• Tartalom

27/2004. (IX. 28.) OM rendelet

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról1

2004.10.01.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a szakképesítésért felelős miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fejlesztési megállapodás csak a szakképző iskola fenntartójának egyetértő nyilatkozatával és a megállapodás ellenjegyzésével válik érvényessé.”

2. § Az R. 13. § (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:]

d) a pályázó aláírásra jogosult vezetője, szakképző iskola esetében a fenntartó által igazolt – a pályázati kiírásban megjelölt – saját forrás összegét, amely a támogatás elnyerése esetén a támogatott rendelkezésére áll,”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 147. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére