• Tartalom

106/2005. (VI. 16.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–9. §2

10. §3

11–31. §4

32. §5

33–39. §6

40. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)7

(4) E rendelet hatálybalépése előtt engedélyezett, a Vhr. 7. § (1) bekezdésében meghatározottnál nagyobb kutatási területen a kutatást a bányavállalkozó – a Vhr. 6. § (8) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – az engedélyében meghatározott időn belül befejezheti.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt adott kutatási engedély alapján a bányavállalkozót megilletik a Bt. 22. § (2) bekezdésében és a Vhr. 6. § (7) bekezdésében meghatározott jogok.

(6) A Bt. 36. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásának ütemtervét a mélyfúrás tulajdonosa köteles 2007. január 1-jéig jóváhagyás céljából a területileg illetékes bányakapitánysághoz benyújtani és a jóváhagyott ütemtervben foglaltak végrehajtásáról évente, február 28-ig a bányakapitányságnak beszámolni. A jóváhagyott ütemtervben foglaltaktól a bányakapitányság engedélyezhet eltérést. Az eltérési engedélyben új határidő tűzésével meg kell határozni a feladatok végrehajtásának ütemtervét, és a teljesítés érdekében a Bt. 41. § (7) bekezdésében meghatározott biztosíték adásáról rendelkezni kell.

(7) A Vhr. 23. §-ának (7) bekezdésében foglaltakat az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokkal érintett ügyekben is alkalmazni kell.

1–2. számú melléklet a 106/2005. (VI. 16.) Korm. rendelethez8

1

A rendeletet a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 72. §-a hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával.

2

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 520. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. §-t a 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 11–31. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 520. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 33–39. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 520. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 40. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 520. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 520. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére