• Tartalom

1088/2005. (IX. 9.) Korm. határozat

1088/2005. (IX. 9.) Korm. határozat

a 2005. év augusztus 15–23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok belvízi, árvízi védekezés miatti eszközpótlásáról1

2005.09.09.

1. A Kormány a 2005. év augusztus 15–23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt károsodott magánszemélyek tulajdonában levő lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítésére a 2005. évi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül, a 11. Támogatás rendkívüli időjárás miatt lakossági károk enyhítésének támogatására, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatására címre 778,4 millió forintot csoportosít át a 2. cím Központosított előirányzatok, 10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások alcímről, a melléklet szerint.

2. A Kormány a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására a 2005. évi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül, a 2. cím Központosított előirányzatok, 31. Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatt szükséges – veszélyeztetettséget figyelembe vevő – pótlása, javítása címre 180,0 millió forintot csoportosít át a 2. cím Központosított előirányzatok, 10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások alcímről, a melléklet szerint.

3. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályait külön miniszteri rendelet állapítja meg.2

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2005. szeptember 30.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Melléklet az 1088/2005. (IX. 9.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2005.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
ház-
tartási
egyedi
azono-
sító

Feje-
zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím csop. név

Jog-
cím
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jogsza-
bály/
határo-
zat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210104

 

11

 

 

 

 

 

 

Támogatás rendkívüli időjárás miatt lakossági károk támogatására, valamint az
érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatására

 

 

 

 

 

 

 

 

778,4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek
belvízi, árvízi védekezés miatt szükséges – veszélyeztetettséget figyelembe
vevő – pótlása, javítása

 

 

 

 

 

 

 

 

180,0

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197612

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

–958,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Állam-
ház-
tartási
egyedi
azono-
sító

Feje-
zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím csop. név

Jog-
cím
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

BEVÉTELEK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jogsza-
bály/
határo-
zat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Állam-
ház-
tartási
egyedi
azono-
sító

Feje-
zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím csop. név

Jog-
cím
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

TÁMOGATÁS

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jogsza-
bály/
határo-
zat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210104

 

11

 

 

 

 

 

 

Támogatás rendkívüli időjárás miatt lakossági károk támogatására, valamint az
érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatására

 

 

 

 

 

 

 

 

778,4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek
belvízi, árvízi védekezés miatt szükséges – veszélyeztetettséget figyelembe
vevő – pótlása, javítása

 

 

 

 

 

 

 

 

180,0

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) — időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) — időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet

1 példány

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

időarányos

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb:

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.
1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére