• Tartalom

45/2005. (X. 18.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-ának (7) és (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az igazságügy-miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1–8. §2

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 15. napján lép hatályba.

(2) Az R. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában előírt feltétel fennállását – a rendelet hatálybalépését követően elkövetett bűncselekmény esetén – a foglalkoztatott első foglalkoztatása alkalmával kell vizsgálni, folyamatos foglalkoztatás esetén az évenkénti ellenőrzés során csak az R. 3. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjaiban felsorolt bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőeljárások vehetők figyelembe.

(3) Az R. 3. §-a (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt bűncselekmények közül a hivatalos személy elleni bűncselekmények, emberkereskedelem, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal, pénzmosás, pénzhamisítás elősegítése bűncselekmények elkövetése miatti elítélés tényét a rendőrhatóság a foglalkoztatott első, illetve folyamatos foglalkoztatása esetén az évenkénti ellenőrzés során, csak e rendelet hatálybalépése után elkövetett bűncselekmények esetén veheti figyelembe.

(4) Ezen rendelet 3. §-a a nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és a gazdátlan sugárforrások ellenőrzéséről szóló 2003/122/EURATOM tanácsi irányelv (2003. december 22.) 6. cikke c) pontjának való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 22. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére