• Tartalom

132/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) Amennyiben a 2. §-ban foglaltak, illetve a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 15. §-ának (1) bekezdése szerinti rendelkezések végrehajtása az ellátás biztonságát veszélyeztetné, ellátási érdekből e rendelkezéseket az ellátási érdek fennállásának megállapításától számított három hónapig nem kell végrehajtani. E határidő indokolt esetben egy alkalommal további három hónappal meghosszabbítható. Az ellátási érdek fennállásának megállapítását, illetve a határidő meghosszabbítását a megyei tisztifőorvos kezdeményezheti az e célra létrehozott bizottságnál (a továbbiakban: Bizottság). A megyei tisztifőorvos az ellátási érdek fennállásának megállapítása tárgyában megkeresi az illetékes szakmai kollégiumot véleménynyilvánítás céljából. A Bizottság tagja az egészségügyi miniszter, az országos tisztifőorvos és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója által delegált egy-egy fő. A Bizottság működésének feltételeit az országos tisztifőorvos biztosítja. A Bizottság az ellátási érdek fennállásáról a kezdeményezéstől számított három munkanapon belül dönt.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései irányadóak akkor is, ha az 1. § szerinti rendelkezés végrehajtása veszélyeztetné az ellátás biztonságát azzal, hogy az ellátási érdek megállapítása esetén a finanszírozás a jelen rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések alapján történik.

(4)3

Melléklet a 132/2006. (VI. 15.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 77. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 307. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 307. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 307. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére