• Tartalom

37/2004. (VIII. 11.) PM rendelet

37/2004. (VIII. 11.) PM rendelet

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. §-a (1) bekezdésének a)–l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) alábbi módosítását rendelem el:

1–13. §1

14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba. Az e rendelet 5., a 10. és a 11. §-ában szereplő rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Melléklet a 37/2004. (VIII. 11.) PM rendelethez2

1

Az 1–13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 82. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 82. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére