• Tartalom

204/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet

204/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet

az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–7. §1

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; rendelkezéseit azokra a megkeresésekre és megbízásokra kell alkalmazni, amelyek a hatálybalépést követően érkeznek az Iparjogvédelmi Szakértői Testülethez.

(2)2

1

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 470. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 8. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 470. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére