• Tartalom

45/2004. (XII. 29.) PM rendelet

45/2004. (XII. 29.) PM rendelet

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

2011.01.01.

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 82. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) alábbi módosítását rendelem el:

1–4. §1

5. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott berakodási bejelentéseknél, illetve vámhatósági intézkedéseknél kell alkalmazni.

(2)2

(3)3

1. számú melléklet a 45/2004 (XII. 29.) PM rendelethez

Az R. 2. számú melléklete a következő számlaszámmal egészül ki:
[Számla száma Számla elnevezése]
„10032000–01037423 VPOP illeték beszedési számla”

2. számú melléklet a 45/2004. (XII. 29.) PM rendelethez

Az R. 5. számú melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:
[Berakodási bejelentés kötelező adattartalma:]
3. Mérés:
Helyszíne:
Megkezdésének időpontja:
Várható időtartama:”

3. számú melléklet a 45/2004. (XII. 29.) PM rendelethez

Az R. 7. mellékletének helyébe a következő melléklet lép:
Nemzeti kiegészítő kód első karaktere:

Lehetséges kitöltés:

Jelentés:

0

Nincs nemzeti tiltó, korlátozó rendelkezés, vagy a közösségi /nem közösségi árura nézve – tekintettel a konkrét vámeljárásra is – a vonatkozó nemzeti tiltó/korlátozó jogszabály rendelkezéseit a jogszabály személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján nem kell alkalmazni.

1

Nemzeti hatáskörben megállapított tiltó, korlátozó rendelkezés.

Nemzeti kiegészítő kód második karaktere:

Lehetséges kitöltés:

Jelentés:

0

A közösségi /nem közösségi árura nézve – tekintettel a konkrét vámeljárásra – az Általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény rendelkezéseit (annak személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján) nem kell alkalmazni.

1

ÁFA tétel 1 (1992. évi LXXIV. törvény 1. számú melléklet II. részében felsorolt termékeknél)

2

ÁFA tétel 2 (1992. évi LXXIV. törvény 1. számú melléklet I. részében felsorolt termékeknél)

3

ÁFA tétel 3 (1992. évi LXXIV. törvény 28. § (1) bekezdése alapján)

9

Tárgyi ÁFA mentesség (1992. évi LXXIV. törvény alapján)

Nemzeti kiegészítő kód harmadik karaktere:

Lehetséges kitöltés:

Jelentés:

0

A közösségi /nem közösségi árura nézve – tekintettel a konkrét vámeljárásra – a következő törvények rendelkezéseit (azok személyi, tárgyi, területi vagy időbeli hatálya alapján) nem kell alkalmazni.
a)    a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.), és
b)    az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény, és
c)    a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény.

J

A Jöt. hatálya alá tartozó, nem jövedéki adóköteles termék

L

A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. §)

M

A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. §)

N

A Jöt. hatálya alá tartozó ásványolaj termék (Jöt. 50. §)

C

A Jöt. hatálya alá tartozó termék, melynek importja esetén nem kell jövedéki adót fizetni.

A

A Jöt. hatálya alá tartozó alkoholtermék (Jöt. 63. §)

S

A Jöt. hatálya alá tartozó sör (Jöt. 75. §)

B

A Jöt. hatálya alá tartozó bor (Jöt. 79. §)

P

A Jöt. hatálya alá tartozó pezsgő (Jöt. 88. §)

K

A Jöt. hatálya alá tartozó köztes alkoholtermék (Jöt. 92. §)

D

A Jöt. hatálya alá tartozó dohánytermék (Jöt. 96. §)

E

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó termék
(2003. évi LXXXVIII. törvény 1, 2. §)

R

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék (Ottó motorral működő
személygépkocsi és lakóautó.)

Q

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék (Diesel motorral működő
személygépkocsi és lakóautó.)

W

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék (Wankel motorral működő
személygépkocsi és lakóautó.)

T

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény hatálya alá tartozó termék (Motorkerékpárnak vagy
segédmotoros kerékpárnak minősülő gépjármű.)

Nemzeti kiegészítő kód (harmadik és) negyedik karaktere:

Lehetséges kitöltés:

Jelentés:

3. kar.

4. kar.

0

0

Nem jövedéki-, energia vagy regisztrációs adó köteles termék

J

0

Nem jövedéki adóköteles jövedéki termék

L

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 53. §)

1

Ásványolaj termék jövedéki adó 1 (Jöt. 52. § (1) bek. a) pont)

2

Ásványolaj termék jövedéki adó 2 (Jöt. 52. § (1) bek. b) pont)

3

Ásványolaj termék jövedéki adó 3 (Jöt. 52. § (1) bek. c) pont)

4

Ásványolaj termék jövedéki adó 4 (Jöt. 52. § (1) bek. d) pont alábbi fordulata: „a 2710 19 41 vámtarifaszám alatti, legfeljebb 10 ppm kéntartalmú, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra és a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, tüzelő-, fűtőanyag célra értékesített vagy importált gázolajra”

5

Ásványolaj termék jövedéki adó 5 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont alábbi fordulata: „a 2710 19 61 vámtarifaszámú fűtőolajok közül azokra, amelyek viszkozitása 40 °C hőmérsékleten nagyobb, mint 4,5 mm2/s és a desztillációs vizsgálatnál a 250 °C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 25%-ot és a 350 °C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 80%-ot és 15 °C-on mért sűrűsége nagyobb 860 kg/m3-nél.”)

6

Ásványolaj termék jövedéki adó 6 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont, az L5 kiegészítő kód alá nem tartozó esetben)

7

Ásványolaj termék jövedéki adó 7 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont alábbi fordulata: „a 2710 19 63, a
2710 19 65 és a 2710 19 69 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok közül azokra, amelyek viszkozitása 40 °C hőmérsékleten nagyobb, mint 4,5 mm2/s és a desztillációs vizsgálatnál a
250 °C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 25%-ot és a 350 °C hőmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége nem haladja meg a 80%-ot és 15 °C-on mért sűrűsége nagyobb 860 kg/m3-nél)”

8

Ásványolaj termék jövedéki adó 8 (Jöt. 52. § (1) bek. e) pont, az L7 kiegészítő kód alá nem tartozó esetben)

A

Ásványolaj termék jövedéki adó 9 (Jöt. 52. § (1) bek. f) pont alábbi fordulata: „a 2711 12, a
2711 13, a 2711 14 00, a 2711 19 00 vámtarifaszám alatti gáz termékekből arra a cseppfolyósított szénhidrogénre, amelyet közúti járművek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy használnak fel”)

B

Ásványolaj termék jövedéki adó 10 (Jöt. 52. § (1) bek. f) pont alábbi fordulata: „egyéb motorikus célú értékesítés, importálás vagy felhasználás esetén”)

C

Ásványolaj termék jövedéki adó 11 (Jöt. 52. § (1) bek. f) pont, az LA és LB kiegészítő kód alá nem tartozó esetben)

D

Ásványolaj termék jövedéki adó 12 (Jöt. 52. § (1) bek. g) pont)

E

Ásványolaj termék jövedéki adó 13 (Jöt. 52. § (1) bek. h) pont alábbi fordulata: „a 3824 90 99 vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a kizárólag növényi olajból észterezéssel előállított termékre (a továbbiakban: biodízel) - amennyiben azt az 58. § (1) bekezdés g) pontja szerinti biodízel-adóraktárban állítják elő és a külön jogszabály szerint, zárt rendszerben forgalmazzák”)

F

Ásványolaj termék jövedéki adó 14 (Jöt. 52. § (1) bek. h) pont, a LE kiegészítő kód alá nem tartozó esetben)

G

Ásványolaj termék jövedéki adó 15 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. a) pontja szerinti. )

H

Ásványolaj termék jövedéki adó 16 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. b) pontja szerinti. )

I

Ásványolaj termék jövedéki adó 17 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. c) pontja szerinti. )

J

Ásványolaj termék jövedéki adó 18 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. d) pont alábbi fordulata szerint állapítandó meg: „a 2710 19 41 vámtarifaszám alatti, legfeljebb 10 ppm kéntartalmú, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra és a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, tüzelő-, fűtőanyag célra értékesített vagy importált gázolajra”

K

Ásványolaj termék jövedéki adó 4 (Jöt. 52. § (1) bek. d) pont alábbi fordulata: „a 2710 19 41, a
2710 19 45 és a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, 10 ppm-nél nagyobb kéntartalmú, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra”

M

1

Ásványolaj termék jövedéki adó 19 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. a) pontja szerint állapítandó meg.)

2

Ásványolaj termék jövedéki adó 20 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. b) pontja szerint állapítandó meg.)

3

Ásványolaj termék jövedéki adó 21 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. c) pontja szerint állapítandó meg.)

4

Ásványolaj termék jövedéki adó 22 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. d) pont alábbi fordulata szerint állapítandó meg: „a 2710 19 41 vámtarifaszám alatti, legfeljebb 10 ppm kéntartalmú, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra és a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, tüzelő-, fűtőanyag célra értékesített vagy importált gázolajra”

5

Ásványolaj termék jövedéki adó 23 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.
52. § (1) bek. f) pontja szerint, az LA kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

6

Ásványolaj termék jövedéki adó 24 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.
52. § (1) bek. f) pontja szerint, az LB kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

7

Ásványolaj termék jövedéki adó 25 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.
52. § (1) bek. f) pontja szerint, az LC kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

8

Ásványolaj termék jövedéki adó 26 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. g) pontja szerint állapítandó meg.)

M

A

Ásványolaj termék jövedéki adó 27 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (3) bek. szerint, az MI kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

B

Ásványolaj termék jövedéki adó 28 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (3) bek. szerint, az MJ kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

C

Ásványolaj termék jövedéki adó 29 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (3) bek. szerint, az MK kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

D

Ásványolaj termék jövedéki adó 30 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (3) bek. szerint, az ML kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

E

Ásványolaj termék jövedéki adó 31 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (3) bek. szerint, az MR kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

F

Ásványolaj termék jövedéki adó 32 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a

Jöt. 52. § (3) bek. szerint, az MS kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

G

Ásványolaj termék jövedéki adó 33 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (3) bek. szerint, az MT kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

H

Ásványolaj termék jövedéki adó 34 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (3) bek. szerint, az MU kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

I

Ásványolaj termék jövedéki adó 35 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. a) pontja szerint adótétel + 40.000 Ft/ ezer liter.

J

Ásványolaj termék jövedéki adó 36 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. b) pontja szerint adótétel + 40.000 Ft/ ezer liter.

K

Ásványolaj termék jövedéki adó 37 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. c) pontja szerint adótétel + 40.000 Ft/ ezer liter.

L

Ásványolaj termék jövedéki adó 38 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. d) pont alábbi fordulata szerinti adótétel: „a 2710 19 41 vámtarifaszám alatti, legfeljebb 10 ppm kéntartalmú, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra és a
2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, tüzelő-, fűtőanyag célra értékesített
vagy importált gázolajra” + 40.000 Ft/ ezer liter.

M

Ásványolaj termék jövedéki adó 39 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.
52. § (1) bek. e) pontja szerinti, az L5 kiegészítő kóddal leírt adótétel + 20.000 Ft/ ezer kilogramm.

N

Ásványolaj termék jövedéki adó 40 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.
52. § (1) bek. e) pontja szerinti, az L6 kiegészítő kóddal leírt adótétel + 20.000 Ft/ ezer kilogramm.

P

Ásványolaj termék jövedéki adó 41 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.
52. § (1) bek. e) pontja szerinti, az L7 kiegészítő kóddal leírt adótétel + 20.000 Ft/ ezer kilogramm.

Q

Ásványolaj termék jövedéki adó 42 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.
52. § (1) bek. e) pontja szerinti, az L8 kiegészítő kóddal leírt adótétel + 20.000 Ft/ ezer kilogramm.

R

Ásványolaj termék jövedéki adó 43 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.
52. § (1) bek. f) pontja szerinti, az LA kiegészítő kóddal leírt adótétel + 20.000 Ft/ ezer kilogramm.

S

Ásványolaj termék jövedéki adó 44 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.
52. § (1) bek. f) pontja szerinti, az LB kiegészítő kóddal leírt adótétel + 20.000 Ft/ ezer kilogramm.

T

Ásványolaj termék jövedéki adó 45 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a Jöt.
52. § (1) bek. f) pontja szerinti, az LC kiegészítő kóddal leírt adótétel + 20.000 Ft/ ezer kilogramm.

U

Ásványolaj termék jövedéki adó 46 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. g) pontja szerint adótétel + 20 Ft/ nm3.

V

Ásványolaj termék jövedéki adó 68 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. d) pont alábbi fordulata szerint állapítandó meg: „a 2710 19 41, a 2710 19 45 és a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, 10 ppm-nél nagyobb kéntartalmú, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra”

W

Ásványolaj termék jövedéki adó 69 (Jöt. 52. § (3) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. d) pont alábbi fordulata szerinti adótétel: „a 2710 19 41, a 2710 19 45 és a
2710 19 49 vámtarifaszám alatti, 10 ppm-nél nagyobb kéntartalmú, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra” + 40.000 Ft/ ezer liter.

Y

Ásványolaj termék jövedéki adó 70 (Jöt. 52. § (2) bek. szerint, ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (3) bek. szerint, az MW kiegészítő kódnál leírtaknak megfelelően állapítandó meg.)

Z

Ásványolaj termék jövedéki adó 71 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. d) pont alábbi fordulata szerint állapítandó meg: „a 2710 19 41, a 2710 19 45 és a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, 10 ppm-nél nagyobb kéntartalmú, üzemanyag célra értékesített vagy importált gázolajra”

N

1

Ásványolaj termék jövedéki adó 72 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. e) pontja szerinti)

2

Ásványolaj termék jövedéki adó 73 (Jöt. 52. § (1) bek. i) pont ha a jövedéki adó mértéke a
Jöt. 52. § (1) bek. f) pontja szerinti)

C

1

Olyan jövedéki termék, melynek kiszerelésére való tekintettel nem kell jövedéki adót fizetni

2

Áruosztályozási szempontból a jövedéki adóról szóló törvényben megjelölt vámtarifaszám alá osztályozandó, de a jövedéki adóról szóló törvény tárgyi hatálya alá nem tartozó termék

A

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 68. §)

1

Alkoholtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 64. § (2) bek.)

S

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 77. §)

1

Sör jövedéki adó 1 (Jöt. 76. § (3) bek.)

B

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 87. §)

1

Bor jövedéki adó 1 (Jöt. 80. § (2) bek.)

2

Egyéb bor jövedéki adó 1 (Jöt 80. § (2) bek. második fordulata)

P

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 90. §)

1

Pezsgő jövedéki adó 1 (Jöt. 89. § (2) bek.)

K

9

Mentes a jövedéki adó alól (Jöt. 95. §)

1

Köztes alkoholtermék jövedéki adó 1 (Jöt. 93. § (2) bek.)

D

1

Cigaretta jövedéki adó 1 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza nem haladja meg a 9 centimétert)

2

Cigaretta jövedéki adó 2 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza meghaladja a 9 centimétert, de rövidebb, mint 18 centiméter)

3

Cigaretta jövedéki adó 3 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza
18 centiméter vagy annál hosszabb, de rövidebb, mint 27 centiméter)

4

Cigaretta jövedéki adó 4 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza
27 centiméter vagy annál hosszabb, de rövidebb, mint 36 centiméter)

5

Cigaretta jövedéki adó 5 (Jöt. 97. § (2) bek. a) pont, ha a (3) bekezdés szerint a cigaretta hossza
36 centiméter vagy annál hosszabb, de rövidebb, mint 45 centiméter)

6

Dohánytermék jövedéki adó 6 (Jöt. 97. § (2) bek. b) pont)

7

Dohánytermék jövedéki adó 7 (Jöt. 97. § (2) bek. c) pont)

9

Nemzetközi egyezmény alapján mentes a jövedéki adó alól.

E

1

Földgáz energiaadó 1

6

Villamos energia energiaadó 1

R

7

Áruosztályozási szempontból a regisztrációs adóról szóló törvényben megjelölt vámtarifaszám alá osztályozandó, de a regisztrációs adó törvény tárgyi hatálya alá nem tartozó termék.

8

Mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CI. törvény 12. § e) pont)

9

Tárgyi mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CI. törvény 12. § a)-d) pontok)

A

Regisztrációs adó tétel 1 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

B

Regisztrációs adó tétel 2 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

C

Regisztrációs adó tétel 3 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

D

Regisztrációs adó tétel 4 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

E

Regisztrációs adó tétel 5 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

F

Regisztrációs adó tétel 6 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

G

Regisztrációs adó tétel 7 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

H

Regisztrációs adó tétel 8 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

I

Regisztrációs adó tétel 9 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

J

Regisztrációs adó tétel 10 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

K

Regisztrációs adó tétel 11 (2003. évi CX. törvény 10/I. számú mellékletének 6. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

L

Regisztrációs adó tétel 12 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 6. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

M

Regisztrációs adó tétel 13 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

N

Regisztrációs adó tétel 14 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

O

Regisztrációs adó tétel 15 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

P

Regisztrációs adó tétel 16 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

R

Regisztrációs adó tétel 17 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 9. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

S

Regisztrációs adó tétel 18 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 9. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

T

Regisztrációs adó tétel 19 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 10. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

U

Regisztrációs adó tétel 20 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 10. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

Q

A

Regisztrációs adó tétel 21 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

B

Regisztrációs adó tétel 22 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

C

Regisztrációs adó tétel 23 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

D

Regisztrációs adó tétel 24 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

E

Regisztrációs adó tétel 25 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

F

Regisztrációs adó tétel 26 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

G

Regisztrációs adó tétel 27 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

H

Regisztrációs adó tétel 28 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

I

Regisztrációs adó tétel 29 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

J

Regisztrációs adó tétel 30 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

K

Regisztrációs adó tétel 31 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 6. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

L

Regisztrációs adó tétel 32 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 6. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

M

Regisztrációs adó tétel 33 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

N

Regisztrációs adó tétel 34 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

O

Regisztrációs adó tétel 35 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

P

Regisztrációs adó tétel 36 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

W

A

Regisztrációs adó tétel 37 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

B

Regisztrációs adó tétel 38 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 1. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

C

Regisztrációs adó tétel 39 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

D

Regisztrációs adó tétel 40 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 2. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

E

Regisztrációs adó tétel 41 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

F

Regisztrációs adó tétel 42 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 3. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

G

Regisztrációs adó tétel 43 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

H

Regisztrációs adó tétel 44 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 4. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

I

Regisztrációs adó tétel 45 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

J

Regisztrációs adó tétel 46 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 5. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

K

Regisztrációs adó tétel 47 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 6. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

L

Regisztrációs adó tétel 48 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 6. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

M

Regisztrációs adó tétel 49 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

N

Regisztrációs adó tétel 50 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 7. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

O

Regisztrációs adó tétel 51 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5 vagy annál jobb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

P

Regisztrációs adó tétel 52 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének I. rész 8. sora, 5-nél rosszabb környezetvédelmi osztályba tartozás esetén)

T

A

Regisztrációs adó tétel 53 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének II. rész 1. sora)

B

Regisztrációs adó tétel 54 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének II. rész 2. sora)

C

Regisztrációs adó tétel 55 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének II. rész 3. sora)

D

Regisztrációs adó tétel 56 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének II. rész 4. sora)

E

Regisztrációs adó tétel 57 (2004. évi CI. törvény 10. számú mellékletének II. rész 5. sora)

4. számú melléklet a 45/2004. (XII. 29.) PM rendelethez4

12. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez
Értékhatárok nemzeti valutában kifejezett összege

Nemzeti valuták

Számlanyilatkozat
(6000 euró)

Utazók személyi poggyásza
(1200 euró)

Kiscsomagok
(500 euró)

 

 

 

 

Albán lek

748 800

149 760

62 400

Angol font

4 830

965

400

Bolgár leva

11 735

2 347

978

Cseh korona

210 000

42 000

17 500

Dán korona

45 600

9 100

3 800

Észt korona

94 000

19 000

8 000

Horvát kuna

45 400

9 100

3 800

Izlandi korona

550 000

110 000

46 000

Lengyel zlotyi

28 000

5 600

2 400

Lett lat

4 000

800

330

Litván litu

21 000

4 100

1 700

Magyar forint

1 550 000

310 000

129 400

Makedón dinár

368 412

73 682

30 701

Máltai font

2 567

513

214

Norvég korona

50 000

10 000

4 100

Román lej

246 936 000

49 387 000

20 578 000

Svájci frank

10 300

2 100

900

Svéd korona

61 000

12 000

5 000

Szlovák korona

240 000

48 000

20 000

Szlovén tolár

1 450 000

290 000

120 000

Török líra
Új török líra

11 209 710 000
11 209,71

2 241 940 000
2 241,94

934 140 000
934,14

1

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 76. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 43. §-ának 76. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (3) bekezdését a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A Magyar Közlöny 2005. évi 12. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére