• Tartalom

29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet

a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről1

2008.05.16.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében vizsgaszervezési jog pályázat alapján nyerhető. A pályázati eljárást a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet szabályai szerint kell lefolytatni.

1/A. §2 (1)3 Az 1. § alapján a szakmai vizsga szervezésére jogot elnyert intézményeket, azon szakképesítéseket, amelyekre a szakképző intézmény vizsgaszervezési joga kiterjed, valamint a vizsgaszervezési jogosultság lejártának időpontját a rendelet 1–2. számú melléklete tartalmazza.

(2)4

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)5

(3)6

(4) A (2) bekezdéssel hatályon kívül helyezett jogszabályok rendelkezéseit – az azok alapján vizsgaszervezésre feljogosított intézményekre – a vizsgaszervezési jogot érintő változások esetén tovább kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelethez7

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények

Sor-
szám

Intézmény neve

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés
OKJ száma

Régió

Érvényesség ideje

1.

Észak-magyarországi Regionális Képző Központ, 3518 Miskolc, Erenyő u.1.

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Észak-Magyarország

2009. június 30.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

2.

ATALANTA Oktatási Kft., 1083 Budapest, Jázmin u. 10.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Magyarország

2009. június 30.

3.

INFORM-ADÓ Kft., 3561 Felsőzsolca, Bartók Béla u. 53.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Észak-Magyarország

2009. június 30.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

4.

VOFA Tanácsadó és Szervező Kft., 1074 Budapest, Csengery u.11.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Magyarország, Észak-Magyarország

2009. június 30.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

5.

Debreceni Regionális Képző Központ, 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Észak-Alföld

2009. június 30.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

6.

SOTER-LINE Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft., 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Magyarország

2009. június 30.

7.

Kecskeméti Regionális Képző Központ, 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Közép-Magyarország Dél-Alföld

2009. június 30.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

8.

SZTÁV Rt., 1149 Budapest, Angol u. 36.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Észak-Alföld

2009. június 30.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

9.

Békéscsabai Regionális Képző Központ, 5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Dél-Alföld

2009. június 30.

10.

MÁV Baross Gábor Oktatási Központ, 1087 Budapest, Luther u. 3.

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Közép-Magyarország

2009. június 30.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

11.

Szofisztika Oktatásszervező Kft., 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Közép-Magyarország Dél-Alföld

2009. június 30.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

12.

Perfekt Rt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 15/A.

Munkavédelmi technikus

53 549 901

Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld
Dél-Alföld

2009. június 30.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

13.

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft., 1139 Budapest, Hajdú u. 18–25.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld
Dél-Alföld

2009. június 30.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

14.

NEXON Kft., 1138 Budapest, Váci út 186.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Magyarország

2009. június 30.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 02

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3535 04

15.

KDSZSZ Oktatás- szervező és Tovább- képző Intézet, 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Közép-Magyarország

2009. június 30.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

16.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Váci út 73/A

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Közép-Magyarország

2009. június 30.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

17.

SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt., 1135 Budapest, Mór u. 2–4.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld
Dél-Alföld

2009. június 30.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

18.

Novoschool Kft., 1091 Budapest, Üllői út 63.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Közép-Magyarország

2009. június 30.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

19.

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., 1077 Budapest, Rózsa u. 4–6.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld
Dél-Alföld

2009. június 30.”

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

2. számú melléklet a 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelethez8

Sor-
szám

Intézmény neve

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító
száma

Régió

Érvényesség
ideje

1.

Adu Oktatási Központ
1211 Budapest,
Táncsics M. u. 78.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Társadalombiztosítási
ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási
szakelőadó

54 3435 04

2.

Atalanta Oktatási Kft.
1083 Budapest,
Jázmin u. 10.

Személyügyi
gazdálkodó

54 3442 01

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Társadalombiztosítási
ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási
szakelőadó

54 3435 04

3.

Budapesti Gazdasági
Főiskola
1149 Budapest,
Buzogány u. 11–13.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Nyugat-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország

2010. május 20.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

4.

Debreceni Egyetem
Agrártudományi
Centrum,
Felnőttképzési és
Távoktatási Központ
4032 Debrecen,
Böszörményi út 138.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Észak-Alföld

2010. május 20.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

5.

Debreceni Regionális
Képző Központ
4034 Debrecen,
Vámospércsi út 84.

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Észak-Alföld

2010. május 20.

Munkaerőpiaci menedzser

71 3443 01

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Munkaerőpiaci instruktor

54 3443 01

6.

Észak-magyarországi
Regionális Képző
Központ
3518 Miskolc,
Erenyő u. 1.

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Észak-Magyarország

2010. május 20.

Munkaerőpiaci menedzser

71 3443 01

Munkaerőpiaci instruktor

54 3443 01

7.

Ezópus Tanoda Bt.
7400 Kaposvár,
Füredi u. 45–47.

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Dél-Dunántúl

2010. május 20.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Munkaerőpiaci menedzser

71 3443 01

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

8.

Facultas Cognoscendi
Akadémia Alapítvány
1062 Budapest,
Baross u. 61.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

9.

Fény-Szoft
Számítástechnikai Kft.
9400 Sopron,
Kurucdomb sor 2.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Nyugat-Dunántúl

2010. május 20.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

10.

Griff Humán
Management Oktatási
Kft.
8800 Nagykanizsa,
Kölcsey u. 8.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Nyugat-Dunántúl

2010. május 20.

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

11.

Közlekedési Dolgozók
Szakszervezeteinek
Szövetsége
Oktatásszervező és
Továbbképző Intézet
1081 Budapest,
Köztársaság tér 3.

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

12.

Kecskeméti Regionális
Képző Központ
6000 Kecskemét,
Szolnoki út 20.

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Közép-Magyarország
Dél-Alföld

2010. május 20.

Munkaerőpiaci menedzser

71 3443 01

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Munkaerőpiaci instruktor

54 3443 01

13.

Magyar
Könyvvizsgálói
Kamara Oktatási
Központ Kft.
1075 Budapest,
Madách tér 3–4.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

14.

Metodika Oktatási
Szolgáltató Kft.
1031 Budapest,
Csónakház u. 9. I/2.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

15.

Nexon Vállalkozási és
Kereskedelmi Kft.
1138 Budapest,
Váci út 186.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

16.

Nyíregyházi
Regionális Képző
Központ
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 13.

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Észak-Alföld

2010. május 20.

Munkaerőpiaci menedzser

71 3443 01

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Munkaerőpiaci instruktor

54 3443 01

17.

Ok-Tat-60 Oktatást
Szervező és
Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan,
Tanács út 9.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Észak-Magyarország

2010. május 20.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

18.

Oktatási Stúdió 90 Kft.
3529 Miskolc,
Csabai kapu 25.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Észak-Magyarország

2010. május 20.

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

19.

Oktáv Továbbképző
Központ Rt.
2509 Esztergom-
kertváros, Wesselényi
u. 35–39.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

20.

Oktker-Nodus Kiadó
Kft.
8200 Veszprém,
Bartók Béla u. 12.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Dunántúl

2010. május 20.

21.

Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár
1139 Budapest,
Váci út 73/A

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

2010. május 20.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

22.

Open Carrier
Személyiségfejlesztő
és Szolgáltató Bt.
7621 Pécs,
Szent István tér 12.

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Dél-Dunántúl

2010. május 20.

Munkaerőpiaci menedzser

71 3443 01

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl

2010. május 20.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

23.

Országos
Munkavédelmi Képző
és Továbbképző Kft.
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 9.
R ép. II. em.

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

2010. május 20.

24.

Pázmány Péter
Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi
Kar
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 28–30.

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

25.

Penta Unió Oktatási
Centrum Kft.
7622 Pécs,
Czinderi u. 6.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld

2010. május 20.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

26.

Perfekt Gazdasági
Tanácsadó, Oktató és
Kiadó Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
1143 Budapest,
Szobránc u. 6–8.

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

2010. május 20.

Munkaerőpiaci menedzser

71 3443 01

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Munkaerőpiaci instruktor

54 3443 01

27.

Soter-Line Oktatási,
Továbbképző és
Szolgáltató Kft.
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 7.

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

28.

Székesfehérvári
Regionális Képző
Központ
8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 123.

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl

2010. május 20.

Munkaerőpiaci menedzser

71 3443 01

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Munkaerőpiaci instruktor

54 3435 04

29.

Szofisztika
Oktatásszervező Kft.
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 39. I/5.

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Közép-Magyarország
Dél-Alföld

2010. május 20.

Munkaerőpiaci menedzser

71 3443 01

Munkaerőpiaci instruktor

54 3443 01

30.

Szókratész
Külgazdasági
Akadémia Oktatási és
Tanácsadó Kft.
1165 Budapest,
Diósy Lajos u. 22–24.

Munkaerőpiaci ügyintéző

52 3443 01

Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország

2010. május 20.

Munkaerőpiaci menedzser

71 3443 01

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

31.

Szombathelyi
Regionális Képző
Központ
9700 Szombathely,
Akacs Mihály u. 1–3.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Nyugat-Dunántúl

2010. május 20.

Személyügyi gazdálkodó

54 3442 01

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

32.

Szervezési és Vezetési
Tudományos Társaság
(Békés Megyei
Szervezete)
1027 Budapest, Fő u.
68.

Munkavédelmi technikus

53 5499 01

Dél-Alföld

2010. május 20.

33.

Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat Fejér Megyei
Egyesülete
8000 Székesfehérvár,
III. Béla király tér 1.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Dunántúl

2010. május 20.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

34.

Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat Öveges József
Ismeretterjesztő és
Szakképző Egyesülete
8900 Zalaegerszeg,
Dísz tér 7.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

Nyugat-Dunántúl

2010. május 20.

Társadalombiztosítási szakelőadó

54 3435 04

35.

Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat Pannon
Egyesülete
9021 Győr,
Szent István út 5.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Nyugat-Dunántúl

2010. május 20.

36.

Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat Teleki László
Ismeretterjesztő
Egyesülete
1085 Budapest,
Üllői út 14. I/4.

Személyügyi ügyintéző

52 3442 01

Közép-Magyarország

2010. május 20.

Társadalombiztosítási ügyintéző

52 3435 05

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 148. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1/A. §-t a 9/2005. (VII. 15.) FMM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

3

Az 1/A. § (1) bekezdése a 6/2006. (V. 17.) FMM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1/A. § (2) bekezdését a 6/2006. (V. 17.) FMM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 25. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (3) bekezdését a 6/2006. (V. 17.) FMM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A mellékletet a 9/2005. (VII. 15.) FMM rendelet 2. §-a iktatta be, számozását 1. számú mellékletre változtatta a 6/2006. (V. 17.) FMM rendelet 2. §-a.

8

A 2. számú mellékletet a 6/2006. (V. 17.) FMM rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti melléklet számozását 1. számú mellékletre változtatta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére