• Tartalom

2005. évi CVIII. törvény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–3. §2

4. § (1) E törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, azzal, hogy megfelelően alkalmazni kell az 5. §-ban említett irányelv 10. cikkét is.

5. § Ez a törvény az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról szóló 2001. szeptember 27-i 2001/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. október 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. október 19. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 17. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 823. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére