• Tartalom

2005. évi LXXVI. törvény

az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról1

2007.07.01.

1–4. §2

5. § (1)–(2)3

(3)–(7)4

(8)5

(9)–(10)6

6. §7

7. § (1) Ez a törvény – a (3)–(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel – 2005. július 15-én lép hatályba.

(2) E törvény 1–4. és 6. §-ainak rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdődő kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni.

(3) E törvény 5. §-a – a (4)8 bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

(4) E törvény 5. §-ának (1), (8) és (10) bekezdése a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, az 5. § (10) bekezdését e hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

(5)9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. június 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. július 5. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 87. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 801. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (1)–(2) bekezdését a 2005: CLXXII. törvény 133. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (3)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 801. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (8) bekezdését a 2005: CLXXII. törvény 133. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § (9)–(10) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 801. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 801. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A Magyar Közlöny 2005. évi 109. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

9

A 7. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 801. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére