• Tartalom

6/2005. (III. 23.) EüM rendelet

6/2005. (III. 23.) EüM rendelet

a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kiállított orvosi igazolásokra kell alkalmazni.

(2)3

Melléklet a 6/2005. (III. 23.) EüM rendelethez4

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 126. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 126. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 126. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére