• Tartalom

17/2005. (IV. 5.) BM–PM együttes rendelet

a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról1

2005.06.26.

A többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: Társulás) számára a Rendelet alapján megállapított normatív működési támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit az 1. melléklet, a Társulásonként és jogcímenként részletezett támogatási előirányzatokat a 2. melléklet tartalmazza.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2005. (IV. 5.) BM–PM
együttes rendelethez2


Az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó fajlagos támogatási összegek

Jogcím

Fajlagos támogatási összeg

Bejáró gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó támogatás [a)–c) összesen]

60 000 Ft/gyermek, tanuló

a) alaptámogatás: intézményfenntartó társulás óvodájába, iskolájába bejáró gyermekek/tanulók támogatása

60 000 Ft/gyermek, tanuló

b) az intézményfenntartó társulás óvodájába, iskolájába járó, a bejáró gyermekek, tanulók száma alapján számított helyben tanuló gyermekek támogatása (maximum a bejáró gyermekek számával megegyező számú helyben tanuló gyermekek
50%-a vehető figyelembe)

60 000 Ft/gyermek, tanuló

c) az intézményfenntartó társulás óvodájába, iskolájába iskolabusszal utaztatott gyermekek száma alapján járó támogatás (az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok számának figyelembevételével)
– 3 vagy annál kevesebb település részvételével működő intézményi társulás esetén az alaptámogatás 80%-a,
– 4 vagy több település részvételével működő intézményi társulás esetén az alaptámogatás 100%-a

60 000 Ft/gyermek, tanuló

Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolája 1–4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók támogatása – amennyiben az óvoda, illetve az általános iskola községi tagintézményként működik:

58 000 Ft/gyermek, tanuló

Közoktatási szakszolgálati ellátásban részesülők utáni esetszám alapján járó alaptámogatás [a)–f) összesen]

45 Ft/eset

a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

45 Ft/eset,
de legfeljebb 90 Ft/ellátott/hét

b) fejlesztő felkészítés

45 Ft/eset,
de legfeljebb 90 Ft/ellátott/hét

c) nevelési tanácsadás

45 Ft/eset,
de legfeljebb 90 Ft/ellátott/hét

d) logopédiai ellátás

45 Ft/eset,
de legfeljebb 90 Ft/ellátott/hét

e) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

45 Ft/eset,
de legfeljebb 225 Ft/ellátott/év

f) gyógytestnevelés

45 Ft/eset,
de legfeljebb 135 Ft/ellátott/hét

Közoktatási szakszolgálati ellátásban részesülők száma alapján járó támogatás

5450 Ft/ellátott

A Társulás vagy az intézményi társulások által fenntartott szakosított ellátást biztosító intézménytípusokban ellátottak után járó támogatás

200 000 Ft/ellátott

A Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás

 

a) családsegítés

256 Ft/lakos

b) házi segítségnyújtás

40 000 Ft/számított ellátott

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

20 000 Ft/ellátott

d) közösségi ellátások

2 100 000 Ft/szolgálat

e) támogató szolgálat

3 500 000 Ft/szolgálat

f) nappali ellátás

60 000 Ft/ellátott

A Társulás vagy az intézményi társulások által fenntartott gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézményrendszerben ellátottak után járó támogatás

531 000 Ft/ellátott

A Társulás vagy az intézményi társulások által fenntartott és szervezett, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások alapján az ellátási körzetbe tartozó 0–18 éves gyermekek száma után járó támogatás

840 Ft/0–18 éves korú lakos

Belső ellenőrzési feladat

90 000 Ft/költségvetési szervek
száma alapján számított mutatószám

Mozgókönyvtári feladat

1 096 500 Ft/könyvtári szolgáltató hely

A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános működési támogatása

A lakosságszám, 0–18 év közötti
gyermekek száma, valamint a bejáró gyermekek, tanulók ellátásához
kapcsolódó mutatószám alapján kistérségenként megállapított támogatás

2. melléklet a 17/2005. (IV. 5.) BM–PM
együttes rendelethez3


A társulásoknak járó támogatás jogcímenkénti bontásban

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3301

BAJAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 044 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

9 326 198

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

3 156 798

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 169 400

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

19 818 752

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 860 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

4 200 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

12 284 160

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

11 880 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 959 921

ÖSSZESEN

85 373 031

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3302

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

8 250 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

5 500 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

2 750 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

3 054 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 627 623

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

466 773

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 160 850

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

3 006 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

15 733 083

ÖSSZESEN

31 671 373

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3303

KALOCSA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

16 838 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

9 380 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

4 690 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

2 768 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

19 952 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 776 573

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

683 773

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 092 800

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

9 140 040

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

10 980 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 967 470

ÖSSZESEN

84 654 083

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3304

KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 282 500

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

855 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

427 500

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 682 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

6 115 649

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

720 149

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 395 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

32 512 858

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

10 515 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

13 125 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

21 935 844

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

5 170 500

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

4 605 300

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

28 542 752

ÖSSZESEN

125 487 403

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3305

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

3 636 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

1 680 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

660 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

1 296 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 919 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

7 013 369

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

620 519

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 392 850

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 800 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 480 716

ÖSSZESEN

46 849 418

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3308

KISKUNMAJSAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 974 058

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

728 658

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 245 400

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

12 700 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 276 380

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

9 693 914

ÖSSZESEN

26 644 352

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3309

FELSŐ-KISKUNSÁGI ÉS DUNAMELLÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

720 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

480 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

240 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 066 769

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

807 669

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 259 100

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

4 136 346

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

4 044 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

7 040 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 931 096

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

2 862 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

18 935 385

ÖSSZESEN

44 735 596

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3310

JÁNOSHALMI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

391 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

170 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

85 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

136 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1[4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

193 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 968 335

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

229 785

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 738 550

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 495 200

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

945 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

10 115 377

ÖSSZESEN

15 108 245

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3201

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

33 094 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

19 300 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

7 590 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

6 204 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 933 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 124 774

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

435 124

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 689 650

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

22 800 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 425 160

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

7 290 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

5 482 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 128 049

ÖSSZESEN

106 277 816

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3202

MOHÁCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

71 514 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

44 760 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

17 650 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

9 104 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

5 713 999

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 146 899

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 567 100

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 121 960

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

9 540 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

12 061 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

27 203 865

ÖSSZESEN

134 155 324

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3203

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

55 170 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

37 280 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

17 890 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 776 732

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 119 932

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 656 800

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 631 720

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

5 940 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

20 833 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 147 938

ÖSSZESEN

112 499 890

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3204

SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

79 746 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

53 880 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

20 450 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

5 416 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 483 989

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 682 689

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 801 300

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 820 720

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

4 386 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

26 226 551

ÖSSZESEN

117 663 260

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3205

SIKLÓSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

102 486 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

72 560 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

26 210 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

3 716 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 798 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 616 977

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

322 527

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 294 450

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

41 200 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 852 720

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

20 250 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

10 965 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

28 115 765

ÖSSZESEN

214 284 462

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3206

SZIGETVÁR–DÉL-ZSELIC KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

103 824 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

75 180 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

20 100 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

8 544 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

6 457 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 937 795

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 847 645

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 090 150

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 998 840

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

10 530 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

5 482 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

27 762 749

ÖSSZESEN

163 993 217

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3207

PÉCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

62 396 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

39 800 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

16 200 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

6 396 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

4 311 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

8 415 484

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 156 084

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 259 400

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

28 093 800

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

15 570 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

31 489 034

ÖSSZESEN

150 275 651

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3208

PÉCSVÁRADI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

29 150 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

18 780 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

8 710 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

1 660 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 668 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

994 738

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

389 788

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

604 950

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

3 415 296

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

4 000 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 000 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 067 240

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 910 055

ÖSSZESEN

68 205 329

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3209

SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

44 559 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

27 195 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

12 000 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

5 364 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

348 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 205 810

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

371 960

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

833 850

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

3 057 408

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 050 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

600 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 147 670

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 705 276

ÖSSZESEN

77 673 164

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3501

MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

49 160 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

33 800 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

15 360 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

92 915 815

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

31 625 115

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

61 290 700

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

69 784 115

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

3 376 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

3 500 000

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

18 018 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

34 661 041

ÖSSZESEN

271 414 971

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3502

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

100 676 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

42 600 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

17 380 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

40 696 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

9 884 646

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 025 746

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 858 900

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 000 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 877 520

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

13 860 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

25 219 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

28 052 785

ÖSSZESEN

188 570 451

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3503

ENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

117 440 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

55 500 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

23 380 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

38 560 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

6 708 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

3 513 033

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

706 283

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 806 750

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

5 874 688

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

900 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

2 100 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

3 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

10 825 920

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

11 340 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

18 640 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

28 313 652

ÖSSZESEN

209 156 460

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3504

KAZINCBARCIKA ÉS VONZÁSKÖRZETE
TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

14 560 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

10 890 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

3 670 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 836 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

19 334 628

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

564 828

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

18 769 800

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 578 000

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

4 662 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 273 115

ÖSSZESEN

70 244 410

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3505

MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

42 196 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

18 420 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

8 960 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

14 816 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

11 986 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

9 912 965

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 171 165

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 741 800

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 491 960

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

13 950 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 671 745

ÖSSZESEN

111 209 337

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3506

ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

12 068 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

7 320 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

3 660 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

1 088 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

15 994 263

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 445 563

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

13 548 700

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

15 211 560

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

11 502 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

14 473 800

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 737 072

ÖSSZESEN

94 986 695

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3507

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

7 058 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

3 820 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

2 070 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

1 168 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

8 101 477

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 403 427

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 698 050

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 952 136

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

8 730 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

10 965 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

20 368 781

ÖSSZESEN

60 175 394

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3508

SÁTORALJAÚJHELY KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

20 482 500

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

16 215 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

4 267 500

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

4 132 500

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 361 833

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

290 833

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 071 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

4 783 565

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

7 080 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

690 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 380 958

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

3 078 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 009 434

ÖSSZESEN

69 998 790

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3509

SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

4 840 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

2 100 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

1 060 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

1 680 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

154 129 320

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

3 695 470

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

11 733 850

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

11 740 467

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 120 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

3 500 000

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

9 432 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 166 027

ÖSSZESEN

71 227 814

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3510

SZIKSZÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

86 248 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

36 480 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

16 056 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

33 712 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

6 805 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 988 952

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

694 352

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 294 600

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 029 376

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 840 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

26 730 083

ÖSSZESEN

134 641 744

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3511

TISZAÚJVÁROS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

22 904 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

11 850 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

5 570 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

5 484 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 894 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

8 342 410

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

897 710

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 444 700

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 471 549

ÖSSZESEN

57 612 626

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3512

ABAÚJ-HEGYKÖZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

56 456 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

28 280 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

14 080 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

14 096 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

3 132 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 441 627

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

430 577

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 011 050

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 432 240

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

12 060 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 268 150

ÖSSZESEN

102 790 017

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3514

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 717 321

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

537 321

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 180 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 353 932

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

3 415 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

9 216 159

ÖSSZESEN

17 702 912

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3515

TOKAJI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 340 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

1 560 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

780 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 527 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 177 586

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

286 286

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 891 300

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 471 512

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

4 320 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

9 612 838

ÖSSZESEN

23 449 269

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3404

SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 282 500

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

855 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

427 500

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 453 087

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

191 337

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 261 750

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

3 357 427

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

1 575 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

2 625 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 452 590

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

5 562 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

15 704 410

ÖSSZESEN

35 012 014

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3405

SZARVASI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 147 500

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

765 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

382 500

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

5 333 740

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

897 440

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 436 300

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 400 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

659 328

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

960 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

600 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 973 410

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

1 620 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

17 663 679

ÖSSZESEN

40 357 657

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3406

SZEGHALOM KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

2 988 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

1 560 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

780 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

648 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

8 575 961

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 752 561

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 823 400

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

8 325 811

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

4 446 000

NAPPALI ELLÁTÁS

9 621 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 855 850

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 942 002

ÖSSZESEN

63 754 624

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3408

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 858 538

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 811 988

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 046 550

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 440 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

2 100 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

7 000 000

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

1 890 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 053 505

ÖSSZESEN

41 342 043

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3604

MAKÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

19 780 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

13 220 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

6 560 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

5 529 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 376 860

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 531 960

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 844 900

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 324 400

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

13 500 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 886 324

ÖSSZESEN

76 396 917

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3605

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 466 651

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

602 601

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 864 050

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 000 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 400 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

4 200 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

7 000 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

14 262 247

ÖSSZESEN

32 328 898

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3606

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

23 235 544

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

4 918 094

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

18 317 450

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

23 757 552

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

4 387 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

29 481 585

ÖSSZESEN

80 862 181

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3607

SZENTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

3 627 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

2 130 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

1 065 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

432 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

522 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

6 561 535

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 651 085

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 910 450

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

450 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

705 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

1 575 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYRENDSZERBEN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

13 142 250

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

3 928 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 963 702

ÖSSZESEN

54 474 987

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3701

VÉRTES TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 080 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

2 720 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

1 360 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

9 339 388

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

3 954 788

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 384 600

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 566 952

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 354 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 731 047

ÖSSZESEN

50 071 387

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3708

SÁRVÍZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

6 139 654

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 507 154

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 632 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

6 094 592

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

3 800 000

NAPPALI ELLÁTÁS

3 120 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 776 240

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

5 040 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

13 913 027

ÖSSZESEN

42 883 513

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3709

ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

7 379 060

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 792 810

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 586 250

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

15 300 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

4 754 688

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 970 000

NAPPALI ELLÁTÁS

3 510 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 364 830

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

3 510 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

14 018 623

ÖSSZESEN

54 807 201

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3801

CSORNAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

15 240 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

10 160 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

5 080 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 334 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 971 713

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

639 113

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 332 600

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 892 560

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

12 600 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

4 386 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 127 145

ÖSSZESEN

64 551 418

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3803

KAPUVÁR ÉS TÉRSÉGE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

15 100 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

8 880 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

4 440 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

1 780 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

908 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 558 489

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

457 589

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 100 900

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 436 272

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 498 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 737 471

ÖSSZESEN

51 238 899

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3804

MOSONMAGYARÓVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

8 550 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

5 415 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

2 655 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

480 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

4 872 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

10 584 124

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

981 224

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

9 602 900

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 616 324

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

3 415 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 216 437

ÖSSZESEN

58 254 385

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3805

SOPRON–FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

7 770 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

5 180 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

2 590 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

3 177 647

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

430 847

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 746 800

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

54 280 000

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 237 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 805 800

ÖSSZESEN

97 270 447

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3901

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

60 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

40 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

20 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 765 170

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

307 220

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 457 950

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

8 033 280

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 360 000

NAPPALI ELLÁTÁS

1 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 028 680

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

900 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

18 126 998

ÖSSZESEN

38 774 128

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3902

BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

17 572 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

7 640 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

3 820 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

6 112 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 276 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

6 426 376

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 434 176

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 992 200

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

10 420 634

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

7 224 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 860 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 058 624

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

12 834 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 046 867

ÖSSZESEN

91 718 501

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3906

POLGÁRI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

6 712 500

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

3 510 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

1 642 500

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

1 560 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 918 519

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

149 919

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 768 600

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 010 960

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

3 037 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

12 993 705

ÖSSZESEN

27 673 184

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3907

SÁRRÉTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

742 500

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

495 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

247 500

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

7 043 291

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 958 441

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 084 850

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

8 524 070

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

4 980 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 506 000

NAPPALI ELLÁTÁS

12 240 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

20 777 526

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

3 523 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 245 701

ÖSSZESEN

83 582 588

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

3908

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

17 286 312

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 579 412

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

15 706 900

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

10 256 179

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 156 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

3 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 261 568

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 734 342

ÖSSZESEN

65 194 401

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4001

EGRI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

10 926 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

5 460 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

2 730 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

2 736 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

5 490 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

8 000 581

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 583 281

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 417 300

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYRENDSZERBEN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

22 302 000

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

13 410 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 488 773

ÖSSZESEN

85 618 021

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4002

HEVESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

5 850 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

3 900 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

1 950 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

5 854 397

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

845 847

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 008 550

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 553 952

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

12 006 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 886 871

ÖSSZESEN

55 151 220

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4004

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

5 422 500

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

3 615 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

1 807 500

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

5 843 253

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 668 553

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 174 700

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

10 304 832

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

7 140 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

600 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

2 625 000

NAPPALI ELLÁTÁS

7 965 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

15 385 860

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

15 525 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 200 472

ÖSSZESEN

96 011 917

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4006

PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

41 820 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

28 040 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

13 780 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 604 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

915 932

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

158 382

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

757 550

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

9 504 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 835 973

ÖSSZESEN

78 680 572

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4007

BÉLAPÁTFALVAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

22 312 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

11 400 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

5 700 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

5 212 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

3 325 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 755 638

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 055 238

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 700 400

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 102 352

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 138 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

22 236 428

ÖSSZESEN

58 869 751

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4601

JÁSZSÁGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 343 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

12 462 371

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

635 871

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

11 826 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

11 456 896

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

7 200 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

6 300 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

10 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

14 851 200

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

4 950 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 439 837

ÖSSZESEN

94 503 971

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4602

KARCAGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 124 696

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

800 196

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 324 500

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 549 020

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

765 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 979 099

ÖSSZESEN

33 417 815

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4604

SZOLNOK KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

2 516 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

1 320 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

660 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

536 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 136 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

16 076 184

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 780 834

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

14 295 350

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

15 369 984

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

1 050 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

5 250 000

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

3 375 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

26 736 534

ÖSSZESEN

72 510 035

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4605

TISZAFÜRED KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

6 892 595

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 344 495

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 548 100

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

17 700 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

3 882 650

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

840 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 860 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

7 980 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

13 300 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYRENDSZERBEN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

20 178 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 253 572

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

2 466 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 750 399

ÖSSZESEN

102 103 216

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4104

KOMÁROM–BÁBOLNA TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

11 860 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

7 920 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

3 940 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 894 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

8 053 574

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 846 024

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 207 550

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 825 840

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

7 290 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 190 837

ÖSSZESEN

60 114 918

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4106

TATAI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 820 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

1 880 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

940 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

3 581 578

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 505 128

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 076 450

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

9 329 920

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

3 500 000

NAPPALI ELLÁTÁS

1 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 799 360

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 372 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

3 508 800

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 339 588

ÖSSZESEN

59 751 246

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4201

BALASSAGYARMAT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

52 412 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

35 400 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

16 180 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

832 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

6 515 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

12 073 745

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

557 895

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

11 515 850

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 057 680

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

14 310 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

26 034 403

ÖSSZESEN

118 403 161

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4203

PÁSZTÓ KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

9 056 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

5 630 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

2 530 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

896 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 305 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 122 103

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

138 303

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 983 800

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 060 688

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 788 771

ÖSSZESEN

38 332 562

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4204

RÉTSÁG KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

31 760 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

21 240 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

10 520 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 397 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

7 391 841

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 620 291

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 771 550

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 740 920

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

4 410 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 478 536

ÖSSZESEN

73 178 630

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4205

SALGÓTARJÁN KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

38 310 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

25 560 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

12 750 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

7 617 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

10 309 140

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 363 040

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 946 100

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 660 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

4 386 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

26 396 692

ÖSSZESEN

93 679 165

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4303

ORSZÁG KÖZEPE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

3 931 332

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

901 132

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 030 200

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 775 658

ÖSSZESEN

27 706 990

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4307

CSEPEL-SZIGET ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

13 935 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

9 285 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

4 650 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

12 745 500

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

25 882 512

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

7 308 912

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

18 573 600

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

24 349 056

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

3 900 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

540 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

16 480 800

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

5 197 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

27 483 109

ÖSSZESEN

130 513 477

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4308

SZOBI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

212 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 628 812

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

331 712

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 297 100

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 600 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

1 617 920

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 980 000

NAPPALI ELLÁTÁS

2 460 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 039 080

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

3 195 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

6 955 920

ÖSSZESEN

24 689 399

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4310

BUDAÖRS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 350 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

2 900 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

1 450 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

15 660 860

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 460 960

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

13 199 900

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

21 410 560

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

35 800 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 940 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

3 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

14 537 040

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 840 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

27 661 898

ÖSSZESEN

131 700 358

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4311

DUNAKESZI–FÓT–GÖD TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

16 763 555

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

4 528 305

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

12 235 250

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

10 000 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

16 259 328

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

4 080 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

400 000

NAPPALI ELLÁTÁS

7 440 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 484 750

ÖSSZESEN

79 427 633

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4312

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

5 296 107

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 633 707

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 662 400

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

10 342 272

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

8 490 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

3 600 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 204 050

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 840 614

ÖSSZESEN

59 773 043

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4313

PILIS–BUDA–ZSÁMBÉK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

11 602 203

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 645 053

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

9 957 150

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

11 119 248

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

10 044 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 254 641

ÖSSZESEN

58 020 092

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4314

DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

23 112 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

11 880 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

5 600 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

5 632 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

3 634 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

24 948 716

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

7 307 066

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

17 641 650

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

10 104 832

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 240 000

NAPPALI ELLÁTÁS

2 040 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

12 446 280

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 826 313

ÖSSZESEN

104 352 808

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4306

TÁPIÓ-VIDÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

6 638 276

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 477 126

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 161 150

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 841 800

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

5 197 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 456 854

ÖSSZESEN

43 134 430

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4315

VERESEGYHÁZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 560 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

3 040 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

1 520 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

3 016 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

10 307 238

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 505 488

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 801 750

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

16 800 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

7 569 920

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 960 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

3 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 645 304

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

2 520 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

3 508 800

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

20 215 198

ÖSSZESEN

79 602 460

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4401

BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

37 890 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

26 180 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

11 710 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 682 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 516 210

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 257 110

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 259 100

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

6 791 424

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

3 320 000

NAPPALI ELLÁTÁS

7 920 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 625 880

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 802 462

ÖSSZESEN

91 547 976

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4402

CSURGÓ KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

27 330 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

17 080 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

7 970 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

2 280 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

6 613 080

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 100 480

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 512 600

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

4 846 336

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

5 000 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

2 100 000

NAPPALI ELLÁTÁS

7 020 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 382 680

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

7 110 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 060 043

ÖSSZESEN

87 462 139

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4403

FONYÓD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

14 904 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

9 770 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

4 590 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

544 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 894 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 695 612

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

322 212

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 373 400

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

3 636 864

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 740 000

NAPPALI ELLÁTÁS

5 310 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 803 290

ÖSSZESEN

52 984 433

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4404

KAPOSVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

138 640 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

96 720 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

41 920 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 160 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

17 628 280

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 428 230

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

15 200 050

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

26 283 622

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

10 592 000

NAPPALI ELLÁTÁS

6 180 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

19 893 048

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

15 750 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

4 386 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

32 794 722

ÖSSZESEN

273 307 672

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4405

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

40 362 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

20 340 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

10 170 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

9 852 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

5 490 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 535 132

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

463 982

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 071 150

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

2 970 624

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 600 000

NAPPALI ELLÁTÁS

6 420 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 127 720

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 360 750

ÖSSZESEN

87 866 893

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4406

MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

51 550 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

35 280 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

16 270 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

13 707 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

11 086 650

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 448 400

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 638 250

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

11 093 040

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

7 290 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

7 675 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 626 844

ÖSSZESEN

128 029 367

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4407

RINYAMENTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

33 410 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

22 180 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

10 830 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

400 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 571 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

3 835 528

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 197 728

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 637 800

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

6 937 600

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

3 120 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 020 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 872 336

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 858 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 688 437

ÖSSZESEN

87 313 234

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4408

SIÓFOK ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 653 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 205 256

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

450 206

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 755 050

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 336 920

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

4 927 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

20 540 293

ÖSSZESEN

35 662 969

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4409

KOPPÁNY-VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

23 467 500

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

16 095 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

6 817 500

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

555 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 552 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 169 116

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

144 516

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 024 600

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 751 904

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 793 073

ÖSSZESEN

52 733 593

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4410

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

35 500 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

24 600 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

10 900 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 300 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 262 637

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

518 637

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 744 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 704 360

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 139 766

ÖSSZESEN

65 907 430

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4501

KÖZÉP-NYÍRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

8 252 081

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 605 881

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 646 200

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 050 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

6 847 872

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 325 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

7 875 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

5 670 630

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

8 977 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

21 225 286

ÖSSZESEN

68 223 369

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4502

CSENGER TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

21 930 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

10 220 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

5 110 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

6 600 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

870 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 642 317

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

364 217

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 278 100

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 898 000

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

5 670 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

9 868 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 073 422

ÖSSZESEN

66 952 239

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4505

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

6 915 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

5 235 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

1 680 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

11 952 886

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 835 036

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

9 117 850

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 336 670

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

4 306 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 151 945

ÖSSZESEN

50 663 001

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4507

NYÍRBÁTOR ÉS VONZÁSKÖRZETE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

6 762 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

2 940 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

1 470 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

2 352 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 334 500

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 116 501

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

176 301

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 940 200

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

8 849 088

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

11 820 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 385 000

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

4 117 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 279 832

ÖSSZESEN

62 664 421

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4508

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

15 354 749

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 310 099

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

14 044 650

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

83 200 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

36 928 768

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 920 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

4 200 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

10 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

24 976 560

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

4 770 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

27 518 915

ÖSSZESEN

214 368 992

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4509

TISZAVASVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

27 133 655

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 180 755

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

25 952 900

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

26 400 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

22 569 564

ÖSSZESEN

76 103 219

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4511

KÖZÉP-SZABOLCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

9 980 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

5 960 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

2 980 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

1 040 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 880 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

10 760 705

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 111 555

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 649 150

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

9 949 800

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

8 550 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 455 835

ÖSSZESEN

66 577 007

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4701

VÖLGYSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

22 372 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

14 480 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

5 940 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

1 952 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 745 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 981 426

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

460 876

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 520 550

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 631 760

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

11 610 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 244 914

ÖSSZESEN

67 585 433

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4702

DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

32 340 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

21 850 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

10 490 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

18 463 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 641 833

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

663 333

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 978 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

8 990 720

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

5 200 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 220 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

2 100 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

3 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

11 245 920

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 390 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

7 675 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 847 680

ÖSSZESEN

127 614 986

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4703

PAKSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

9 870 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

6 580 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

3 290 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

11 851 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

11 000 209

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 288 309

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

9 711 900

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

12 979 968

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

4 280 000

NAPPALI ELLÁTÁS

9 060 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 739 360

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

7 200 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 466 768

ÖSSZESEN

99 447 638

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4704

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. ÁPRILIS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

21 346 500

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

13 575 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

6 787 500

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

984 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

9 642 500

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

14 472 660

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

1 114 710

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

13 357 950

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

9 689 904

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

9 490 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

26 390 746

ÖSSZESEN

91 032 810

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4705

TAMÁSI ÉS SIMONTORNYA VÁROSKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

59 440 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

43 220 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

16 220 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

46 245 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

8 130 206

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

930 756

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

7 199 450

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 040 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

2 100 000

NAPPALI ELLÁTÁS

15 180 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

21 251 160

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

13 410 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

26 336 331

ÖSSZESEN

198 133 030

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4801

CELLDÖMÖLKI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

19 210 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

13 260 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

5 950 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

2 615 099

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

587 699

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 027 400

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOKBAN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

8 400 000

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

5 958 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

8 552 700

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 982 676

ÖSSZESEN

68 718 475

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4804

KŐSZEG VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

20 490 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

14 660 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

5 830 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

8 932 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

987 410

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

262 560

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

724 850

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 887 080

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

4 050 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

15 351 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 295 689

ÖSSZESEN

75 993 179

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4809

VASI HEGYHÁT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

11 630 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

8 580 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

2 440 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

610 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

943 715

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

77 165

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

866 550

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

1 687 475

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

720 000

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK

1 050 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

1 750 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 157 352

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

2 835 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

4 824 600

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

16 195 545

ÖSSZESEN

42 793 687

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4903

BALATONFÜREDI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

49 660 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

27 120 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

10 050 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

12 490 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

2 223 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 475 235

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

545 785

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 929 450

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

5 328 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 132 135

ÖSSZESEN

86 818 703

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4905

SÜMEGI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

51 320 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

35 720 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

15 600 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

1 585 333

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 301 032

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

265 532

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 035 500

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

4 323 840

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 360 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

3 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

2 887 080

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 480 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

25 029 325

ÖSSZESEN

97 786 610

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

4907

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

7 140 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

4 760 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

2 380 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

3 170 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 058 436

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

319 736

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 738 700

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS:

 

CSALÁDSEGÍTÉS

9 955 584

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

3 640 000

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1 500 000

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

3 500 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

6 451 200

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

1 890 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

23 891 669

ÖSSZESEN

65 197 556

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

5001

KESZTHELY–HÉVÍZ KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI ÉS TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

19 095 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

12 460 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

5 935 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

700 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

1 770 767

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

364 667

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 406 100

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 195 696

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

6 363 000

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 695 732

ÖSSZESEN

55 120 195

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

5002

LENTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

41 026 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

26 820 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

12 970 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

1 236 000

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 1–4. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK TÁMOGATÁSA – AMENNYIBEN AZ ÓVODA, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI TAGINTÉZMÉNYKÉNT MŰKÖDIK

502 667

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 214 150

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

110 300

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 103 850

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 447 360

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

24 789 349

ÖSSZESEN

73 979 526

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

5004

NAGYKANIZSA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2005. FEBRUÁR 15.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–C) ÖSSZESEN]

45 662 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

30 020 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

12 070 000

C) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA ISKOLABUSSZAL UTAZTATOTT GYERMEKEK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS (AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁNAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL)

3 572 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

5 353 417

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

2 181 517

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

3 171 900

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYRENDSZERBEN ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

24 426 000

A TÁRSULÁS VAGY AZ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOK ÁLTAL FENNTARTOTT ÉS SZERVEZETT, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK ALAPJÁN AZ ELLÁTÁSI KÖRZETBE TARTOZÓ 0–18 ÉVES GYERMEKEK SZÁMA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

1 978 536

BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT

5 796 000

MOZGÓKÖNYVTÁRI FELADAT

3 728 100

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

27 150 430

ÖSSZESEN

114 094 483

Kistérség kódja

Kistérségi társulás neve

Feladatellátás kezdete

5005

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2005. JÚLIUS 1.

Támogatás jogcíme

Támogatás összege (Ft)

BEJÁRÓ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

36 665 000

A) INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA BEJÁRÓ GYERMEKEK/TANULÓK TÁMOGATÁSA

25 360 000

B) AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÓVODÁJÁBA, ISKOLÁJÁBA JÁRÓ, A BEJÁRÓ GYEREKEK, TANULÓK SZÁMA ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HELYBEN TANULÓ GYEREKEK TÁMOGATÁSA

11 305 000

A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSA UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS [A)–B) ÖSSZESEN]

4 605 365

A) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK UTÁNI ESETSZÁM ALAPJÁN JÁRÓ ALAPTÁMOGATÁS

141 815

B) A KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS

4 463 550

A TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

27 516 603

ÖSSZESEN

68 786 968

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. számú melléklet a 29/2005. (VI. 25.) BM–PM együttes rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. számú melléklet a 29/2005. (VI. 25.) BM–PM együttes rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére