• Tartalom

21/2005. (X. 28.) IM rendelet

21/2005. (X. 28.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet kiegészítéséről

2008.05.16.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 395. §-ának (3) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–2. §1

3. § Ez a rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba azzal, hogy az 1. § rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben, a 2. § rendelkezéseit pedig a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

1

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 22. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére