• Tartalom

145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelet

145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22. §-ának (4) bekezdésében, valamint 50/A. §-a (1) bekezdésének b), e), i), j), k) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–7. §1

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba, rendelkezéseit a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A Vhr. e rendelet 1. §-ával megállapított 6/B. §-a és a 2. §-ával megállapított 7. §-ának (1) bekezdése a Bt. 22/A. §-ának (6) bekezdésében foglalt – e rendelet rendelkezéseinek megfelelő módosítást, kiegészítést is megfelelően tartalmazó – új hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzétételét követően benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A Vhr. e rendelet 5. §-ával megállapított 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott magasabb bírság mértéke a rendelkezés hatálybalépését követően elkövetett jogsértések esetében alkalmazható.

(4)2

1–2. számú melléklet a 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelethez3

1

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 302. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 8. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 302. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 302. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére