• Tartalom

2005. évi LXXXIV. törvény

2005. évi LXXXIV. törvény

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–25. §2

Záró rendelkezések

26. § (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel – 2005. november 1-jén lép hatályba. E törvény eljárási rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni. E törvény hatálybalépésekor már működő játékkaszinók e törvény szerinti kategóriába sorolás nélkül, az e törvény 15. §-ával megállapított Szjtv. 27. §-ának (1) bekezdésében meghatározott II. kategóriájú játékkaszinókra vonatkozó szabályok alapján folytathatják tevékenységüket.

(2)–(6)3

27. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2005. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. július 11. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 89. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–25. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 808. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 26. § (2)–(6) bekezdést a 2007: LXXXII. törvény 2. § 808. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 27. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 808. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére