• Tartalom

71/2005. (VIII. 11.) FVM rendelet

71/2005. (VIII. 11.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1–5. §2

6. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)3

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1–5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 145. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 145. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére