• Tartalom

2006. évi CXIII. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról1

2011.08.01.

1–26. §2

27. § (1)3 Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)4

(4)5

(5) Az e törvény hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő közigazgatási ügyekben a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 15. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 114. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–26. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 940. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 27. § (1) bekezdésének második mondatát a 2007: LXXXII. törvény 2. § 940. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 27. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 940. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 27. § (4) bekezdését a 2011: CV. törvény 129. § (1) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére