• Tartalom

11/2005. (VI. 17.) IM–BM–PM együttes rendelet

11/2005. (VI. 17.) IM–BM–PM együttes rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdésének d) pontjában, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 63. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

1–2. §1

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a szakértő kirendelésére a rendelet hatálybalépését követően került sor.

(2)–(3)2

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 28. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 28. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére