• Tartalom

13/2005. (III. 3.) FVM rendelet

az Európa terv Agrárhitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet módosításáról

2008.05.16.

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–2. §1

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit azon szerződések esetében is alkalmazni lehet, amelyekre a türelmi idő már lejárt.

(2) A türelmi idő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet nem kell a rendelet 17. §-a szerint záradékoltatni.

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 180. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére