• Tartalom

56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól1

2011.04.15.

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásait e rendelet mellékleteként kiadom.

(2) A mellékletben felsorolt előírásokat a Magyar Köztársaságban előállított és forgalomba hozott élelmiszerekre kell alkalmazni.

2. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)2

Melléklet az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelethez31M10133N_0

Sor-
szám

Magyar Élelmiszerkönyv
előírás jele

Magyar Élelmiszerkönyv
előírás címe

Irányadó közösségi előírás száma

Kötelező alkalmazás
időpontja

1.

 

 

 

 

2.4

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

1–2–19/1979

Az élelmiszer besugárzó létesítmények ajánlott működési szabályzata

Az Európai Parlament és a Tanács 1992/2/EK irányelve

2004. május 1.

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

1–2–1999/2

Az élelmiszerek ionizáló energiával való kezelési szabályai (2. kiadás)5

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/2/EK és 1999/3/EK irányelvei

2007. január 1.

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

53.

 

 

 

 

54.

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

56.

 

 

 

 

57.

 

 

 

 

58.

 

 

 

 

59.

 

 

 

 

60.

 

 

 

 

61.

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

63.

 

 

 

 

64.

 

 

 

 

65.

 

 

 

 

66.

 

 

 

 

67.

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

69.

 

 

 

 

70.

 

 

 

 

71.

 

 

 

 


4 A 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a melléklet 2. sora szerinti, a Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú előírása 2. kiadásának megfelelő, de a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 1. melléklete szerinti új előírásainak nem megfelelő termékek 2012. október 31-ig forgalmazhatóak.

5 Az előírást a 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet melléklete tartalmazza.Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 1. sorszámú előírása4

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 12. sorszámú előírása5

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 17. sorszámú előírása6

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 18. sorszámú előírása7

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 19. sorszámú előírása8

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 20. sorszámú előírása9

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 21. sorszámú előírása10

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 22. sorszámú előírása11

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 25. sorszámú előírása12
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV
(Codex Alimentarius Hungaricus)

1–2–1999/2 számú előírás

(2. kiadás – 2006.)

Az élelmiszerek ionizáló energiával való
kezelési szabályai

(1) Ez az előírás az ionizáló energiával kezelt élelmiszerek és élelmiszer-összetevők (a továbbiakban: élelmiszerek) kezelésére és forgalmazására vonatkozik.
(2) Ez az előírás nem vonatkozik:
a) a mérő vagy a vizsgáló berendezések által keltett ionizáló energiának kitett élelmiszerekre, feltéve, hogy az elnyelt dózis – röntgensugarak esetében 10 MeV, neutronok esetében 14 MeV, egyéb esetekben 5 MeV maximális ionizáló energiaszinten – nem haladja meg a neutronokat alkalmazó készülék esetén a 0,01 Gy-t, egyéb esetekben a 0,5 Gy-t;
b) olyan élelmiszerek ionizáló energiával való kezelésére, amelyeket steril diétát igénylő betegek számára készítenek orvosi felügyelet mellett.

Élelmiszereket ionizáló energiával kezelni, illetve ionizáló energiával kezelt élelmiszereket forgalomba hozni csak ezen előírás betartásával szabad.

(1) Az ionizáló energiával kezelhető élelmiszerek közösségi listáját és a megengedett elnyelt ionizáló energia dózisait az 1. számú melléklet tartalmazza. A kezelés során az élelmiszer eredeti, teljes értékű állapota nem változhat meg.
(2) Az 1. számú mellékletben fel nem sorolt élelmiszerek ionizáló energiával való kezelését a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) engedélyezi. A Minisztérium az indokolt kérelmet az Európai Bizottsághoz továbbítja.
(3) Az élelmiszereket csak a 3. számú mellékletben felsorolt forrásokkal szabad ionizáló energiával kezelni.
(4) Az ionizáló energiával kezelt élelmiszerek által elnyelt átlagdózist a 4. számú melléklet szerint kell számítani.

(1) Az 1. számú melléklet szerinti megengedett elnyelt ionizáló energia-dózist – a megengedett érték túllépése nélkül – részdózisokban is szabad alkalmazni.
(2) Az ionizáló energiával való kezelés nem alkalmazható semmiféle olyan kémiai kezeléssel kombinálva, amelyet az ionizáló energiával való kezeléssel azonos célból végeznek.

(1) Az ionizáló energiával kezelt élelmiszereken – az általános jelölési szabályokban előírtakon túl – e §-ban foglaltakat kell feltüntetni.
(2) A végső fogyasztónak vagy közétkeztetésben működő élelmiszer-vállalkozásnak szánt élelmiszer esetén
a) a „besugárzott” vagy az „ionizáló energiával kezelt” feliratot a csomagolóeszközön, illetve ömlesztve árusított termék esetén az ár feltüntetésére szolgáló címkén vagy a termék tárolójához kapcsolva egyéb jól látható módon fel kell tüntetni,
b) a kezelt élelmiszer-összetevőnek az élelmiszeren való felsorolásakor az összetevő neve mellé az a) pont szerinti kifejezést fel kell tüntetni a termék csomagolóeszközén, illetve az ömlesztett termék esetén az ár feltüntetésére szolgáló címkén vagy a termék tárolójához kapcsolva,
c) az a) pont szerinti kifejezés használata – eltérően az erre vonatkozó általános jelölési szabálytól – akkor is kötelező, ha az ionizáló energiával kezelt anyag egy olyan összetett élelmiszer-összetevő része, amely a késztermék kevesebb mint 25%-át alkotja.
(3) Nem a végső fogyasztónak vagy közétkeztetésben működő élelmiszer-vállalkozásnak szánt élelmiszer esetén fel kell tüntetni
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti kifejezést mind az élelmiszer, mind a nem kezelt élelmiszerben lévő élelmiszer-összetevők esetén,
b) az ionizáló energiával való kezelést végző létesítmény nevét, címét vagy a működési engedélyezés során kapott azonosító számát.
(4) A kezelés tényét minden esetben fel kell tüntetni a kezelt élelmiszert kísérő vagy arra vonatkozó dokumentumokon.

(1) Élelmiszerek ionizáló energiával való kezelését csak engedéllyel rendelkező létesítményben szabad végezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély akkor adható meg, ha
a) a létesítmény megfelel ezen előírás, valamint a Magyar Élelmiszerkönyvnek az élelmiszer besugárzó létesítmények ajánlott működési szabályzatáról szóló 1–2–19/1979 előírása szerinti működési szabályzatnak,
b) megnevezik azt a személyt, aki felelős az ezen előírásban meghatározott feltételek teljesítéséért.
(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt a létesítmény helye szerint illetékes megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fővárosi), illetve városi (fővárosi kerületi) intézetének szakvéleménye alapján a Minisztérium adja meg. Az engedélyezett létesítményt a Minisztérium egyúttal azonosító számmal látja el.
(4) A létesítmény működését a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági élelmiszer-ellenőrzést végző szervezetek ellenőrzik.
(5) A létesítmény engedélyezését, valamint ellenőrzési tapasztalatait az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1999. február 22-i 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 1999/2/EK irányelv) 7. cikkének (3) bekezdése szerint a Minisztérium eljuttatja az Európai Bizottsághoz.

(1) Az élelmiszerek ionizáló energiával való kezelését végző létesítményeknek minden egyes ionizáló energiaforrásra vonatkozóan nyilvántartást kell vezetniük. Ebben minden kezelt élelmiszertételről fel kell tüntetni:
a) az ionizáló energiával kezelt élelmiszer megnevezését és mennyiségét,
b) a tétel számát,
c) az ionizáló energiával való kezelést megrendelő nevét,
d) a kezelt élelmiszer átvevőjét,
e) az ionizáló energiával való kezelés időpontját,
f) a kezelés során használt csomagolóanyagokat,
g) a 4. számú melléklet szerint elvégzett dozimetriás vizsgálatokkal kapott eredményeket, részletezve az elnyelt dózis alsó és felső határát és az ionizáló energiával való kezelés típusát,
h) hivatkozást a kezdeti dózist érvényesítő ellenőrző (validálási) mérésekre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokat öt évig meg kell őrizni.

Ionizáló energiával kezelt élelmiszert csak akkor lehet harmadik országból behozni, ha
a) megfelel az adott élelmiszerre vonatkozó követelményeknek,
b) olyan okmányok kísérik, amelyek feltüntetik az ionizáló energiával való kezelést végző létesítmény nevét és címét, és megadják a 4. § szerinti adatokat,
c) olyan létesítményben kezelték, amely szerepel a Közösség által elismert – az 1999/2/EK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése szerint megállapított és publikált – létesítmények listáján.

Az ionizáló energiával kezelendő élelmiszerek csomagolására használt eszközöknek a célnak megfelelőnek kell lenniük.

Ez az előírás 2007. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Magyar Élelmiszerkönyvnek az élelmiszerek ionizáló energiával való kezelési szabályairól szóló 1–2–1999/2 számú előírása 2001-ben jóváhagyott 1. kiadása hatályát veszti.

Ez az előírás a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 1999/2/EK irányelve (1999. február 22.) az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről,
b) az Európai Parlament és a Tanács 1999/3/EK irányelve (1999. február 22.) az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerek és élelmiszer-összetevők közösségi listájának megállapításáról.


1. számú melléklet
az 1–2–1999/2 számú előíráshoz

Ionizáló energiával való kezelésre engedélyezett élelmiszerek és a megengedett sugárdózisok

Élelmiszer-kategória

Maximális teljes átlagos elnyelt ionizáló energia (kGy)

Szárított aromás növények, fűszerek és fűszerkeverékek

102. számú melléklet
az 1–2–1999/2 számú előíráshoz

Élelmiszerek ionizáló energiával való kezelésének feltételei

1. Élelmiszereket csak akkor szabad ionizáló energiával kezelni, ha
– arra technológiai okokból szükség van,
– az nem jelent veszélyt az egészségre és azt a javasolt feltételek mellett végzik,
– azt a fogyasztók érdekében végzik,
– azt nem a jó higiéniai és egészségügyi, gyártási, illetve mezőgazdasági gyakorlat helyettesítésére alkalmazzák.

2. Élelmiszerek ionizáló energiával való kezelését csak az alábbi célokra lehet alkalmazni:
– élelmiszerből származó megbetegedések előfordulásának csökkentése a kórokozó szervezetek elpusztításával,
– élelmiszerek romlásának csökkentése a romlási folyamatok késleltetésével vagy megállításával és azon organizmusok elpusztítása, amelyek ezt a folyamatot előidézték,
– kényszerérésből, csírázásból, kihajtásból eredő élelmiszer-veszteségek csökkentése,
– élelmiszerek mentesítése növényekre és növényi termékekre káros szervezetektől.


3. számú melléklet
az 1–2–1999/2 számú előíráshoz

Az ionizáló energia forrásai

Élelmiszereket csak az alábbi forrásokból származó ionizáló energiával szabad kezelni:
a)60Co vagy 137Cs radionuklidekből származó gamma-sugárzás,
b) 5 MeV vagy annál kisebb névleges energiával (maximális kvantumenergiával) működtetett gépi forrásból gerjesztett röntgensugárzás,
c) 10 MeV vagy annál kisebb névleges energiával (maximális kvantumenergiával) működtetett gépi forrásból gerjesztett elektronok.


4. számú melléklet
az 1–2–1999/2 számú előíráshoz

Az ionizáló energiával kezelt élelmiszerek
által elnyelt átlagos dózis számítása

1. Dozimetria

Összes átlagos elnyelt dózis
Feltételezhető az összes átlagos 10 kGy vagy az annál kisebb dózissal kezelt élelmiszer ártalmatlanságának meghatározásakor, hogy az összes sugárkémiai hatás ebben a meghatározott dózistartományban arányos a dózissal.
Az összes átlagdózis () az áru teljes volumenében az alábbi integrállal határozható meg:

() =

ahol
M    = a kezelt minta összes tömege
p    = a helyi sűrűség az (x, y, z) pontban
d    = a helyi elnyelt dózis az (x, y, z) pontban
dV    = dx dy dz, az infinitezimális térfogati elem, amelyet valós esetekben a térfogati hányadok képviselnek.

Az összes átlagos elnyelt dózis közvetlenül meghatározható homogén termékekre, vagy ömlesztett, homogén fajlagos sűrűségű árukra, ha az áru egész térfogatában célzottan és véletlen elosztásban megfelelő számú dózismérőt helyeznek el. Az ily módon meghatározott dóziseloszlásból számított átlag az összes átlagos elnyelt dózis.
Ha jól határozzuk meg a dóziseloszlási görbét az egész termékben, akkor a minimális és a maximális dózis helyét megismerjük. A dóziseloszlásnak a termék egy mintasorozatában e két helyen végzett mérései az összes átlagos dózis becslésére felhasználhatók.
Egyes esetekben a minimális dózis (min) és a maximális dózis (max) átlagértékének középarányosa lesz az összes dózis helyes becslése, azaz ezekben az esetekben:

összes átlagdózis

A (max/min) arány legfeljebb 3.

2.Eljárások

2.1. Mielőtt egy adott kategóriába tartozó élelmiszer ionizáló energiával való rutinkezelése megkezdődik egy besugárzó-létesítményben, a termék teljes volumenében végzett dózismérésekkel meghatározzák a minimális és maximális dózis helyét. Ezeket az érvényesítő ellenőrző (validálási) méréseket megfelelő számú ismétlésben (pl. 3–5-ször) kell elvégezni a termék tömegsűrűségében vagy a mértani alakjában előforduló különbségek figyelembevétele végett.
2.2. A méréseket minden esetben meg kell ismételni, ha a termék, annak mértani alakja vagy a besugárzás körülményei megváltoznak.
2.3. Az eljárás során rutin dózisméréseket végeznek annak biztosítására, hogy a dózishatárokat ne lépjék túl. A méréseket a maximális vagy a minimális dózis helyére vagy egy referenciahelyre elhelyezett dózismérővel kell végezni. A referenciahelyen mért dózisnak mennyiségi összefüggésben kell lennie a maximális és a minimális dózissal. A referenciahelyet a termékben vagy a termék felületén egy olyan alkalmas ponton kell kijelölni, ahol a dóziskülönbségek kicsik.
2.4. Rutin dózisméréseket kell végezni minden kezelési tétel esetében a kezelés közben, szabályos időközönként.
2.5. Olyan esetben, ha áramló, nem csomagolt árut kezelnek ionizáló energiával, a minimális és a maximális dózis helyét nem lehet meghatározni. Ilyen esetben célszerű véletlenszerűen doziméteres mintákat venni, a dózis szélső értékeinek megállapítására.
2.6. A dózisméréseket elfogadott dozimetriai rendszerekkel kell végezni, és a méréseknek elsődleges mérési etalonokra visszavezethetőknek kell lenniük.
2.7. Ionizáló energiával való kezelés során egyes létesítményi paramétereket ellenőrizni és folyamatosan regisztrálni kell. Radionuklid-létesítmények esetén e paraméterek közé tartozik a termék áthaladási sebessége vagy a kezelési zónában való tartózkodásának időtartama és a forrás helyes elhelyezésének jelzése. Gyorsító-létesítményekben a paraméterek közé tartozik a termék áthaladási sebessége és a létesítmény energiaszintje, elektronárama és pásztázási szélessége.

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 30. sorszámú előírása13

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 31. sorszámú előírása14

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 34. sorszámú előírása15

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 35. sorszámú előírása16

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 36. sorszámú előírása17

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 38. sorszámú előírása18

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 39. sorszámú előírása19

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 40. sorszámú előírása20

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 42. sorszámú előírása21

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 43. sorszámú előírása22

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 44. sorszámú előírása23

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 45. sorszámú előírása24

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 48. sorszámú előírása25

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 49. sorszámú előírása26

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 50. sorszámú előírása27

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 51. sorszámú előírása28

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 52. sorszámú előírása29

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 56. sorszámú előírása30

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 57. sorszámú előírása31

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 58. sorszámú előírása32

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 59. sorszámú előírása33

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 61. sorszámú előírása34

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 62. sorszámú előírása35

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 63. sorszámú előírása36

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 64. sorszámú előírása37

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 65. sorszámú előírása38

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 66. sorszámú előírása39

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 67. sorszámú előírása40

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 68. sorszámú előírása41

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 69. sorszámú előírása42

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 70. sorszámú előírása43

Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 71. sorszámú előírása44
1

A rendeletet a 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2011. július 28. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 240. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az előírás az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az előírást az abban megjelölt határidőtől kell alkalmazni. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az előírás a 72/2005. (VIII. 15.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 12. sorszámú előírást a 65/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az előírás a 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 17. sorszámú előírást a 65/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az előírás a 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 18. sorszámú előírás a 6/2008. (I. 17.) FVM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az előírás a 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 19. sorszámú előírás a 6/2008. (I. 17.) FVM rendelet 5. §-a és 7. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az előírás a 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 20. sorszámú előírás az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet mellékletének II. része, a 6/2008. (I. 17.) FVM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (5) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az előírás a 117/2008. (IX. 5.) FVM rendelet mellékletében jelent meg, hatályon kívül helyezte a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja.

11

Az előírás a 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az előírást az abban megjelölt határidőtől kell alkalmazni. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az előírás a 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírás a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az előírás a 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 30. sorszámú előírást az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az előírás a 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 31. sorszámú előírást a 65/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az előírás az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 37/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az előírás a 19/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja hatáyon kívül helyezte.

17

Az előírás az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 37/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

Az előírás az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 37/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az előírás a 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 37/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az előírás a 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 37/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az előírás a 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 37/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

22

Az előírás a 19/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kvül helyezte.

23

Az előírás a 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 37/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az előírás az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 37/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

Az előírás a 19/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg, hatályon kívül helyezte a 26/2011. (IV. 7.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja.

26

Az előírás a 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet mellékletében jelent meg, hatályon kívül helyezte a 26/2011. (IV. 7.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja.

27

Az előírás a 19/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg, hatályon kívül helyezte a 26/2011. (IV. 7.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja.

28

Az előírás a 19/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg, hatályon kívül helyezte a 26/2011. (IV. 7.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja.

29

Az előírás a 19/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg, hatályon kívül helyezte a 26/2011. (IV. 7.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja.

30

Az előírás a 20/2005. (III. 22.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az 56. sorszámú előírást az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az előírás a 72/2005. (VIII. 15.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az 57. sorszámú előírást az 57/2007. (VII. 6.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

Az előírás a 72/2005. (VIII. 15.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 72/2005. (VIII. 15.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az előírást az abban megjelölt határidőtől kell alkalmazni. Az előírást az 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

33

Az előírás a 20/2005. (III. 22.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az 59. sorszámú előírást az 57/2007. (VII. 6.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

Az előírás a 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az előírást az abban megjelölt határidőtől kell alkalmazni. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (7) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

35

Az előírás a 2/2005. (I. 11.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 62. sorszámú előírást az 57/2007. (VII. 6.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

36

Az előírás a 72/2005. (VIII. 15.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 63. sorszámú előírást az 57/2007. (VII. 6.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

37

Az előírás a 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 64. sorszámú előírást a 65/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

38

Az előírás a 79/2006. (XI. 17.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

39

Az előírás az 57/2007. (VII. 6.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (5) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

40

Az előírás az 57/2007. (VII. 6.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 67. sorszámú előírást a 65/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

41

Az előírás az 57/2007. (VII. 6.) FVM rendelet – Magyar Közlöny 2007. évi 140. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – mellékletében jelent meg. Az előírást a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (7) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

42

Az előírás a 6/2008. (I. 17.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 69. sorszámú előírást a 65/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

43

Az előírás a 68/2008. (V. 16.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. Az előírást a 37/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

44

Az előírás a 117/2008. (IX. 5.) FVM rendelet mellékletében jelent meg. A 71. sorszámú előírást a 65/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére