• Tartalom

18/2005. (VII. 1.) OM rendelet

18/2005. (VII. 1.) OM rendelet

az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzéseket még a beiskolázáskor hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni, illetőleg befejezni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendeletben, a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendeletben, a szakmai követelmények kiadásáról szóló 6/1994. (VIII. 31.) MüM rendeletben, valamint a Rendeletben szereplő iskolai rendszerben oktatott szakképesítések esetében, ahol a szakmai alapképzés időtartama nem került meghatározásra, szakmai alapképzésnek tekintendő

a) az első év, ha a képzési idő legalább két év,

b) az első félév, ha a képzési idő nem éri el a két évet, de legalább egy év.

(3)2

1–3. számú melléklet a 18/2005. (VII. 1.) OM rendelethez3

1

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére