• Tartalom

2005. évi LXIX. törvény

2005. évi LXIX. törvény

a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–2. §2

3. §3

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. A törlési eljárás lefolytatására vonatkozó rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. A cégben fennálló vagyoni hányad átruházásával összefüggő rendelkezések akkor alkalmazhatóak, ha az átruházásra a törvény hatálybalépését követően kerül sor.

(2) Ahol jogszabály „hivatalbóli törlési eljárást” említ, ott azon „törlési eljárást” kell érteni.

(3)4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. június 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 84. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t a 2006: V. törvény 133. § z) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t a 2006: VI. törvény 23. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 795. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére