• Tartalom

159/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet

159/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról1

2008.05.16.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában foglalt, illetve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), d), g), h), l), n) pontjának felhatalmazása alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–6. §2

7. §3

8–9. §4

10–11. §5

12–13. §6

14–15. §7

16. § (1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1., 6., 7., 9–15. §-ai 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) E rendelet 13. §-a 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni az ezen időpontot megelőző időszakra vonatkozó magán-nyugdíjpénztári tagdíj megfizetésére, bevallás pótlására, a bevallás önellenőrzéssel történő helyesbítésére, valamint a tagdíjbevallás ellenőrzésére és a tagdíjtartozás végrehajtására irányuló adóhatósági megkeresésekre.

17–18. §8

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 118. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § a 328/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján nem lépett hatályba.

4

A 8–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 10–11. § a 328/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján nem lépett hatályba.

6

A 12–13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 14–15. § a 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése alapján nem lépett hatályba.

8

A 17–18. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 297. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére