• Tartalom

38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

az olimpiai központokról

2019.08.24.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1 Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok minősülnek olimpiai központnak a következő megnevezéssel:

a) a Budapesti Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: BOK),

b) az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: ÉMÁOK),

c) a Balatoni Általános Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: BÁOK),

d) a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: NUVOK),

e) a Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: SZOK),

f) a Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ (hivatalos rövidítése: KMÁOK).

2. § (1) Új olimpiai központ létesítéséhez, meglévő olimpiai központ megszüntetéséhez, valamint az olimpiai központok működtetéséhez, korszerűsítéséhez és a sportágspecifikus infrastrukturális feltételek meghatározásához ki kell kérni a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, valamint az érintett országos sportági szakszövetség vagy országos sportági szövetség szakmai véleményét.

(2) Az olimpiai központban a sportolók versenyre való zavartalan és színvonalas felkészüléséhez szükséges infrastrukturális feltételeket biztosítani kell.

3. § Az olimpiai központban folyamatosan biztosítani kell:

a) a szabadtéri felkészülés, az uszodahasználat és az erőnléti edzés feltételeit;

b) az elméleti ismeretek sportolók általi elsajátításának feltételeit, különösen helyszíni gyakorlatokkal, tudományos kísérletekkel;

c) a modern sporttudományi és sportorvosi eredmények alapján a sportágban foglalkoztatott sportszakemberek elméleti képzésének, továbbképzésének feltételeit;

d) a sportolók és a sportszakemberek részére a felkészülési időszakban az étkezési és szálláslehetőséget.

4. § Általános infrastrukturális feltételként az olimpiai központnak rendelkeznie kell:

a) a sportágspecifikus feltételeknek megfelelően felszerelt erősítő teremmel;

b) a külön jogszabály szerint sportorvosi szakrendelővel, gyúrószobával, valamint dopping mintavételi helyiséggel és elkülönített mosdóval;

c) szabadtéri sportolásra alkalmas területtel és felszerelt sportpályákkal;

d) sportágspecifikus, a központ jellegéből adódó, a felkészüléshez szükséges terem- és eszköz-infrastruktúrával;

e) sportáganként legalább harminc fő elhelyezésére alkalmas, legfeljebb kétágyas, zuhanyozós szobákkal;

f) meleg- és hidegkonyhás, étkezésre alkalmas étteremmel;

g) oktatási helyiségekkel;

h) a sportoló és a sportszakember pszichés felkészülését, regenerálódását segítő eszközökkel.

5. § Az olimpiai központnak kiépítettségében és felszereltségében alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a speciális világjátékokra való felkészülési központként a fogyatékos sportolók is használhassák.

6. §2 A sportpolitikáért felelős miniszter az olimpiai felkészülés céljaihoz szükséges mértékig támogatást nyújthat az olimpiai központ vagyonkezelője részére az olimpiai központ hatékony működtetése érdekében.

7. §3 Az olimpiai központokat sportszakmai szempontból a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság közreműködésével a sportpolitikáért felelős miniszter felügyeli.

8. §4 Ez a rendelet 2004. március 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez5

Olimpiai központnak minősülő ingatlanok és ezek megjelölése

 

A

B

1.

Olimpiai központ megjelölése

Olimpiai központnak minősülő ingatlanok

2.

Budapesti Olimpiai Központ (BOK)

Puskás Ferenc Stadion és létesítményei:
Körcsarnok
Millenáris Velodrom
Gyakorló Jégcsarnok
Kisstadion
BOK Sportcsarnok
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok
Fehér úti Sporttelep

3.

Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ (ÉMÁOK)

Tatai Edzőtábor

4.

Balatoni Általános Olimpiai Központ (BÁOK)

Balaton Uszoda
Révfülöpi Vitorláskikötő

5.

Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ (NUVOK)

Kőér utcai Sportuszoda
Hajós Alfréd Sportuszoda
Széchy Tamás Sportuszoda
Császár-Komjádi Sportuszoda
Duna Aréna
Tüskecsarnok és Tüske Uszoda

6.

Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ (SZOK)

Maty-éri Evezőspálya

7.

Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ (KMÁOK)

Dunavarsányi Edzőtábor
Ráckevei Vízisporttelep

1

Az 1. § a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 108/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 8. § második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 742. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. melléklet a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére