• Tartalom

64/2004. (VII. 27.) ESZCSM rendelet

64/2004. (VII. 27.) ESZCSM rendelet

a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása alkalmazásáról1

2008.05.16.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény 24. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. orvosi és gyógyszerészi kiadása (Formulae Normales Editio VII.) (a továbbiakban: FoNo VII.) e rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazandó.

2. § (1) A FoNo VII-be felvett gyógyszerek (készítmények) rendelésére a gyógyszerrendelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései, valamint a FoNo VII. orvosi kiadásának általános rendelkezései és az egyes vényelőiratok „Megjegyzés” rovatában foglaltak irányadóak.

(2) A FoNo VII-be felvett gyógyszerkészítmények elkészítésére, minőségére, felhasználási időtartamára, eltartására és kiadására a hatályos Magyar Gyógyszerkönyv általános rendelkezései, valamint a FoNo VII. gyógyszerészi kiadásának irányelvei irányadóak.

3. § (1) A FoNo VI. kiadásának előiratai szerinti gyógyszerek 2004. december 31-ig gyárthatók és készíthetők el.

(2) A FoNo VI. kiadásának előiratai szerint gyártott, illetve készített gyógyszerek az előírt felhasználási időtartam figyelembevételével forgalomba hozhatóak és felhasználhatók.

(3) A megváltozott elnevezésű gyógyszerkészítmény új nevét az expediáló gyógyszerész rávezeti a vényre.

3/A. §2 A Fo-No VII.-nek az Országos Gyógyszerészeti Intézet közleményével történő módosítása az Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában történő közzétételt követő 5. naptól alkalmazandó.3

4. § (1) E rendelet 2004. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2)4

1

A rendeletet a 30/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2021. július 7. napjával.

2

A 3/A. §-t a 2/2005. (II. 4.) EüM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

3

A FoNo VII. orvosi és gyógyszerészi kiadását az Országos Gyógyszerészeti Intézet Hivatalos Értesítő 2009. évi 52. és 56. számában közzétett FoNo VII.-3/2009. számú közleménye módosította.

4

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 18. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére