• Tartalom

7/2005. (III. 22.) OM rendelet

7/2005. (III. 22.) OM rendelet

az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–4. §1

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelet hatálybalépése előtt megkezdett szakképzéseket még a beiskolázáskor hatályos rendelkezések szerint kell lefolytatni, illetőleg befejezni.

(2)2

1–3. számú melléklet a 7/2005. (III. 22.) OM rendelethez3

1

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 28. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 28. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 41. §-ának 28. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére