• Tartalom

1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat

1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat

az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról

2008.06.30.

A Kormány

1. jóváhagyja a mellékletben felsorolt projektek részletes előkészítésének támogatását a mellékletben meghatározott összegszerűséggel;

2.1 felhatalmazza az európai ügyekért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú melléklet XIX. EU Integráció fejezet 3. cím, 17. alcímen jelölt előirányzatának terhére – figyelembe véve a törvény 50. §-ának (17) bekezdése szerinti, legkorábban 2006-tól esedékes kötelezettségvállalásra vonatkozó felhatalmazást is –, továbbá a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet XIX. EU Integráció fejezet 2. cím, 12. alcímen jelölt előirányzatának terhére – figyelembe véve az 50. § (11) bekezdése szerinti, legkorábban 2007-től esedékes kötelezettségvállalásra vonatkozó felhatalmazást – a kiválasztott projektek előkészítése céljából az egyes projektekre meghatározott összegű támogatást nyújtsa, illetőleg attól legfeljebb 10%-kal eltérjen;

3. felhatalmazza az európai ügyekért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a projekt tárgya szerint szakterületileg illetékes gazdasági és közlekedési miniszterrel, a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, illetve a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszterrel együtt – támogatási szerződéseket kössön a kedvezményezettekkel a projekt-előkészítési feladatok végrehajtására;

Felelős: európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, gazdasági és közlekedési miniszter, környezetvédelmi és vízügyi miniszter, regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszterrel és az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszterrel közösen a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését követően készítsen előterjesztést a Duna–Tisza közi Homokhátság fenntartható fejlesztése projekt megvalósíthatóságáról, beruházási programjának tervezett elemeiről, a megvalósítás ütemezéséről és forrás igényéről. Az előterjesztés alapján a Kormány dönt a projekt előkészítésének folytatásáról;

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter, regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2006. március 31.

5.2

Melléklet az 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozathoz3

Előkészítési támogatásban részesülő projektek
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSEK (20 projekt)

Projekt

Projektgazda

Szakterület

Régió

Javasolt támogatás
(M Ft)

Dél-Alföldi Régió ivóvízminőség-javítás

önk. társ.
DA RFÜ

ivóvíz

DA

1 524

Észak-Alföld ivóvízminőség-javítás II. ütem

önk. társ.
ÉA RFÜ

ivóvíz

ÉA

750

Nyíregyháza város és külterületei csatornázása és szennyvíztisztítása

Nyíregyháza önk.

szennyvíz

ÉA

380

Békéscsaba város és külterületei csatornázása és szennyvíztisztítása

Békéscsaba önk.

szennyvíz

DA

300

Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatornázása

önk. társ.

szennyvíz

KD

127,5

Makó és térsége szennyvízcsatornázás

önk. társ.

szennyvíz

DA

112,8

Nagykanizsa és környéke csatornázás és szennyvíztisztítás

önk. társ.

szennyvíz

NyD

177,3

Tápió menti térség szennyvízelvezetés és -tisztítás

önk. társ.

szennyvíz

KM

296

A Balaton-törvény hatálya alá tartozó dél-balatoni települések szennyvízkezelése

önk. társ.

szennyvíz

DD

377

Szamos-Krasznaközi árvízszint-csökkentő tározó

KvVM
(OKTVF)

vízgazd.

ÉA

110

Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó

KvVM
(OKTVF)

vízgazd.

ÉA

95,3

Hanyi–Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó

KvVM
(OKTVF)

vízgazd.

ÉA, ÉM

113,3

Tisza hullámtér projekt (árvédelmi művek, hajózhatóság javítása, nagyműtárgyak rekonstrukciója, rekreációs fejlesztés)

KvVM
(OKTVF)

vízgazd.

ÉA, ÉM

351,5

Duna-projekt (árvízvédelmi művek, kerékpárút, mellékágak rehabilitációja)

KvVM
(OKTVF)

vízgazd.-
körny.véd.
term.véd.

NyD, KD, KM, DA, DD

497

Kis-Balaton vízvédelmi rendszer II. ütem

KvVM
(OKTVF)

vízgazd.

NyD

389,3

Ráckevei Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása

KvVM
(OKTVF), Bp.+térségi önk, FCsM

vízgazd.-
szennyvíz

KM

1 000

Duna–Tisza közi Homokhátság fenntartható fejlesztése

KvVM
(OKTVF), MTRFH, térségi önk.

területfejl., mezőgazd., term.véd., vízgazd.

DA

500

Mecsek–Dráva térség hulladékgazdálkodás

önk. társ.

hulladék

DD

250

Győr–Mosonmagyaróvár–Sopron hulladékgazdálkodás

önk. társ.

hulladék

NyD

378,6

Közép-Duna vidéki hulladékgazdálkodás

önk. társ.

hulladék

KD, KM, DA

190

Környezetvédelmi/vízgazdálkodási projektek előkészítési támogatása összesen:

7 919,60

KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK (14 projekt)

Projekt

Projektgazda

Szakterület

Régió

Támogatás
(M Ft)

Budapest–Székesfehérvár–Boba vasútvonal rekonstrukciója

GKM
(MÁV)

vasút

KD, NyD

750

Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza– Záhony–oh. vasútvonal rekonstrukciója

GKM
(MÁV)

vasút

ÉA

800

Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése

GKM
(MÁV)

elővárosi vasút

KM

1 713

M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza– Vásárosnamény szakasz építése

GKM
(NA Rt.)

közút

ÉA

1 456

4. sz. főút Monor–Pilis elkerülő szakasz építése

GKM (UKIG)

közút

KM

450

86–85. sz. főutak Csorna elkerülő szakaszának építése

GKM (UKIG)

közút

NyD

100

4. sz. főút burkolat erősítése (Szapárfalu–Karcag)

GKM (UKIG)

közút

ÉA

600

8. sz. főút burkolat erősítése (Ajka– országhatár)

GKM (UKIG)

közút

KD, NyD

864

Győr–Gönyű országos közforgalmú kikötő építése

GKM+Győr, Gönyű önk.

vízi közl.

NyD

420

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése

Miskolc önk.

helyi közl.

ÉM

107

Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)

Debrecen önk.

helyi közl.

ÉA

83

Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése

Szeged önk.

helyi közl.

DA

157

M6-os autópálya nem PPP konstrukcióban megvalósuló szakaszainak megvalósítása *

GKM
(NA Rt.)

közút

DD

900*

M44. sz. gyorsforgalmi út kiépítése*

GKM
(UKIG)

közút

DA

 

Közlekedési projektek előkészítési támogatása összesen:

8 400

* Pontosítás és megosztás későbbi egyeztetés szerint.
BUDAPESTI NAGYPROJEKTEK (4 projekt)

Projekt

Projektgazda

Szektor

Régió

Támogatás
(M Ft)

1-es, 3-as villamos meghosszabbítása I. ütem

Bp-i önk.

tömegközl.

KM

711,6

Észak–Dél irányú regionális gyorsvasút Békásmegyer–Szentendre közötti szakasza

Bp-i önk.

elővárosi
tömegközl.

KM

392

P+R parkolórendszer kiépítése

Bp-i önk.

tömegközl.

KM

309,6

Dél-Budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása

térségi önk.
társulása

szennyvíz

KM

525

Fővárosi projektek előkészítési támogatása összesen:

1 938,20

ÚJ EGYEDI PROJEKTEK (1 projekt)

Projekt

Projektgazda

Szektor

Régió

Támogatás
(M Ft)

Európa Kulturális Fővárosa 2010
– Zsolnay-Balokány kulturális turisztikai negyed
– Zenei és Konferenciaközpont
– Dél-Dunántúli Tudásközpont
– az ún. „Nagy Kiállítótér” felépítése
– közterek és parkok rehabilitációja

Pécs MJV Önk.

településfejl.

DD

1 000

A felsorolt projektek előkészítési támogatási összege mindösszesen: 19 257,8 millió Ft.
1

A 2. pont az 1038/2006. (IV. 7.) Korm. határozat 7. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 5. pontot az 1042/2008. (VI. 30.) Korm. határozat 1. pont 1.13. alpontja hatályon kívül helyezte.

3

A melléklet az 1038/2006. (IV. 7.) Korm. határozat 8. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére