• Tartalom

1116/2006. (XII. 5.) Korm. határozat

a kincstári vagyonba tartozó, az országos kisebbségi önkormányzatok használatába adott épületeknek, épületrészeknek az országos kisebbségi önkormányzatok ingyenes tulajdonába adásáról

2006.12.05.

1. A Kormány a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 72. §-ának (7) bekezdésében foglaltak alapján, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 59/A. §-ának végrehajtása érdekében – a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és az országos kisebbségi önkormányzatok között létrejött ingyenes használati megállapodások figyelembevételével – egyszeri ingyenes vagyonjuttatásként az országos kisebbségi önkormányzatok tulajdonába adja a mellékletben megjelölt, kincstári vagyonba tartozó ingatlanokat, illetőleg ingatlanrészeket.

2. A Kormány felhívja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot, hogy az Országos Cigány Önkormányzattal az ingyenes tulajdonba adási szerződést úgy kell megkötni, hogy az Országos Cigány Önkormányzat számára biztosított, az ingatlan fennmaradó részén fennálló határozatlan idejű bérleti jogviszony – az annak felülvizsgálata következtében esetlegesen szükséges módosítások mellett – fennmaradjon.

3. A Kormány megbízza a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot, hogy a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas, ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződéseket 2006. december 31-éig kösse meg.

Melléklet az 1116/2006. (XII. 5.) Korm. határozathoz1

Önkormányzat

Ingatlan címe

Ingatlan adatok

föld
m2

épület
m2

műemléki
megjegyzés

Bolgár Országos Önkormányzat és Fővárosi Bolgár Önkormányzat

1097 Budapest IX., Lónyai u. 41.
ép.: B.
hrsz.:
37097/0/B/6
37097/0/B/15
37097/0/B/16

222
(51 m2 galériával)

 

Országos Cigány Önkormányzat

1074 Budapest VII., Dohány u. 76.
I. emelet
hrsz.: 33679

291 ingatlanrész

 

Görög Országos Önkormányzat és Fővárosi Görög Önkormányzat

1054 Budapest V., Vécsey u. 5. I. em.
hrsz.: 24722/0/A/8

378

Budapest Világörökség Műemléki jelentőségű terület

Országos Horvát Önkormányzat és Fővárosi Horvát Önkormányzat

1089 Budapest VIII., Bíró L. u. 24.
hrsz.: 38806

690

290

 

Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

1102 Budapest X., Állomás u. 10.
ép.: A fsz.
hrsz.: 39007/0/A/2

455

285

 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

1026 Budapest II., Júlia u. 9. alagsor 1., mfsz. 1. és garázs
hrsz.:
11510/36/A/1
11510/36/A/2
11510/36/A/3

850

266
(+26 m2egyéb területtel)
garázs: 23

 

Országos Örmény Önkormányzat

Budapest II., Palatinus u. 4.
hrsz.: 15178/13/A/1

156
(Az alapító
okirat szerint hozzá tartozó mellék- helyiségek +36 és 23 m2 terasz, 1. sz. tároló, 3. és 4. sz. gép-
kocsi beállóhely)

 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és román helyi önkormányzat

Székház: 5700 Gyula, Vár u. 16.
(5700 Gyula, Eminescu u. 1.)
hrsz.: 2576

906

262

 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Fővárosi Kirendeltség: 1053 Budapest V., Ferenciek tere 3. II. em. 6/B
hrsz.: 24004/A/31

59

Budapest Világörökség Műemléki jelentőségű terület

Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

1147 Budapest XIV., Gyarmat u. 85/B
hrsz.: 31076/1

538

259
(30 m2 garázzsal)

 

Szerb Országos Önkormányzat és Fővárosi Szerb Önkormányzat

1055 Budapest V., Falk M. u. 3. II. em.
hrsz.:
24926/0/A/25
24926/0/A/26
24926/0/A/27
24926/0/A/28

425

Budapest Világörökség Műemléki jelentőségű terület

Országos Szlovák Önkormányzat

1114 Budapest XI., Fadrusz u. 11/A
hrsz.: 4367/36

658

298+66 tetőtér

 

Országos Szlovén Önkormányzat

Székház: 9985 Felsőszölnök,
Templom u. 8.
hrsz.: 3

1070

160 +melléképület
20
(118 m2autóparkolóval)

 

Országos Szlovén Önkormányzat

Fővárosi Kirendeltség: Budapest VII., Rumbach S. u. 12. III/1.
hrsz.: 34210/1/A/9

99

Budapest Világörökség Műemléki jelentőségű terület és Műemléki környezete a Rumbach S. u. 11–13. Zsinagógának

Országos Ukrán Önkormányzat

1065 Budapest VI., Hajós u. 1.
hrsz.: 29341/0/A/16

208

379

Budapest Világörökség Műemléki jelentőségű terület

1

A melléklet a Magyar Közlöny 2006. évi 156. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére