800 kcal), legfeljebb 5040 kJ (1200 kcal) legyen.

1.2.15

2. Fehérje

2.1.16 Az 1. § (2) bekezdése szerinti termékek fehérjetartalma legfeljebb 125 g lehet.

2.2. A fehérjére vonatkozó előző szabályok olyan fehérjére vonatkoznak, amelynek kémiai indexe megegyezik a 2. számú mellékletben megadott referenciafehérje (FAO/WHO 1985) kémiai indexével. Ha a kémiai index alacsonyabb a referenciafehérje 100%-ánál, akkor a minimális fehérjetartalmat ennek megfelelően kell emelni. A fehérje kémiai indexe minden esetben legalább a referenciafehérje kémiai indexének 80%-a legyen.

2.3. ,,Kémiai index'': a vizsgált fehérjében lévő esszenciális aminosavak mennyisége és a referenciafehérjében lévő megfelelő aminosavak mennyisége közötti legalacsonyabb arány.

2.4. L-aminosavak hozzáadása minden esetben kizárólag a fehérje tápértékének javítása céljából és csak az ehhez szükséges mértékben megengedett.

3. Zsírok

3.1. A zsírból származó energia a termék teljes energiatartalmának legfeljebb 30%-a lehet.

3.2.17 Az 1. § (2) bekezdése szerinti termék esetében a gliceridekben levő linolsav mennyisége legalább 4,5 g legyen.

3.3.18

4.19 Élelmi rost

Az 1. § (2) bekezdése szerinti termék élelmi rost tartalma a teljes napi adagban legalább 10 g, de legfeljebb 30 g legyen.

5. Vitaminok és ásványi anyagok

5.1.20 Az 1. § (2) bekezdése szerinti termék teljes napi adagjának legalább 100%-ban biztosítania kell a táblázatban megadott vitamin- és ásványianyag-mennyiségeket.

5.2.21

Táblázat

 

 

 

A-vitamin

(μg RE = retinolekvivalens)

700

D-vitamin

(μg)

5

E-vitamin

(mg-TE = tokoferolekvivalens)

10

C-vitamin

(mg)

45

Tiamin

(mg)

1,1

Riboflavin

(mg)

1,6

Niacin

(mg-NE = niacinekvivalens)

18

B6-vitamin

(mg)

1,5

Folát

(μg)

200

B12-vitamin

(μg)

1,4

Biotin

(μg)

15

Pantoténsav

(mg)

3

Kalcium

(mg)

700

Foszfor

(mg)

550

Kálium

(mg)

3100

Vas

(mg)

16

Cink

(mg)

9,5

Réz

(mg)

1,1

Jód

(μg)

130

Szelén

(μg)

55

Nátrium

(mg)

575

Magnézium

(mg)

150

Mangán

(mg)

1

2. számú melléklet a 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelethez

Kívánatos esszenciális aminosav-összetétel fehérjékben22

Esszenciális aminosavak

g/100 g fehérje

 

 

Cisztin + metionin

1,7

Hisztidin

1,6

Izoleucin

1,3

Leucin

1,9

Lizin

1,6

Fenil-alanin + tirozin

1,9

Treonin

0,9

Triptofán

0,5

Valin

1,3

1

A rendeletet a 17/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 27. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 28. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdése a 43/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított, a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 44. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. § (3) bekezdése a 43/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 44. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 29. §-a iktatta be.

13

Az 1. számú melléklet címe a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontja a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. számú melléklet 1. pont 1.2. alpontját a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 32. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 1. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontja a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. számú melléklet 3. pont 3.2. alpontja a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. számú melléklet 3. pont 3.3. alpontját a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 32. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 1. számú melléklet 4. pontja a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. számú melléklet 5. pont 5.1. alpontja a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 31. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. számú melléklet 5. pont 5.2. alpontját a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 32. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

22

Egészségügyi Világszervezet. Az energia- és fehérjetartalommal szemben támasztott követelmények. A FAO/WHO/UNU együttes ülésén készült jelentés. Genf: Egészségügyi Világszervezet, 1985. (WHO Technikai Jelentések Sorozata, 724).

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére