• Tartalom

2005. évi LXII. törvény

2005. évi LXII. törvény

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról1

2007.07.01.

A pénzügyi piacok integritása, az értékpapírok és származtatott termékek iránti közbizalom erősítése, valamint a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció (a továbbiakban: piacbefolyásolás) visszaszorítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1)–(7)2

(8)3

(9)–(14)4

2–34. §5

35. §6

36–49. §7

50. §8

51–57. §9

58. § (1)10

(2)11

59–98. §12

99. § (1)13

(2)14

100–106. §15

107–108. §16

109–114. §17

115. § (1)18

(2)19

116–125. §20

126. §21

127. §22

128. §23

129–132. §24

133. § (1)25

(2)–(3)26

134. §27

135. § (1)28

(2)29

136–138. §30

139. § (1)31

(2)32

(3)–(6)33

140. §34

141–143. §35

144. §36

145–147. §37

148. §38

149–153. §39

154. § (1)40

(2)41

(3)–(5)42

(6)43

(7)–(10)44

155. § (1)–(9)45

(10)–(14)46

(15)–(16)47

156. §48

157. §49

158. §50

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

159. § E törvény 2005. július 1-jén lép hatályba.

Átmeneti rendelkezés

160. § (1)–(2)51

(3) E törvénynek az értékpapírok forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést követően zárt körben forgalomba hozott értékpapírok, illetőleg a hatálybalépést követően a Felügyeletnek benyújtott tájékoztató, illetve alaptájékoztató alapján megvalósuló nyilvános forgalomba hozatal során kell alkalmazni.

(4) E törvény rendelkezései nem érintik a hatálybalépését megelőzően forgalomba hozott értékpapírok zártkörű vagy nyilvános minősítését.

(5)52

(6)53

(7) Ahol jogszabály „elismert (szabályozott) piac”-ot, „elismert piac”-ot vagy „elismert értékpapírpiac”-ot említ, azon a továbbiakban „szabályozott piac”-ot kell érteni.

(8)–(9)54

161. §55

a)56

b)–f)57

g)58

h)59

1. melléklet a 2005. évi LXII. törvényhez60

2. melléklet a 2005. évi LXII. törvényhez61

1

A törvényt az Országgyűlés 2005. június 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. június 28. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 82. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. § (1)–(7) bekezdését a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (8) bekezdését a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (9)–(14) bekezdését a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2–34. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 35. §-t a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 36–49. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 50. §-t a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 51–57. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 58. § (1) bekezdését a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 58. § (2) bekezdését a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 59–98. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 99. § (1) bekezdését a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 99. § (2) bekezdését a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 100–106. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 107–108. §-t a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 109–114. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 115. § (1) bekezdését a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 115. § (2) bekezdését a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 116–125. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 126. §-t a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 127. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 128. §-t a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 129–132. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 133. § (1) bekezdését a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 133. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 134. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 135. § (1) bekezdését a 2005: CXIII. törvény 35. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 135. § (2) bekezdését a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 136–138. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 139. § (1) bekezdését a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 139. § (2) bekezdését a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 139. § (3)–(6) bekezdését a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 140. §-t a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 141–143. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 144. §-t a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 145–147. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 148. §-t a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 149–153. §-t a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 154. § (1) bekezdését és a 154. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 154. § (2) bekezdését a 2005: CXIII. törvény 35. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 154. § (3)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 154. § (6) bekezdését a 2005: CXIII. törvény 35. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 154. § (7)–(10) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 155. § (1)–(9) bekezdését és a 155. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 155. § (10)–(14) bekezdését a 2005: CXIII. törvény 35. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 155. § (15)–(16) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 156. §-t és alcímét a 2006: IV. törvény 364. § 26. pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 157. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 158. §-t és a megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 160. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 160. § (5) bekezdését a 2006: IV. törvény 364. § 26. pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 160. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 160. § (8)–(9) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 161. § bevezető szövegrészét és a 161. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 161. § a) pontját a 2005: CLXXXVI. törvény 181. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 161. § b)–f) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 161. § g) pontját a 2006: IV. törvény 364. § 26. pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 161. § h) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

60

Az 1. mellékletet a 2007: LII. törvény 79. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 2. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. § 789. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére