• Tartalom

2005. évi XXI. törvény

2005. évi XXI. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról1

2010.01.01.

1–11. §2

12. § (1)3 Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2)–(5)4

(6)5 Az a temetőtulajdonos, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 43. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét a határidőn belül nem tudta teljesíteni, a 9. § (1) bekezdés f) és h) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 2007. december 31-ig, a 9. § (1) bekezdés a)–e), illetve g) pontjában meghatározott temetői létesítményeket és közműveket 2012. december 31-ig köteles megépíteni.

(7)6 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 27. §-ának (6) bekezdésében foglalt tevékenység végzését meg kell szüntetni az e törvény kihirdetését megelőzően írásban már megkötött szerződések esetében legkésőbb

a) a határozott időre kötött szerződés lejártának napján,

b)7

13. §8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. április 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. május 5.

2

Az 1–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 12. § (2)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 12. § (7) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdésének 59. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 12. § (7) bekezdésének b) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 13. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 760. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére