• Tartalom

17/2006. (IV. 6.) BM rendelet

az államháztartáson kívüli szervezetek támogatását szolgáló BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 34/2005. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9)–(10) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 94. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) előírásainak figyelembevételével – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–13. §2

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15–16. §3

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1–13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 15–16. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére