• Tartalom

301/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet

301/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1–3. §2

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)3

(4) E rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított R. 7. § (3) bekezdését, valamint e rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított R. 7. § (7) bekezdését az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(5) E rendelet 3. §-ával megállapított R. 10/E. §

a) (1), (3)–(6) bekezdése 2004. december 31-én,

b) (2) bekezdése 2005. április 30-án

hatályukat vesztik azzal, hogy rendelkezéseiket az OEP és a gyártó végleges elszámolásáig alkalmazni kell.

(6) Az e rendelet 3. §-ával megállapított R. 10/E. § (1) bekezdés szerinti gyártói befizetés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 81. §-a (2) bekezdésének e) pontja alapján egyéb ráfordításnak minősül.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 85. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 621. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 621. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére