• Tartalom

2006. évi CXXIX. törvény

2006. évi CXXIX. törvény

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–23. §2

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(6)3

(7) E törvény 16. § (1) bekezdésével megállapított Mvt. 82. § (2) bekezdése g) pontját, valamint az e törvény 20. § (3) bekezdésével megállapított Mvt. 84. § (4) bekezdését a törvény hatálybalépését követően elkövetett jogsértések esetében lehet alkalmazni. A munkavédelmi hatóság a 2007. január 1-jét követően elkövetett, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított jogsértésekre vonatkozó, e törvénnyel beiktatott 83/B. § szerinti adatokat hozza nyilvánosságra.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 22. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 118. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–23. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 952. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 24. § (2)–(6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 952. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére