• Tartalom

2006. évi CXXXIV. törvény

2006. évi CXXXIV. törvény

a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról1

2011.01.01.

1–6. §2

7. § (1)3 A határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolását e törvény hatálybalépésétől kezdődően Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörű Részvénytársaság végzi.

(2)4

8. § A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a 2007. évi költségvetési törvényben a határon túli magyarok támogatására meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatokból az Alap javára átcsoportosítson.

9. §5

10. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)–(3)6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. december 27. A törvényt a 2011: CXXV. törvény 51. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1–6. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 956. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 214. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (2) bekezdését a 2010: CXLVIII. törvény 214. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 9. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 956. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 10. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. § 956. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére