• Tartalom

2005. évi XLI. törvény

2005. évi XLI. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–9. §2

10. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a és 9. §-a, továbbá az 1. §-sal beiktatott, a Vht.3 16. §-ának g) pontja és a 3. §-sal beiktatott, a Vht. 31/C. §-ának (6)–(8) bekezdése 2005. október 21. napján lép hatályba; e rendelkezéseket az ezt követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

11. §4

12. § Ez a törvény a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

– a Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve a 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, és

– az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. május 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. június 4. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 39. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–9. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 774. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Vht. rövidítés az 1994: LIII. törvényt jelöli.

4

A 11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 774. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére